Copy
Dette er et nyhedsbrev fra Dansk Psykolog Forening. Besvar venligst ikke denne mail.
TR Nyt 
16. december 2016

Kære tillidsvalgte 

Et kæmpe stort tak skal lyde for din indsats for at skabe bedre løn- og arbejdsvilkår for dine kollegaer på jeres arbejdsplads. 

Du gør en forskel ved at stille dig til rådighed med dine tillidsmandskompetencer.
I en tid hvor ’fokus på kerneopgaven’ er det nye sort, er det vigtigt at du som tillidsvalgt får vævet ’farven’ medarbejdervilkår og trivsel ind i den samlede kreation.


Hvis du tror, du er for lille til at gøre en forskel, så prøv at sove med en myg.
Dalai Lama
 
Fra Dansk Psykolog Forening skal ønskes du en rigtig glædelig jul og et bragende godt nytår!
Vi glæder os til et fortsat godt, vigtigt og udbytterigt samarbejde i 2016.

 

Kommende arrangementer

 

Vores TR kursuskatalog 2016 klar og der er åben for tilmelding i starten december. 

I foråret 2016 afholdes en temadag for tillidsrepræsentanter og suppleanter. Temaet vil være på netværksdannelse og mere forhandlingsundervisning med forhandlingseksperten Søren Viemose. Allerede i gangværende netværk får mulighed for at holde almindeligt netværksmøde om eftermiddagen på mødestedet

Netværksdagene bliver afholdt på følgende datoer:

Aarhus d. 11. april 9.30 -15.30  i Fiskergade 41,4, Aarhus
For TR i Region Midtjylland og kommuner, Region Nordjylland og kommuner.
 - Tilmeld dig her.

København d. 15.april 9.30 - 15.30 i DP, Stockholmsgade 27
For TR i Region Sjælland og kommuner og Region Hovedstaden og kommuner
 - Tilmeld dig her

Odense d. 21.april 9.30 - 15.30 i Kulturfabrikken
For TR i Region Syd og kommuner
 - Tilmeld dig her

Privatansatte TR booker sig bare ind på det møde, der passer bedst geografisk.
Dansk Psykolog Forening indbyder til Psykiatrikonference
Psykologer i fremtidens psykiatri
-    med særlig fokus på specialpsykologernes rolle


Torsdag d. 28. januar 2016 på Rigshospitalet i København
- tilmeld dig her
Fredag d. 29. januar 2016 i Aarhus, Turbine Hallen
- tilmeld dig her

Begge dage fra 10 til 16

I Dansk Psykolog Forening ønsker vi at styrke psykologernes position i psykiatrien og skabe synlighed om specialpsykologuddannelsen. Det vil vi gerne gøre i dialog med medlemmer, psykiatere, politikere og direktører.
Konferencerne bliver indledt med politiske indspark fra regionerne og patienterne. Herefter vil norske Cecilie Skule, Avdelingssjef, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Diakonhjemmet Sykehus, holde et oplæg om, hvad de har gjort og gør i Norge. Cecilie Skule er psykolog og leder for 220 medarbejdere i psykiatrien. Emnet bliver psykologer i lederstillinger og psykologer som aktive deltagere i behandlingen. 
Efter frokost vil repræsentanter for psykiatriledelsen i en region tale om regionernes planer med specialpsykologerne og psykologerne, forinden vil repræsentanter fra sekretariatet i foreningen holde et indlæg om de lovgivningsmæssige rammer for psykologer i psykiatrien.
Den sidste del af konferencen bliver interne oplæg fra en af de helt nyuddannede specialpsykologer og derefter en psykologleder fra psykiatrien.
Vi slutter vi af med medlemsdebat om foreningens politik med formand Eva Secher Mathiasen.
Vi håber, at alle psykiatriske afdelinger bliver repræsenteret, og vi vil særligt indbyde de psykologfaglige ledere, specialpsykologer, medlemmer af selskaberne og sektionernes styrelser samt tillidsrepræsentanterne.
Sådan deltager du
Du tilmelder dig via Mit DP på ovenstående links. Der er 150 pladser i henholdsvis København og Aarhus. Vi fordeler pladserne efter først til mølle princippet, dog vil vi sikre, at alle regioner er repræsenteret.
Hvad koster det
Det er gratis at deltage og tillidsrepræsentanter kan få dækket transport til enten København (TR Øst for Storebælt) eller Aarhus (TR Vest for Storebælt). 
Transport skal ske efter TR reglerne, dvs. med offentlig transport. Arbejdspladsen kan søge AKUT midler til dækning af TR´s fravær.
 


