Copy
Dette er et nyhedsbrev fra Dansk Psykolog Forening. Besvar venligst ikke denne mail.
TR Nyt 
27. november 2015

“Året har 16 måneder: November
 december, januar, februar, marts, april
 maj, juni, juli, august, september
 oktober, november, november, november, november.”

        Henrik Nordbrandt

Nu er vi næsten igennem november og forhåbentlig har den ikke føltes så lang, som digtet betoner. Brug lidt af din novembertid på, at kigge ud i 2016 med gode og relevante arrangementer for dig i dette TR Nyt. Læs også om vores nye tilbud til arbejdspladser, der har brug for at få ekstra bistand i forhold til det psykiske arbejdsmiljø.

God fornøjelse!

Team Arbejdsliv
- Nyt tilbud til TR og AMR


Har du som TR eller AMR  problemer med arbejdsmiljøet og har I svært ved at trænge igennem til ledelsen med jeres problemer og løsningsforslag er der hjælp at hente.

Foreningen har indledt samarbejde med Team Arbejdsliv. TR og AMR kan få op til 2 gange 1 1/2 timers rådgivning fra konsulenter i Team Arbejdsliv.

Kontakten til Team Arbejdsliv formidles via foreningens konsulenter

Rådgivningen kan f.eks handle om :
  • En dialog om og vurdering af problemstillingen som henvendelsen handler om.
  • En undersøgelse af forskellige handlemuligheder.
    Det kan være i forhold til :
- Arbejdets karakter, herunder arbejdstid, arbejdsmængde, organisering af opgaverne, de organisatoriske rammer for indflydelse, åbenhed, indflydelsesmuligheder, grænseløshed, klarhed i mål og rammer mm.
- Sociale relationer, tillid og retfærdighed, samarbejde, kommunikation, rammer for dialog, møder, videndeling mm.
- Fysiske rammer og systemer, herunder kontorforhold, plads, IT systemer og andre hjælpemidler.
- Ledelse  
- Andet
  • Undersøgelse af muligheder for at medlemmet kan komme i dialog om den givne problemstilling
  • Plan for dialog om og taktik til at komme i dialog med leder /ledelse
I kan læse mere om tilbuddet her.

Få overblik over arbejdsmiljøet


Nu kan du gemme de temaer og værktøjer om arbejdsmiljø, som du er særligt interesseret i på ét samlet sted. ”Min side” er en ny funktion på tværs af BrancheArbejdsmiljøRådenes (3BAR) hjemmesider, som gør det lettere at få et overblik over arbejdsmiljøet. 

"Min side" er din helt egen overbliksside, og du skal blot oprette en profil med din e-mail og et kodeord for at få adgang til din personlige side.

Opret din personlige side her

Nye transportregler for TRer/AMRer der deltager i vores kursus-/mødeaktiviteter

Vær opmærksom på, at der er kommet nye og strammere transportregler. Kørsel i egen bil er ikke længere muligt. De nye regler vil også fremgå af det kommende kursusprogram, kursus infobreve og øvrigt materiale, som du modtager i forbindelse med din deltagelse i disse aktiviteter. Læs mere om de nye regler her.
 

Kommende TR-arrangementer i 2016


Vi forventer at have vores eget TR kursuskatalog 2016 klar og at vi åbner for tilmelding i starten december. 

I foråret 2016 afholdes temadage for tillidsrepræsentanter og suppleanter. Temaet vil være på netværksdannelse og mere forhandlingsundervisning med forhandlingseksperten Søren Viemose. Allerede igangværende netværk får mulighed for at holde almindeligt netværksmøde om eftermiddagen på mødestedet.

Netværksdagene bliver afholdt på følgende datoer:
Aarhus d. 11. april 9.30 -15.30  i Fiskergade 41,4, Aarhus
For TR i Region Midtjylland og kommuner, Region Nordjylland og kommuner.

