Copy
Dette er et nyhedsbrev fra Dansk Psykolog Forening. Besvar venligst ikke denne mail.
Nyt til psykologer med ydernummer

Endelig udmelding om omsætningsloft for 2016-2018

Omsætningsgrænsen for behandling af angst og depression (kategori 10 og 11) er til for at sikre, at den økonomiske ramme overholdes. 2015 endte med en rammeoverskridelse, hvorfor grænsen i den nye praksisoverenskomst nu sænkes til 270.000 kr. for 2016 og 260.000 kr. for 2017/2018. For 2016 erstatter dette det halvårlige loft på 146.000 kr. En mere detaljeret gennemgang af tallene findes nedenfor.

Det skal i øvrigt bemærkes, at der langt fra er økonomi til, at alle klinikker afregner for henholdsvis 270.000 kr. i 2016 og 260.000 kr. i 2017 og 2018 på årsag 10-11. Derfor skal den enkelte yder ikke stile efter at nå omsætningsgrænsen.

Alle tallene er opgivet i 2015-niveau.

2016
Frem til 30. juni 2016 opereres under en forlængelse af den forrige overenskomst. Den nye overenskomst gælder således kun for sidste halvår af 2016, hvorfor den samlede omsætningsgrænse for 2016 er anderledes end for de efterfølgende hele år.

Omsætningsloftet for hele 2016 er på 270.000 kr. 

I forbindelse med forlængelsen af den tidligere overenskomst blev det meldt ud, at der i perioden 1. januar 2016 – 30. juni 2016 var en omsætningsgrænse på 146.000 kr. Dette var for at have en ramme at arbejde indenfor indtil den nye overenskomst lå færdig. Efter overenskomstens vedtagelse er omsætningsgrænsen for andet halvår af 2016 udregnet. Det er sket på baggrund af aktiviteten i andet halvår i forhold til første halvår for årene 2012, 2013 og 2014. Denne grænse er udregnet til 124.000 kr. Dermed er det samlede omsætningsloft for 2016 på 270.000 kr. 

Der vil ikke blive lavet en halvårlig opgørelse ved udløbet af den forrige overenskomst, og det er derfor kun omsætningsloftet på 270.000 kr. for hele 2016, som er bindende.

2017-2018
For 2017 og 2018 er der et bindende omsætningsloft på 260.000 kr. per år som angivet i praksisoverenskomsten for 2016-2018.


 

Omsætning i januar 2016 for kategori 10 og 11

Vi har nu modtaget omsætningstallene for behandling af angst og depression i januar 2016. Samlet set er udgifterne til behandling af angst og depression i januar 2016 på 12,5 mio. kr. Dette er næsten samme omsætningsniveau som i januar 2015. Bemærk, at omsætningsloftet er 16.000 kr. lavere end i 2015, hvorfor aktiviteten skal sænkes i forhold til sidste år for at undgå, at rammen overskrides. 

Udgifterne til depression er faldet med 1 pct. i forhold til januar 2015, hvilket skyldes et næsten uændret patientantal samt et fald på 2 pct. i antallet af konsultationer pr. patient. Udgifterne til angst er derimod steget med 4 pct. i forhold til januar 2015. Der har været en 6 pct. stigning i antallet af patienter, som er delvist modsvaret af et fald på 3 pct. i antallet af konsultationer pr. patient.

Hvis behandlingsniveauet i 2016 fordeler sig over året på samme måde som i 2015, vil der være en rammeoverskridelse på ca. 5 mio. kr., svarende til 4 pct., når året er omme. Kombineret med, at omsætningsloftet i 2016 er 16.000 kr. lavere end i 2015, skal I derfor være opmærksomme på at nedjustere omsætningen for angst og depression fremadrettet i 2016. 


Note: Fremskrivningen er lavet på baggrund af aktivitetsniveauet i 2015.

Vi beklager, at opgørelsen ikke er nyere, men der har været ekstra ventetid på at få data fra regionerne samt en omlægning af opgaver i sekretariatet. Der vil fremadrettet blive sendt en økonomiopfølgning ud på månedsbasis. 

Du er altid velkommen til at kontakte sekretariatet, hvis du har spørgsmål om, hvordan du skal forholde dig til den økonomiske ramme for angst og depression. 
© 2016 Dansk Psykolog Forening