Copy
Dette er et nyhedsbrev fra Dansk Psykolog Forening. Besvar venligst ikke denne mail.
Nyt til Selvstændige Psykologer

Klar melding om korte forløb

Forsikringsselskaber og netværksfirmaer skal være bedre til at tydeliggøre, hvilke muligheder og begrænsninger der er i de korte psykologiske forløb i sundhedsordninger.
 

Forsikringsselskaber og netværk skal være tydeligere over for deres kunder omkring, at færre timer begrænser udbyttet


Netværksfirmaerne er ofte hurtige til at tydeliggøre over for jer psykologer, at samarbejdet med dem indebærer korttidsintervention. Forsikringsselskaberne og netværksfirmaerne er desværre ikke nær så tydelige i deres kommunikation, når det kommer til at forklare deres kunder og jeres klienter – nemlig arbejdsgiverne og deres medarbejdere – hvilke muligheder og begrænsninger der er ved korte psykologiske forløb med kun få behandlingstimer.

Det er et problem for hele psykologstanden, fordi det giver psykologerne et dårligt ry.

Vi ser desværre en tendens til, at arbejdsgivere sparer på de private sundhedsordninger, så der kun bliver få timer til rådighed til psykologbehandling. I nogle tilfælde er de korte psykologiske forløb alt for begrænsede til, at psykologen kan sikre en behandling af tilstrækkelig høj faglig kvalitet. Det ved klienterne ofte ikke, før de står i konsultation. Konsekvenserne er, at psykologer presses til at stoppe behandlingen, før det er fagligt forsvarligt, og at klienterne ikke får den hjælp, de troede, de kunne få. 

Dansk Psykolog Forening opfordrer derfor forsikringsselskaber og netværksfirmaer til at være tydeligere i deres kommunikation omkring, hvilke muligheder og begrænsninger korte psykologiske forløb har. 

Vi er i fortsat dialog med både forsikringsselskaberne og netværksfirmaerne. Vi arbejder på, at klienterne og arbejdsgiverne får mere viden om den psykologbehandling, de køber, og at arbejdsgiverne dermed vil vælge bedre produkter til deres medarbejdere. Vi arbejder på at stoppe ræset mod bunden, hvor antallet af konsultationer til psykologbehandling spares væk. Hvis den nuværende tendens fortsætter, vil det udelukkende føre til en ringere faglig kvalitet.

Men vi kan ikke løse problemet alene. Vi har brug for, at I selvstændige psykologer også synliggør de faglige begrænsninger ved korte psykologiske forløb. 

Derfor anbefaler vi følgende, når du samarbejde med netværk og forsikringsselskaber: 

-    Start altid med at få klarhed over det samlede antal timer, der er til rådighed. Sørg for at klienten også har den viden. 
-    Sig fra over for netværket, hvis du mener, at det er fagligt uforsvarligt at påbegynde behandling af den problemstilling, der er henvist for indenfor den givne timeramme. 
-    Bed klienten om at gå tilbage til sin arbejdsgiver med beskeden om, at det ikke er muligt at håndtere problemstillingen inden for timerammen. 
-    Del dine oplevelser med Dansk Psykolog Forening. Vores arbejde bygger på den viden, vi får fra jer. 
 

Ny rådgivning og vejledning om IT-sikkerhed


Dansk Psykolog Forening har sat en konsulent på IT-sikkerhedsområdet, så vi kan rådgive og vejlede dig som privatpraktiserende psykolog på den bedst mulige måde. 

IT-sikkerhed i privat praksis er et vigtigt men også kompliceret område, som der fremover vil være et voksende fokus på. Lovgivningen på området er generel og bredt dækkende, og den giver sjældent klare svar på, hvordan man bedst muligt sikrer datasikkerhed og en passende håndtering af personfølsomme oplysninger. 

Dansk Psykolog Forening opfordrer derfor til, at du kontakter vores konsulent på IT-sikkerhedsområdet, hvis du oplever problemer, har tvivlsspørgsmål eller inputs til praktiske løsninger på området.  

På baggrund af den viden og de oplevelser, I har på området, vil konsulenten formulere konkrete spørgsmål til Datatilsynet og sikre, at vi får bindende svar. 

Dansk Psykolog Forening søger også viden om de lovmæssige krav i andre dele af praksissektoren for at få inspiration til, hvordan psykologer skal forholde sig i forhold til IT-sikkerhed.

Indtil videre er de overordnede problemstillinger: 
-    Klientsikkerhed og personfølsomme oplysninger.
-    Dataansvar
-    Opbevaring af data
-    Krypterede e-mails
-    Videosamtaler
-    Smartphones 

Du er meget velkommen til at kontakte os med de problemer, du oplever på området, så vi kan stille Datatilsynet de rigtige spørgsmål. 
Du kan kontakte konsulent Christine Gammelgaard på cga@dp.dk eller 35 25 97 54.

Nyt på hjemmesiden


Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Som selvstændig erhvervsdrivende kan du søge om tilskud, hvis du har en varig og væsentligt nedsat arbejdsevne i forhold til arbejdet i virksomheden.

Du kan læse mere om tilskuddet her: http://www.dp.dk/radgivning/selvstaendig/den-selvstaendiges-abc/sikring-ved-sygdom/

Fastsættelse af honorar som selvstændig

Som selvstændig psykolog fastsætter du selv prisen for dine ydelser. Der er dog visse forhold, som du skal tage højde for, når du fastsætter dit honorar.

Du kan læse mere om forholdene og se de honorarer, som foreningen har indgået aftaler om her: http://www.dp.dk/radgivning/selvstaendig/den-selvstaendiges-abc/honorarer/

Nyt fyraftensmøde


Dansk Psykolog Forening udbyder nu et gratis fyraftensmøde for medlemmer om beskæftigelsesindsatsen i sager om sygedagpenge, revalidering, fleksjob og førtidspension. 

Arrangements foredragsholder Susanne Koch Larsen er uddannet socialrådgiver. Hun har mange års undervisningserfaring fra Professionshøjskoler med specialisering i beskæftigelsesområdet og har deltaget i flere landsdækkende udviklingsprojekter i samarbejde med Arbejdsmarkedsstyrelsen. 

Du kan læse mere om arrangementet og tilmelde dig her:

Arrangementet d. 6. september 2016 med seneste tilmelding d. 26. august: http://www.dp.dk/uddannelse-karriere/kurser-og-arrangementer/kursusbeskrivelse/160906/

Arrangementet d. 13. september 2016 med seneste tilmelding d. 2. september: http://www.dp.dk/uddannelse-karriere/kurser-og-arrangementer/kursusbeskrivelse/160913/
 

Husk ny omsætningsgrænse for psykologer med ydernummer


Vi påminder om, at omsætningsgrænsen for de selvstændige psykologer med ydernummer er 270.000 for hele 2016

Den halvårlige omsætningsgrænse på 146.000 er derfor ikke længere gældende. 
© 2016 Dansk Psykolog Forening