Copy
Dette er et nyhedsbrev fra Dansk Psykolog Forening. Besvar venligst ikke denne mail.
Nyt til selvstændige psykologer

 


Selvstændig og efterløn

Hvis du har selvstændig virksomhed og ønsker at gå på efterløn, er det a-kassens klare råd, at du søger rådgivning i a-kassen i meget god tid inden, du vil på efterløn, da reglerne på området er komplekse og kan ændre sig. I opgørelsen af din beskæftigelse kigges på de 3 år inden du går fra, hvorfor det er en god idé at søge vejledning allerede da.

Beskæftigelseskravet

For at kunne få efterløn skal du opfylde beskæftigelseskravet. Hvis drift af egen virksomhed er din hovedbeskæftigelse, skal du drive din virksomhed i mere end 30 timer om ugen. Bibeskæftigelse tæller aldrig med i opgørelsen af, hvorvidt du lever op til beskæftigelseskravet. Hvis du er i tvivl om og hvordan, du skal dokumentere beskæftigelsen i mere end 30 timer om ugen, så kontakt a-kassen, der kan vejlede dig.

Når a-kassen undersøger, om du har levet op til beskæftigelseskravet, ser de på de seneste tre års beskæftigelse. Akademikernes A-kasse har oplyst, at de nogle gange oplever, at selvstændige psykologer hen mod efterlønsalderen drosler virksomheden ned til f.eks. 25 timer om ugen, afslutter klienter osv. Når de så søger om efterløn eller efterlønsbevis, risikerer de, at de ikke lever op til beskæftigelseskravet. Det er derfor vigtigt, at du kontakter a-kassen om betingelserne for at gå på efterløn, inden du foretager ændringer i din virksomhed.

Indbetaling og efterlønsbevis

Har du indbetalt til efterlønsordningen og når efterlønsalderen, kan du gå på efterløn, når du opfylder betingelserne. Et alternativ er i stedet at få et efterlønsbevis og udskyde overgangen til efterløn. Hvis du udskyder overgangen til efterløn og arbejder videre i minimum to år, har du bl.a. mulighed for at få udbetalt en skattefri præmie, når du når folkepensionsalderen. Efterlønsbeviset sikrer, at du kan gå på efterløn, selvom du senere skulle blive syg. Du skal dog stadig opfylde beskæftigelseskravet, selvom du har fået dit efterlønsbevis.

A-kassen er din medlemsorganisation og vejleder dig i, hvordan du lever op til kravene for at modtage efterløn. Jo før du henvender dig, desto bedre. 
 

Forhøjet tilskud fra ”danmark” til behandling uden henvisning

Den 1. januar 2017 forhøjer Sygeforsikringen ”danmark” tilskuddet til psykologhjælp uden en henvisning.

For henvisningsårsag 1 – 11 uden for den offentlige ordning bliver tilskuddet forhøjet til 300 kr. per konsultation. Det maksimale årlige tilskud forhøjes til 7.200 kr. 

For psykologbehandling til børn under 18 år uden for henvisningsårsag 1 – 11 bliver tilskuddet ligeledes forhøjet til 300 kr. per konsultation. Det maksimale årlige tilskud forhøjes til 2.400 kr. 

For behandlinger med en henvisning fra egen læge forbliver tilskuddet 200 kr. per konsultation.

Du kan finde taksterne i Sygeforsikringens medlemsblad, d-nyt, her.

 


 

Tidligere nyhedsbreve

Husk, at du kan finde alle de gamle nyhedsbreve på hjemmesiden.
© 2016 Dansk Psykolog Forening