Copy
Dette er et nyhedsbrev fra Dansk Psykolog Forening. Besvar venligst ikke denne mail.
Nyt til psykologer med ydernummer

 


Udsigter til rammeoverskridelser for kategori 10 og 11

Som det ser ud nu, vil der ved årsafslutningen være en rammeoverskridelse på angst og depression på 1,24 mio. kr. 

Der har henover sommeren været et fald i behandlingen af patienter med depression og angst i forhold til sidste år, hvorfor rammeoverskridelsen ser ud til at være meget mindre, end prognoserne viste tidligere på året. Faldet har været markant større for depression, og da der behandles langt flere for depression end angst, har en nedgang i behandlingen af depression større betydning for forbruget på rammen. 

Det er vigtigt, at I fortsat bremser lidt op, især på angstbehandlingen, hvor udgifterne for hele året ligger 4 % over forbruget for samme periode sidste år.

Loftet for depression- og angstbehandling er 270.000 kr. for regionsandelen af honoraret for hver psykolog med ydernummer. Regionerne udbetaler ikke honorarer, hvis man har nået dette loft. Der er dog langt fra nok penge til, at alle psykologer med ydernummer afregner for dette beløb, da det gennemsnitlige beløb, der er til rådighed per psykolog, er 158.000 kr. Man skal derfor ikke stile mod at ramme loftet.


Note: Fremskrivningen er lavet på baggrund af aktivitetsniveauet i 2015 korrigeret for 2016-niveauet ift. 2015-niveauet i de faktiske tal.

I august var udgifterne til behandling af depression 1 % lavere end i august sidste år, hvilket skyldes at der er behandlet 2 % færre, mens antallet af konsultationer per patient er steget med 3 %. Udgifterne til angst var 3 % højere end i august 2015, da der blev behandlet 5 % flere patienter og antallet af konsultationer per patient var uændret.
Udgifterne er faldet mest i Region Nordjylland med 6 % i sammenligning med samme periode sidste år, mens de er steget mest i Region Hovedstaden med 2 %. 
 

Guide til sygesikringssager, hvor egenbetaling dækkes af sundhedsforsikring

Klienter med lægehenvisning får ofte deres egenbetaling dækket af en privat sundhedsforsikring. I de tilfælde oplever mange ydernummerpsykologer, at private forsikringsselskaber søger at påvirke rammerne for behandlingen. Resultatet er i nogle tilfælde en forringelse af det offentlige behandlingstilbud.

Det er derfor vigtigt at stå fast på, at psykologbehandlingen under den offentlige ordning først og fremmest er en del af det offentlige sundhedsvæsen, og at rammerne for behandlingen først og fremmest er reguleret af bekendtgørelsen og overenskomsten.

Derfor er Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening blevet enige om at tilføje en bestemmelse vedrørende lige adgang til psykologhjælp i den nye overenskomst, der trådte i kraft 1. juli 2016: 

§10 stk. 8
Psykologen er forpligtet til at sikre lige adgang til behandling i egen praksis for alle, som er berettiget til psykologhjælp efter denne overenskomst, jf. § 2, stk. 1. Psykologen er således ansvarlig for, at der f.eks. er lige adgang for alle med hensyn til ventetid til behandling og lige adgang for alle med hensyn til omfang og kvalitet af behandlingstilbuddet. Psykologen er forpligtet til at foretage en selvstændig og individuel vurdering af den enkelte patients behandlingsbehov i overensstemmelse med de retningslinjer mv., som gælder for ordningen.


Dansk Psykolog Forening har skrevet en guide til ydernummerpsykologer om, hvad bestemmelsen har af betydning for samarbejdet med aktører på det private sundhedsforsikringsmarked, samt forslag til hvordan man kan håndtere behandlingsforløbene.

Guiden kan findes på DPs hjemmeside.

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til Dansk Psykolog Forenings sekretariat, hvis du har spørgsmål eller ønsker rådgivning om håndtering behandlingsforløb, hvor egenbetaling dækkes af private forsikringer:

Telefon: 35 26 99 55, e-mail: mha@dp.dk 
© 2016 Dansk Psykolog Forening