Copy


Nyhedsbrev nr. 15 - juni 2015
CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling
 

Utryg alderdom for ældre med autisme 
Flere bo- og dagtilbud står over for at sende den første generation af borgere med autisme på folkepension. En ny artikelsamling fra CFK viser, at det kan give utryghed og dårligere livskvalitet. Læs mere

Hvad betyder det at inddrage patienter?

Mange taler om, hvor vigtigt det er at inddrage patienter, og det ses i stigende grad som et vigtigt skridt på vejen mod bedre sundhed. I praksis er det dog en svær øvelse,  viser ny forskning i patientens møde med sundhedsvæsnet. Læs mere

CFK evaluerer projekt for udsatte familier 

CFK samarbejder med Thisted Kommune om at evaluere projektet "Hånd om Egen Familie", som skal hjælpe udsatte familier tættere på selvforsørgelse. Evalueringen skal bidrage til at forankre de mest virksomme metoder. Læs mere
Tjekker tilfredshed med kommunens tilbud 
CFK gennemfører i foråret 2015 bruger- og pårørendeundersøgelser inden for områderne: socialt udsatte, voksen handicap og psykiatrien i Randers Kommune. Svar indsamles blandt andet gennem caféarrangementer. Læs mere
Fokus på gentest i Kina og Danmark
Med Kina og Dansmark som eksempler undersøger nyt forskningsprojekt, hvordan man kommunikerer og tænker om gentest og risici på tværs af kulturer. Ph.d-studerende har sendt rejseberetning fra Kina. Læs mere
Ensomhed i befolkningen
Særligt de unge og de ældste ældre kæmper med alvorlig ensomhed, som kan have store konsekvenser for livskvalitet og helbred. Det viser en omfattende analyse udarbejdet af CFK for Mary Fonden. Læs mere

Patienter i Region Midtjylland mest tilfredse

I den nyeste Landsdækkende Undersøgelse af Patienttilfredshed (LUP) ligger hospitalerne i Region Midtjylland over landsgennemsnittet på langt de fleste spørgsmål. Men der er stadig udfordringer. Læs mere
ARRANGEMENTER

8. årlige rehabiliteringskonference  

Rehabilitering som begreb og praksis udvikler sig konstant. På årets rehabiliteringskonference rettes fokus mod pejlemærkerne for denne udvikling, herunder borgernes potentialer. Det sker på Hotel Nyborg Strand den 26. oktober. Læs mere
 
CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Ansvarshavende redaktør: Centerchef Mette Kjølby.
Kontakt: Chefsekretær
Mette Byholt.

Nyhedsbrevet udsendes 5 gange om året.


 


Du har tilmeldt dig nyhedsbrev fra CFK
Afmeld nyhedsbrev   Ret indstillinger 

Copyright © 2015 Region Midtjylland

 
www.cfk.rm.dk
CFK's Youtube kanal