GF 2016 
- Kom og gå i dialog om psykologernes vilkår


Husk at tilmelde dig Generalforsamlingen 2016. Den afholdes på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S. Lørdag den 12. marts 2016, klokken 11:30 – søndag den 13. marts 2016, klokken 16:00.

Transport og hotel
- Som noget nyt har bestyrelsen besluttet, at der ydes refusion af udgifter til billigste offentlige transportmiddel og overnatning på hotel op til 800 kr. som et forsøg ved GF2016.
Læs mere om Generalforsamlingen 2016 samt tilmelding mm her.

 

SPARK – Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne


KL og Forhandlingsskabet lancerer fra maj 2016 en fælles indsats for at understøtte de kommunale arbejdspladsers arbejde for et godt psykisk arbejdsmiljø.
 
Som startskud inviterer KL og Forhandlingsskabet til en spændende konference den 11. april 2016, hvor fokus vil være på temaerne ’forandringer og omstillinger’, ’samarbejdet’, ’vold og trusler’ & ’arbejdets indhold, omfang og udførelse’.
 
Målgruppen for konferencen er ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, Lokal-MED, samt øvrige MED-udvalgsniveauer og kommunernes HR-/arbejdsmiljøafdelinger.
 
Sæt kryds i kalenderen allerede nu og tilmeld dig parternes nyhedsbrev om konferencen på www.sparkweb.dk, hvor du også kan læse mere om emnet.

Nye regneark

På det kommunale og det regionale område sker der en regulering af lønnen pr. 1. januar 2016. 

Det betyder at der kommer en ny Løn, takster og honorarer - den er endnu ikke helt færdig, da cirkulæret om satsreguleringen pr. 1. januar 1016 endnu ikke er udgået fra Moderniseringsstyrelsen.

Der nu lagt nye regneark for kommuner og regioner på hjemmesiden HER.

Husk altid at anvende de nyeste regneark, når du forhandler.

GENTAGELSE:

- Nye transportregler for TRer/AMRer der deltager i vores kursus-/mødeaktiviteter

Vær opmærksom på, at der er kommet nye og strammere transportregler.
Kørsel i egen bil er ikke muligt mere.
De nye regler vil også fremgå af det kommende kursusprogram, kursus infobreve og øvrigt materiale, som du modtager i forbindelse med din deltagelse i disse aktiviteter.
Læs mere om de nye regler her.
 
   

JULENS ÅBNINGSTIDER:

23. december: Telefontid 10-15
24. - 27. december: Lukket
28. - 30. december: Lukket 
Akut telefontid 10-14

31. december: Lukket.

I dagene den 28. til 30. december benytter du i tlf. 35 26 99 55 , hvor akutvagtens telefonnummer vil være oplyst.
 

Fra verden uden for DP….


Akademikerne har valgt Lars Qvistgaard som ny formand. Han tiltræder posten den 1. januar 2016.

”Jeg er glad for den tillid bestyrelsen i Akademikerne har vist mig. Jeg ser frem til at samarbejde med alle medlemsorganisationerne i Akademikerne om de vigtige opgaver, som ligger foran os. Vores samfund er under gevaldig forandring. Kravene på arbejdsmarkedet bliver bestandigt større og mere vidensorienterede samtidig med, at globaliseringen udfordrer den måde vi arbejder på. Her spiller de højtuddannede en afgørende rolle og derfor skal vi styrke akademikernes indflydelse i det politiske landskab, så vi kan omfavne disse forandringer”, siger Lars Qvistgaard.