Copy
Dette er et nyhedsbrev fra Dansk Psykolog Forening. Besvar venligst ikke denne mail.
Nyhedsbrev til universitetsansatte psykologer

Generalforsamling 2015 i Universitetssektionen


Hermed indkaldes til generalforsamling 2015 i Universitetssektionen i Dansk Psykolog Forening.

Tid:      Tirsdag den 15. december 2015 kl. 16 - 18
Sted:    Aarhus Universitet, nærmere om lokale. når endelig dagsorden fremsendes.

 

Foreløbig dagsorden:

a)    Valg af dirigent og referent
b)    Godkendelse af dagsorden
c)    Beretning om Universitetssektionens virksomhed, fx
  • Dansk Psykologisk Forskning (inkl. ny rubrik vedr. nye phd’er)
  • Kursusaktivitet, foredrag ol.
  • Ståtakster
  • Indstiftelse af en forskerpris for unge forskere
  • Aktiviteter i diverse udvalg (Uddannelses- og Forskning, Løn og Stillingsstruktur, Arbejdsmiljø)
  • Autorisation for phd’er
  • Nyt peer review tidsskrift
d)    Aflæggelse af regnskab
e)    Forslag til næste års handleplan
f)     Indsamling og diskussion af forslag til punkter på Dansk Psykolog Forenings kommende generalforsamling
g)    Indsamling og diskussion af forslag til kandidater til Dansk Psykolog Forenings bestyrelse og nævn
h)    Fastlæggelse af forslag til driftsbudget
i)     Valg af sektionsstyrelse
j)     Eventuelt
 

Forslag til øvrige dagsordenspunkter

Forslag til øvrige dagsordenspunkter sendes til formanden senest tirsdag den 20. oktober 2015.
Ønsker nogle at stille op, men er forhindrede i at deltage, kan de ligeledes henvende sig til formanden for Universitetssektionen på anest@hum.aau.dk.

Vi håber at se flest muligt.

Vel mødt,
Ane Søndergaard Thomsen, Formand
På vegne af Universitetssektionen

 

 


 

Forslag til dagsordenspunkter

Sendes til formanden på anest@hum.aau.dk senest tirsdag den 20. oktober 2015.
© 2015 Dansk Psykolog Forening