Copy
Dette er et nyhedsbrev fra Dansk Psykolog Forening. Besvar venligst ikke denne mail.
TR Nyt
14. maj 2014

Så er TR Nyt på banen igen spækket med en masse spændende information. Står du over for den årlige lønforhandling i din kommune er der hjælp at hente i KTOs pjece om Den kommunale lønstatistik. Syntes du, at dit MEDudvalg godt kunne trænge til en vitamin indsprøjtning, men mangler ideer, så besøg Personalewebs side om inspiration til MEDarbejde.

Tag lidt tid til TR fordybelse og hent gratis viden til gavn for din arbejdsplads.

God fornøjelse!

 

Løn, takster og honorarer, 1. april 2014

1. april 2014 blev lønninger, pensioner og faste tillæg som følge af overenskomstreguleringen i staten forhøjet.
De statslige lønninger er blevet reguleret 1. april 2014, med en stigning på 0,41 procent. 
Der er denne gang ikke sket regulering på det kommunale- og regionale område.
Du kan se de nye satser i Løn, takster og honorarer april 2014
Samtidig er der på statens område lagt et nyt regneark på hjemmesiden.
... 

OK15


Husk at der er frist for indsendelse af forslag til krav og input til OK15 den 30. maj 2014. 

Du kan læse DP’s debatoplæg på vores hjemmeside.
Krav og kommentarer indsendes til ok15@dp.dk

 

Inspiration til MEDarbejdet

Et godt tip personalewebs hjemmeside kan man få gode redskaber og inspiration til MED-arbejdet. Klik her og læs historier fra virkeligheden, få downloaded den nyeste MED-aftale og meget mere.

 

Brug statistikken! - En vejledning til kommunal lønstatistik
  

KTO har udsendt en vejledning til en kommunal lønstatistik. Når du skal have lønforhandlinger, er det en god idé at sørge for, at du og din modpart har den samme opfattelse af grundlaget for forhandlingen. Den kommunale lønstatistik er en del af dette grundlag. Den kan vise dig noget fra et helikopterperspektiv om løn og lønudvikling for den konkrete faggruppe på kommune- og landsplan. Fx viser den gruppens gennemsnitlige løn. Løn-statistikken supplerer dermed de konkrete lønoplysninger for de enkelte medarbejdere/medlemmer, som forhandlingen omfatter.


Du kan downloade statistikken her.

Vejledningen guider din vej til brug af KRLs statistiske materiale. 

Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) har to hovedopgaver: 

•    Udarbejdelse af såvel centrale som lokale løn- og personalestatistikker for den kommunale og regionale sektor.

•    Udvikling og vedligeholdelse af et system af beregningsprogrammer samt deltagelse i overenskomstforhandlingerne på det kommunale og regionale arbejdsmarked.
 

Godt arbejdsmiljø på Facebook

Nu kan du også finde et godt arbejdsmiljø på Facebook. Det sker på BrancheArbejdsmiljøRådenes side på Facebook kaldet ”Godt arbejdsmiljø”. Her kan man følge med I BrancheArbejdsmiljøRådenes aktiviteter og udgivelser, se små videoindslag fra arbejdspladser, som har arbejdet med BARenes værktøjer, dele viden, stille spørgsmål, deltage afstemninger og konkurrencer.
Besøg ”Godt arbejdsmiljø” på Facebook. 

FOKUS:
Den nyuddannede kollega og feriedagpenge

Din nyuddannede kollega har med al sandsynlighed ikke ret til feriedagpenge, da reglerne blev ændret for 3 år siden. De vil i så fald først have ret til feriedagpenge i næste ferieår. Henvis dem til a-kassen, hvis de er i tvivl. Din rolle som tillidsrepræsentant er, at forsøge at få forhandlet løn under ferie det første år til din nyuddannede kollega. Hvis dette ikke muligt, er det en rigtig god ide, at tale med lederen om der er andre muligheder. Læs mere på Akademikernes hjemmeside.

 

Fakta om ferie

Du har altid ret til 25 dages ferie - uanset om du har optjent ret til betalt ferie.
Du optjener ret til betalt ferie og til feriegodtgørelse på grundlag af arbejde i optjeningsåret. Optjeningsåret svarer til kalenderåret, og du har ret til at holde ferie med løn eller feriegodtgørelse i det efterfølgende ferieår, der løber fra 1. maj til 30. april.
Var du ansat på fuld tid i hele 2013 (optjeningsåret), har du ret til 5 ugers ferie med løn i perioden 1. maj 2014 til 30. april 2015 (ferieåret).
En måneds beskæftigelse giver ret til 2,08 dages ferie. Ved mindre end en måneds beskæftigelse optjener du ferie med en faktor på 0,07 dages ferie pr. kalenderdag i måneden. Beskæftigelse i et helt kalenderår giver dig altså ret til 25 feriedage eller 5 ugers ferie med løn. Det er uden betydning om du er deltidsansat eller har fuld tid.
Har du ikke optjent ret til 25 dages betalt ferie og holder ferie uden løn, trækker din arbejdsgiver 4,8 procent af månedslønnen per dag, du holder ferie.
I stat, kommuner og regioner trækkes der 7,4/1924 af årslønnen pr. dag.
© 2014 *|LIST:COMPANY|*