Copy
06/09/17 | Nyhedsbrev Sundhedsaftalen september 2017 | 

Mere tid til den næste sundhedsaftale

Nu bliver der mere tid til at udarbejde den næste sundhedsaftale. Sundhedsministeren orienterede 10. juli 2017 regioner og kommuner om, at fristen for indsendelse af de næste sundhedsaftaler ændres. Den nye sundhedsaftale skal derfor først sendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen senest 1. juli 2019 – i stedet for som tidligere 31. januar 2019. 

Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland lægger vægt på, at det kommende Sundhedskoordinationsvalg får tid og reel mulighed for at sætte deres aftryk på en ny sundhedsaftale. Sundhedskoordinationsudvalget har derfor allerede i foråret henvendt sig til Sundhedsministeren og foreslået, at kadencen for at udarbejde nye sundhedsaftaler ændres.

Rammerne for den næste sundhedsaftale har også været et emne i det nationale udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. En anbefaling fra udvalget er, at sundhedsaftalesystemet skal fornys og sikre bedre rammer for, at regionerne og kommunerne laver forpligtende aftaler om opgaver på tværs af sygehuse, kommuner og almen praksis.

Se afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen


Ny samarbejdsaftale om infektionshygiejne

Sundhedskoordinationsudvalget godkendte 2. juni 2017 forslag til samarbejdsaftale om infektionshygiejne. Aftalen er efterfølgende sendt til endelig godkendelse i region og kommuner. 
 
Infektionssygdomme er årsag til sygdomme hos borgere i alle aldre. Det belaster den enkelte borger og har samfundsmæssige konsekvenser i form af indlæggelser, sygefravær og tabt arbejdsevne.  En systematisk infektionshygiejnisk indsats kan reducere spredning af smitsomme sygdomme. 
 
Aftalen handler om regionens rådgivning til kommunerne om infektionshygiejne. Den skal bidrage til at styrke infektionshygiejniske indsatser i kommunerne, og at kommuner og praktiserende læger får et ensartet tilbud om rådgivning i forhold til infektionshygiejne generelt og MRSA (methicilinresistente stafylokokker).


Sådan arbejder vi med ulighed i sundhed

Mere lighed i sundhed er en del af den fælles vision i sundhedsaftalen. Alle klynger arbejder med forskellige tiltag, der kan imødekomme ulighed i sundhed. Fx forebyggelse med fokus på rygning og alkohol og større individualisering omkring hjerterehabiliteringen.
Læs mere om, hvordan de enkelte klynger arbejder med ulighed i sundhed


Hvad er på vej?

Sundhedsstyregruppen mødes næste gang 6. september 2017. 
På mødet skal Sundhedsstyregruppen blandt andet godkende:
  • Proces for udarbejdelsen af den næste sundhedsaftale
  • Revideret forløbsprogram for borgere med KOL
  • Fælles principper og anbefalinger for udgående og rådgivende funktioner fra hospitalerne
 
Se dagsordner og materiale fra møder i Sundhedsstyregruppen 


Værktøjskassen vokser

Nyt i værktøjskassen for sundhedsaftalen er 
 
www.sundhedsaftalen.rm.dk


This email was sent to <<E-mail-adresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Sundhedsaftalen, Region Midtjylland · Skottenborg 26 · Viborg 8800 · Denmark