Odense d. 15.april 9.30 - 15.30 i Kulturfabrikken
For TR i Region Syd og kommuner.

København d. 21.april 9.30 - 15.30 i DP, Stockholmsgade 27
For TR i Region Sjælland og kommuner og Region Hovedstaden og kommuner

Statsligt- og privatsansatte TR booker sig bare ind på det møde, der passer bedst geografisk.

Der vil snarligt blive åbnet for tilmelding via Mit DP.

Dansk Psykolog Forening indbyder til Psykiatrikonference

Psykologer i fremtidens psykiatri
  • med særlig fokus på specialpsykologernes rolle
Torsdag d. 28. januar 2016 på Rigshospitalet i København - tilmeld dig her.
Fredag d. 29. januar 2016 i Aarhus, Turbine Hallen  - tilmeld dig her.
Begge dage fra 10 til 16.
 
I Dansk Psykolog Forening ønsker vi at styrke psykologernes position i psykiatrien og skabe synlighed om specialpsykologuddannelsen. Det vil vi gerne gøre i dialog med medlemmer, psykiatere, politikere og direktører.

Vi håber, at alle psykiatriske afdelinger bliver repræsenteret, og vi vil særligt indbyde de psykologfaglige ledere, specialpsykologer, medlemmer af selskaberne og sektionernes styrelser samt tillidsrepræsentanterne.

Sådan deltager du
Du tilmelder dig på ovenstående links, hvor du også kan læse mere om programmet. Der er 150 pladser i henholdsvis København og Aarhus. Vi fordeler pladserne efter først til mølle princippet, dog vil vi sikre, at alle regioner er repræsenteret.

Hvad koster det
Det er gratis at deltage, men transport er for egen regning eller betales af arbejdspladsen.
 

Fri mellem jul og nytår


Kommunernes Landsforening har tilkendegivet, at kommunalt ansatte akademikere har ret til fridage efter de samme regler, som gælder for kolleger på andre overenskomster. Det betyder, at kommunalt ansatte psykologer kan holde fri med løn den 24. og 31. december, såfremt de arbejder sammen med faggrupper, der har ret til fri med løn på disse dage.

Det samme gælder ikke regionsansatte. Der faldt dom i voldgiftsagen, hvor opmanden fastslog, at der hverken landsdækkende eller for de enkelte regioner gælder ét fælles regelsæt om betalte fridage. Det konkluderedes at der ikke er påvist en fast eller overvejende praksis for, at akademikerne har haft betalt frihed i samme omfang som de personalegrupper, som de arbejder sammen med. Endvidere fandt opmanden, at det ikke efter bevisførelsen er godtgjort, at der i regionerne eller i enkelte af disse har været en sådan langvarig, fast og entydig praksis for betalte fridage, at denne har antaget karakter af en bindende kutyme.

Dansk Psykolog Forenings anbefaling er, at man gør som man hidtil har gjort. Det vil sige, at hvis der er kutyme for at holde fri på ens arbejdsplads i disse dage, så holder man fri - DOG skal dette altid være efter aftale og accept med ens leder. Man kan godt risikere, at skulle bruge feriedage på dette, hvorvidt dette er tilfældet skal afklares lokalt og inden ferien påbegyndes. Hvis alle andre faggrupper på ansættelsesstedet holder fri, så anser DP det for rimeligt at psykologer også holder fri.


 

Registrering

Er du korrekt anmeldt i vores system som tillidsrepræsentant? Husk alle ændringer i din TR rolle skal registreres både i forhold de arbejdssteder, som du repræsenterer, ændringer i TR rollen etc. Dette gør kan du gøre via MitDP.

Husk at vi også gerne sender en liste over de medlemmer, som vi har registeret på din arbejdsplads samt de arbejdssteder, som du er registeret til at dække. Hvis oplysningerne ikke stemmer over med dine registreringer, så giv os besked, så vi kan få rettet oplysningerne i vores system.