Copy
Dette er et nyhedsbrev fra Dansk Psykolog Forening. Besvar venligst ikke denne mail.
TR Nyt
27. januar 2015

                          

Fra sekretariatet skal der lyde et kæmpe GODT NYTÅR til jer alle - vi håber I er kommet godt ind i det.
Årets første TR-Nyt er hermed landet i din indbakke, og i dette nummer, kan du bl.a. læse om OK15 og om kommende arrangementer.

OK15 - forhandlingerne er i  fuld gang

Forhandlingerne om OK15 kører i øjeblikket på højtryk og vi lægger hele tiden nye referater fra forhandlinger på hjemmesiden,
så læs endelig med her.

Endnu er det for tidligt at sige noget om det endelige resultat, men vi tror på, at vi nok skal komme i hus med aftaler på de tre områder.
Vi har derfor allerede nu booket tid og sted til orienteringsmøder i København og Aarhus, hvor formand Eva Secher Mathiasen,
sammen med sekretariatet, vil fortælle om forhandlingerne og resultatet.

Møderne holdes:
i København onsdag den 25. marts 2015 kl. 13.30 - 15.30 
hos MBK, Pilestræde 61, 1. sal, 1112 København K, 

og i Aarhus, torsdag den 26. marts kl. 9:00 - 11:00
hos Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3, 8000 Aarhus C, 

Tilmelding til møderne sker via Mit DP.

Spred endelig budskabet bland dine kolleger, da møderne vil være åbne for alle medlemmer med offentlig ansættelse.
Derudover vil vi meget opfordre til at alle får tjekket deres oplysninger i Mit DP, ikke mindst arbejdsplads og mail oplysninger,
sådan at ingen mister deres stemmeret på grund af forkert registrering.

INNOVATION - Værktøjer til brug i blandt andet MED-udvalg

KL og Forhandlingsfællesskabet har med projektet Fornyelse i Fællesskab udviklet en række trin og værktøjer, som kan bruges
på de enkelte arbejdspladser til at styrke fokus på nytænkning og udvikling.

Værktøjet kan både bruges i de lokale MED-udvalg, men også direkte mellem ledere og medarbejdere på arbejdspladser,
der ønsker at gå ind i et samarbejde om at skabe fornyelse i fællesskab, til gavn for borgerne og med henblik på at øge trivslen
på arbejdspladserne.

Læs mere om dette og se videoklip med værktøjerne her.

Overførsel af ferie

Reglerne for restferie, 6. ferieuge og feriepenge …..hvis nu din kollega spørger har du - eller din kollega - stadig ferie tilbage, 
som ikke kan nås afholdt inden 1. maj? Hvis ja, så er der måske mulighed for at overført ferien til næste år eller at få pengene udbetalt. 
Men det kræver, at en række regler er opfyldt.

Overføre ferie til næste år 
Du har mulighed for at overføre den femte ferieuge til det nye ferieår. Det kræver en skriftlig aftale med arbejdsgiveren 
inden ferieårets udløb. Vil din arbejdsgiver ikke indgå en aftale om overførsel af ferien, har du krav på, at ferien bliver lagt 
inden ferieårets udløb.  Har du en lovlig feriehindring eller vil du have den femte ferieuge udbetalt, skal du rejse kravet over
for arbejdsgiveren (eller den der administrerer dine feriepenge) senest tre år fra udløbet af det pågældende ferieår.

Få udbetalt feriepenge
Efter 30. april har du mulighed for at få udbetalt dine feriepenge, hvis: 
  • du har haft en lovlig feriehindring op til ferieårets udløb (fx barsel eller sygdom) 
  • du ikke har afviklet den femte ferieuge 
  • du har skiftet job i ferieåret og ikke har fået ledighedsdagpenge eller kontanthjælp undervejs. 
 Kontakt den, der administrerer dine feriepenge (din arbejdsgiver eller Feriekonto), senest tre år efter ferieårets udløb 
for at få udbetalt dine feriepenge. Ellers mister du dine feriepenge.

Sjette ferieuge, feriefridage og særlige feriedage 
Retten til overførsel og udbetaling for den sjette ferieuge kan godt følge andre regler. I den offentlige sektor vilden sjette ferieuge 
blive udbetalt automatisk ved ferieårets slutning, hvis ugen ikke er afholdt eller du har indgået aftale om overførsel af ferien til næste 
ferieår. Reglerne for den sjette ferieuge fremgår af de offentlige ferieaftaler, af din ansættelseskontrakt eller er typisk angivet 
i personalehåndbogen.
 

Fyraftensmøder med INSPIRATION om social kapital, psykisk arbejdsmiljø og STEMMEtræning

Husk at vi også har godmorgen- og fyraftensmøder for TR, TR-S og AMR, hvor spændende emner tages op.  
Samtidigt er der god mulighed for at netværke med andre tillidsvalgte. 

I foråret er der følgende møderGå Hjem Møder for arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter, hvor der vil være fokus på tillidsrepræsentantens rolle i forbindelse med psykisk arbejdsmiljø og hvor den store arbejdsmiljøundersøgelse af akademikernes psykiske arbejdsmiljø vil blive præsenteret af chefkonsulent Malene Salsskov Amby. Derudover vil der komme en TR fra Arbejdstilsynet, som vil fortælle om Arbejdstilsynets tilbud om psykisk arbejdsmiljø.

Datoerne for møderne er:
Mandag d. 4. maj i København 16-19.30 
Mandag d. 18. maj i Aarhus 16.30-19.30.

 Social kapital – et redskab til fokus på produktivitet og trivsel
Forfatterne til denne bog kommer og fortæller om resultaterne af denne.

Datoerne for møderne er:
Mandag d. 18. marts i København 16.30-19.30.
Mandag d. 4. maj i København 16-19.30 

Retorik og gennemslagskraft
v. Lisbeth Holdt Jørgensen - Skuespiller og cand.mag. i audiologopædi og retorik. Voicecoach på Det Kongelige Teater og Det Kongelige Ledelsesakademi.

Lisbeth holdt en workshop på vores TR årsmøde 2014, hvor der var stor begejstring for hendes metoder, hvorfor vi nu gentager succesen i et mindre forum.

Tirsdag d. 14. april København 16.30-19.30.

Læs mere om arrangementerne i TR kursuskataloget for DP, som findes her.
Deltagelse er gratis – der serveres sandwich, vand og kaffe/te til møderne.
Tilmelding sker via MitDP.

TR Årsmøde 2015

 - Sæt allerede nu kryds i kalenderen og tilmeld dig via Mit DP
 torsdag den 1. oktober og fredag den 2. oktober, hvor TR Årsmøde 2015 bliver afholdt.

Denne gang afholdes årsmødet i Nyborg på Hotel Storebælt

 
Mere om programmet følger senere på året….