Copy
Dette er et nyhedsbrev fra Dansk Psykolog Forening. Besvar venligst ikke denne mail.
TR Nyt 
4. april 2016

Kære tillidsvalgte 

Så er vintergækkerne og foråret over os – og med det springer en masse spændende arrangementer frem. Her i foreningen kan vi stadig ikke få armene ned over en fantastisk velbesøgt og god GF16, som løb af stablen i sidste uge. Nu gælder det afstemning om formandsposten og bestyrelsespladserne; læs mere om kandidaterne på vores hjemmeside. Husk at brug din stemme – du stemmer her.

God læselyst!


 

FILM

 

Se og del DPs nye film om hvordan vi hjælper medlemmer med lønforhandling (klik på billedet).


 

OG MERE FILM...


Bliv klogere på Psykologkampagnen, der netop er afsluttet med GF16
(klik på billedet).

 

NETVÆRK


I april er der Dansk Psykolog Forenings netværksdage med forhandlingsoplæg og mulighed for netværksmøder eller –dannelse om eftermiddagen.
Tilmelding sker via Mit DP, og du kan stadig nå at tilmelde dig.

HJÆLP TIL ARBEJDSMILJØET - samarbejde med Har du som TR eller AMR problemer med arbejdsmiljøet og har I svært ved at trænge igennem til ledelsen med jeres problemer og løsningsforslag er der hjælp at hente.

Foreningen har indledt samarbejde med TeamArbejdsliv. TR og AMR kan få op til 2 gange 1 1/2 timers rådgivning fra konsulenter i TeamArbejdsliv.
Kontakten til TeamArbejdsliv formidles via foreningens konsulenter.

Læs mere her.

Læs om Team Arbejdsliv her.

Nyt tilbud om hjælp til psykisk arbejdsmiljø på de regionale arbejdspladser


Akademikerne og de øvrige parter i Forhandlingsfællesskabet blev ved overenskomstforhandlingerne 2015 enige med Danske Regioner om at sætte yderligere fokus på et godt psykisk arbejdsmiljø. Fra april 2016 igangsætter parterne derfor et tilbud om ekspertrådgivning og inspiration til de regionale arbejdspladser.
- Læs mere her.

Overenskomsterne pibler frem


Her finder du den kommunale overenskomst for 2015-2018.

Overenskomsten for staten 2015-2018 kan downloades her.

Regionerne afventer stadig de sidste kommaer, men forventes klar snart og bliver lagt på hjemmesiden (højre boks). 

Overførsel af ferie

Reglerne for restferie, 6. ferieuge og feriepenge …..hvis nu din kollega spørger har du - eller din kollega - stadig ferie tilbage, som ikke kan nås afholdt inden 1. maj? Hvis ja, så er der måske mulighed for at overført ferien til næste år eller at få pengene udbetalt. Men det kræver, at en række regler er opfyldt.

Overføre ferie til næste år 
Du har mulighed for at overføre den femte ferieuge til det nye ferieår. Det kræver en skriftlig aftale med arbejdsgiveren inden ferieårets udløb. Vil din arbejdsgiver ikke indgå en aftale om overførsel af ferien, har du krav på, at ferien bliver lagt inden ferieårets udløb.  Har du en lovlig feriehindring eller vil du have den femte ferieuge udbetalt, skal du rejse kravet over for arbejdsgiveren (eller den der administrerer dine feriepenge) senest tre år fra udløbet af det pågældende ferieår.

Få udbetalt feriepenge
Efter 30. april har du mulighed for at få udbetalt dine feriepenge, hvis: 
  • du har haft en lovlig feriehindring op til ferieårets udløb (fx barsel eller sygdom) 
  • du ikke har afviklet den femte ferieuge 
  • du har skiftet job i ferieåret og ikke har fået ledighedsdagpenge eller kontanthjælp undervejs. 
Kontakt den, der administrerer dine feriepenge (din arbejdsgiver eller Feriekonto), senest tre år efter ferieårets udløb for at få udbetalt dine feriepenge. Ellers mister du dine feriepenge.

Sjette ferieuge, feriefridage og særlige feriedage 
Retten til overførsel og udbetaling for den sjette ferieuge kan godt følge andre regler. I den offentlige sektor vilden sjette ferieuge blive udbetalt automatisk ved ferieårets slutning, hvis ugen ikke er afholdt eller du har indgået aftale om overførsel af ferien til næste ferieår. Reglerne for den sjette ferieuge fremgår af de offentlige ferieaftaler, af din ansættelseskontrakt eller er typisk angivet i personalehåndbogen.
 

EKSTRA støtte til jeres egne klubarrangementer i 2016

Godt nyt: Dansk Psykolog Forening fortsætter støtteordningen til arrangementer i jeres lokale klub. I kan søge om støtte til konkrete arrangementer, hvor DP betaler for en oplægsholder. Emnerne skal naturligvis kunne relateres til samarbejde, arbejdsmiljø, konfliktløsning etc. Ordningen fungerer på frem til udgangen af 2016 efter først til mølle princippet. Vi forestiller os at støtte med et beløb omkring kr. 3.000,- kr. og kun efter forudgående aftale.

Et udpluk af de arrangementer lokale TR har arrangeret i deres klub:
  • Oplæg om spændingsfeltet mellem arbejdsliv og privatliv – ’Hvor henter jeg mine ressourcer’ v. Anne Nørgaard, specialpsykolog
  • Arrangement om samarbejde, arbejdsmiljø og konfliktløsning v. aut. Psykolog Anne Mette Thomsen
  • Ekstern oplægsholder Malene Friis Andersen om arbejde med stress, arbejde og identitet
  • Oplæg v. Ole Karkov Østergård vedr. gruppebehandlinger i relation til implementering af behandlingspakker i Psykiatrien

Husk at du som TR gerne må videregive stafetten med at arrangere et sådant møde til en kollega, så længe ansøgning om penge, blot går via dig.

Hvis I har et forslag til et arrangement som I gerne vil afholde på jeres arbejdsplads, skal I skrive en kort ansøgning til mbi@dp.dk hvorefter vi tager stilling til jeres ansøgning

Løn, takster & honorarer, april 2016.

Lønningerne på det statslige område er, som en del af overenskomsterne, blevet reguleret med en stigning på 0,8 % pr. 1. april 2016.

Der er i denne omgang ingen reguleringer på det regionale og kommunale område. Næste regulering på disse områder er aftalt til den 1. oktober 2016.

Læs mere i Løn, takster og honorarer 1. april 2016.

Husk at der også er kommet nyt regneark.