Copy
Dette er et nyhedsbrev fra Dansk Psykolog Forening. Besvar venligst ikke denne mail.
TR Nyt 
5. september 2016

Kære tillidsvalgte 

Velkommen tilbage fra sommerferie!
Foran os står et spændende efterår med mange aktiviteter på tapetet.
Tilmelding til det hele, sker som altid via MitDP.

NYT TILTAG - supervisionsgrupper for tillidsvalgte i efteråret

Introduktionsdag for Tillidsvalgte, der gerne vil være med i en kollegial TR supervisionsgruppe v. Proceskonsulent og inspirator, cand. psych. aut. Benedicte Schilling.
 
Det har længe været et ønske hos mange af vores tillidsrepræsentanter i DP, at have mulighed for at være en del af et fagligt fællesskab med andre TR-repræsentanter, som rækker ud over de eksisterende netværks- og informationsmøder og det, som vores kursustilbud kan berige med. 

Det kan være en yderst krævende opgave, både fagligt men også følelsesmæssigt og personligt at stå til rådighed for sine kolleger og skulle mestre og positionere sig selv i de mange udfordringer i hverdagen- og at holde tungen lige i munden. Det stigende arbejdspres for TR-repræsentanten medfører også behov for videreudvikling af almene psykologfaglige færdigheder, som med fordel kan sættes i spil i opgaven som tillidsrepræsentant, så man bevarer et organisatorisk og menneskeligt overblik i udførelsen af denne særlige opgave for sine kolleger.

Derfor tilbyder DP nu alle TR-repræsentanter under Dansk Psykolog Forening muligheden for at tilslutte sig en kollegial supervisionsgruppe i sit nærområde, hvor man sammen med 6-8 TR-kolleger får mulighed for at udveksle, sparre med, drøfte og reflektere over sine opgaver og udfordringer som TR-repræsentant. 

For at sætte supervisionsgrupperne godt i gang har vi bedt cand. psych. Benedicte Schilling, Formand for Psykologfagligt selskab for supervision, om at komme og inspirere os alle på en temadag 3 steder i landet med fokus på kollegial gruppesupervision, og hvad der er godt at vide, når man skal starte denne form for supervisionsformat op.

Ved afslutningen af dagen sammensætter vi supervisionsgrupperne – og I aftaler, hvornår I mødes hen over sæsonen m.v. sådan at i er helt klar til at komme konkret i gang, før dagen afsluttes.  

Introduktionsdagene finder sted:

Tirsdag d. 25. oktober i Aarhus (Aarhussalen, Sct. Knuds Torv 3, 1. sal.) kl. 10-17 - tilmeld dig her

Tirsdag d. 1. november i Odense kl. 10-17 (Kulturmaskinen, Lokale Nielsen, Farvergården 7) - tilmeld dig her

Torsdag d. 14. november i København kl. 10-17 (DP's lokale stuen A, Stockholmsdage 27) - tilmeld dig her.

TR årsmøde d. 6. og 7. oktober på Hotel Storebælt i NyborgPå programmet er:

•    Mød din formand Eva Secher Mathiasen
•    TEMA: Knas i arbejdsmiljøet
  • Hvordan kommer I videre? Hvad kan DP hjælpe med? Oplæg fra Arbejdstilsynet ved psykolog Ernst Doest om arbejdstilsynets arbejdsgange
  • Workshop om mental robusthed ved. Psykolog, Ph.d og direktør Eva Hertz
  • Forandringer i organisationer ved. Erhvervspsykolog, foredragsholder og strategisk rådgiver Henrik Leslye
  • Surprise :-)
 
Det fulde programmet for årsmødet findes her.

Du tilmelder dig her efter først til mølle-princippet.

Det sociale kapitel & den tillidsvalgtes rolle

Rammeaftalen om Det Sociale Kapitel er underskrevet og kan downloades her.

Aftalen er ændret på nogle punkter, og der er ydermere udarbejdet et forståelsespapir i forhold til de tillidsvalgtes rolle, når der ansættes folk i løntilskud, virksomhedspraktik eller nyttejob.
Som tillidsvalgt skal du være særlig opmærksom på, at krav om merbeskæftigelse, der indebærer, at en ansættelse med løntilskud skal udgøre en nettoudvidelse af antallet af medarbejdere. Desuden skal der være et rimeligt forhold mellem antallet af fastansatte og antallet af ansatte med tilskud m.v. 
Forståelsespapiret af aftalen kan findes her.

Få hjælp til det psykiske arbejdsmiljø i kommunerne

Der er nu igen åbnet for, at kommunale arbejdspladser kan få hjælp af de såkaldte SPARK-konsulenter, som hjælper de enkelte arbejdspladser med at styrke samarbejdet og handlekompetencen hos ledere og medarbejderrepræsentanter om psykiske arbejdsmiljøproblematikker.

Brug ansøgningsblanketten på Sparkweb.dk og vær opmærksom på, at ledere og medarbejderrepræsentanter i fællesskab skal være enige om at ansøge.

Læs mere om SPARK (Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne) på sparkweb.dk og se desuden fire små film om de temaer, som SPARK-konsulenterne tilbyder støtte indenfor:

•    Forandringer og omstillinger
•    Samarbejde
•    Vold og trusler
•    Arbejdets indhold, omfang og udførelse

Den primære målgruppe er Lokal-MED og ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter (TRIO).

Ny pjece om autorisation - Hjælp din autoriserede kollega


Dansk Psykolog Forening har udgivet en ny pjece om, hvorfor autorisation og supervision af psykologer er vigtig for professionsudøvelsen.

Autorisationen er indført af Folketinget ved lov for at sikre kvaliteten og retssikkerheden for borgerne med behov for psykologhjælp. Det er derfor naturligt at kræve, at det er ens arbejdsgiver, der betaler for supervisionen, da det er arbejdsgiveren, der får glæde af den højere kvalitet i psykologydelserne.

Som TR kan du kan tage pjecen og retningslinjerne for autorisation med til din leder i bestræbelserne på at få supervisionstimerne betalt for de af dine kollegaer, der ikke er autoriseret endnu. 

Pjecen kan også bruges i andre sammenhænge, hvis du ønsker at gøre opmærksom på eller dokumentere, at autorisation af psykologer er vigtig.

Læs pjecen her.

Husk at indsende de underskrevne lønaftaler til os

Når en aftale er indgået og underskrevet, vil vi meget gerne have tilsendt en kopi af denne. Send den til den konsulent du er tilknyttet i foreningen. Hvis du er i tvivl om hvem det er, så kontakt foreningen på hovednummeret.

De indkomne oplysninger er med til at danne grundlaget for et lønberegningsværktøj, der forventes lanceret til brug for alle medlemmer i løbet af efteråret 2016.
 

Det rummelige arbejdsmarked….vil du vide mere ? 

Læs mere på Cabiweb.

Cabi er er en selvejende institution under Beskæftigelsesministeriet, der indsamler, udvikler og formidler metoder, viden, værktøjer og inspiration, så jobcentre og virksomheder klædes på til at agere i praksis for at styrke det rummelige arbejdsmarked og den aktive beskæftigelsesindsats.