Copy
Dette er et nyhedsbrev fra Dansk Psykolog Forening. Besvar venligst ikke denne mail.
Nyt til selvstændige psykologer om dialogen mellem Dansk Psykolog Forening og Falck Healthcare

 

Dansk Psykolog Forening ser positivt på, at Falck Healthcare - på baggrund af dialog med Dansk Psykolog Forening - har justeret allongen og medsendt en tillægsskrivelse, der giver den enkelte selvstændige psykolog en bedre forudsætning for at gennemskue, hvad baggrunden for allongen er, samt konsekvenser af at underskrive allongen. Det er vores vurdering, at Allongen kan underskrives på trods af, at alle vores ønsker ikke er imødekommet.
 

I november 2016 sendte Falck Healthcare en allonge til den samarbejdsaftale, de har indgået med deres samarbejdspartnere på psykologområdet. 


Flere selvstændige psykologer rettede efterfølgende henvendelse til Dansk Psykolog Forening og udtrykte usikkerhed i forhold til konsekvenserne af at underskrive allongen. 

Derfor indledte Dansk Psykolog Forening en dialog med Falck Healthcare, hvor vi opfordrede til følgende: 
 1. At udsende informationsmateriale, der besvarer de spørgsmål og usikkerheder, der er opstået blandt deres samarbejdspartnere på psykologområdet i relation til allongen.

  Resultat: Falck Healthcare har på baggrund af dialogen med Dansk Psykolog Forening udsendt informationsmateriale til deres samarbejdspartnere på psykologområdet, hvor de svarer på de spørgsmål, der er blevet rejst i relation til allongen til samarbejdsaftalen. 
   
 2. At udarbejde en allonge til samarbejdsaftalen, der er målrettet og tilpasset samarbejdspartnere på psykologområdet. 

  Resultat: Falck Healthcare har meddelt Dansk Psykolog Forening, at de ikke ønsker at udarbejde en allonge målrettet selvstændige psykologer.
   
 3. At undlade at bede selvstændige psykologer om at skrive under på at overholde og efterleve forsikringsbranchens etiske retningslinjer, der efter vores opfattelse er et anliggende mellem Forsikring & Pension og de enkelte forsikringsselskaber. 

  Resultat: Falck Healthcare har justeret deres allonge på dette punkt. Det fremgår nu, at det kun er dele af de etiske retningslinjer, der finder anvendelse for psykologer, samt at det er inden for rammerne af etiske principper for nordiske psykologer. 

Dansk Psykolog Forenings reaktion efter dialogen med Falck Healthcare

Vi ser positivt på, at Falck Healthcare har imødegået kritikken og har ændret en bestemmelse vedrørende forsikringsbranchens etiske retningslinjer for sundhedsforsikringer, så det er tydeligt, at det kun er de dele af de etiske retningslinjer, der finder anvendelse for den enkelte behandler, samt at det er inden for rammerne af etiske principper for nordiske psykologer.

Vi ser ligeledes positivt på, at Falck Healthcare har udarbejdet en tillægsskrivelse, der giver de selvstændige psykologer en bedre forudsætning for at gennemskue, hvad baggrunden for allongen er, samt konsekvenser af at underskrive allongen.

Vi mener fortsat, at de etiske retningslinjer er et internt anliggende for aktørerne i forsikringsbranchen, og mener det er uklart, hvorfor selvstændige psykologer skal underskrive dem. Vi har indledt dialog med forsikringsselskabernes brancheorganisation om dette spørgsmål.

Vi har opfordret Falck Healthcare til at være i dialog med Dansk Psykolog Forening næste gang, der skal udarbejdes lignende materiale.

Vi har tillige opfordret Falck Healthcare til i videst mulig omfang at udarbejde materiale, der er målrettet og tilpasset samarbejdspartnere på psykologområdet.

På baggrund af Falck Healthecares efterfølgende justeringer samt den tilføjede tillægsskrivelse, er det vores vurdering, at Allongen kan underskrives på trods af, det ikke er alle vores ønsker, der er imødekommet. Det skal i den forbindelse også oplyses, at en underskrift er en forudsætning for et videre samarbejde med Falck Healthcare.

 

 


 

JULENS 
ÅBNINGSTIDER:

23. december: Telefontid 10-13
24. - 27. december: Lukket
28. - 30. december: Lukket 
Akut telefontid 10-14
31. december: Lukket.

I dagene den 28. til 30. december benytter du tlf. nr. 35 26 99 55 , hvor akutvagtens telefonnummer vil være oplyst. 
© 2016 Dansk Psykolog Forening