Copy
Pozvánka- viac informácií o programe TU!
Organizačné a registračné pokyny
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
Prvý blok konferencie sa zaoberá najnovšími poznatkami o fungovaní mozgu, ako aj diagnostikou a liečbou demencií s prízvukom na právno-sociálnu problematiku.
Blok I
Druhý blok pojednáva o výsledkoch mapovania postoja spoločnosti k téme demencia, o kvalite vzdelávania  odborných pracovníkov s výstupom do praxe ako aj o nastavení filozofie starostlivosti v sociálnych službách orientovanej na človeka- prijímateľa sociálnej služby.
Blok II
Tretí blok sa zameriava na efekt nefarmakologických a podporných prístupov v komplexnej starostlivosti o človeka s demenciou, do ktorej zahŕňa aj širšie sociálne prostredie akou je rodina. 
Blok III
Workshopy ponúkajú pestrú paletu nefarmakologickej intervencie pre ľudí s demenciou. Cez stanovovanie cieľov, potrieb a požiadaviek klienta v individuálnom plánovaní, pokračujúc prácou so skupinou dezorientovaných osôb so zameraním na komunikáciu a spracovávanie spomienok  kreatívnou formou, ale aj tancom. Nevynechávajúc ani tréning pamäti pre seniorov, psychomotorické hry s praktickým využitím do praxe. Novinkou sú možnosti využitia virtuálnej reality v kognitívnom tréningu. Príkladmi dobrej praxe prostredníctvom prezentovania kazuistík poukazujeme na efekt medziodborovej spolupráce.
WORKSHOPY
September 2019
19.-20.
Neváhajte a prihláste sa už dnes ešte so zľavou včasnej registrácie
pri platbe do 31.7.2019! 
Prihláška s povinnosťou platby
Prihláška workshopy
Napíšte nám Napíšte nám
Navštívte našu webstránku Navštívte našu webstránku
Centrum MEMORY n.o.
vám ponúka kurzy
pre pomáhajúce profesie.
Kliknite TU!
Copyright © Centrum MEMORY n.o.
Mlynarovičova 21, Bratislava 85103

www.centrummemory.sk
  All rights reserved.