Copy
Dette er et nyhedsbrev fra Dansk Psykolog Forening. Besvar venligst ikke denne mail.
Nyt til selvstændige

Kære medlem

Med dette nyhedsbrev inviteres du til at deltage i foreningens nye mentorprogram for selvstændige. Vi vil også gerne se dig til gå-hjem-møde om det socialpsykologiske samarbejde.

Du kan læse om den nye aftale om barselsudligning for selvstændige - en obligatorisk ordning, som giver selvstændige mulighed for kompensation for indtægtstab i forbindelse med barsel.

Endelig får du resultaterne af foreningens undersøgelse om psykologers samarbejde med netværksfirmaerne.
 

Mentorer og mentees søges til mentorprogram

Vi vil gerne iværksætte et mentorprogram, som kan styrke vores medlemmer i at udvikle og drive selvstændig virksomhed, og som kan inspirere til at opdyrke nye områder, hvor der er grundlag for faglig udvikling og gode forretningsmuligheder.

Mentorprogrammet er et tilbud til dig, der er nyudklækket selvstændig psykolog på fuld tid. Det er også et tilbud til dig, der er erfaren selvstændig psykolog, som ønsker selv at vokse ved at se en fagfælle blive inspireret og udvikle sig gennem samtaleforløb med dig.

OBS! Opstartsarrangementet den 10. november er aflyst, da flere tilmeldte ikke kunne deltage. I stedet udarbejder vi en skriftlig guide til det gode mentorforløb.

Tilmeldingsfristen til mentorprogrammet er den 4. november 2014.

Læs mere om mentorprogrammet for selvstændige psykologer
 

Gå-hjem-møde om det socialpsykologiske samarbejde

På baggrund af de mange positive tilbagemeldinger, vi har fået på vores overvejelser om at holde temamøde om det socialpsykologiske samarbejde, holder vi nu to møder:

Den 21. januar 2015 i Århus
Kl. 17:30 - 20:30 i Fiskergade 41

Den 28. januar 2015 i København 
Kl. 17:15 - 20:15 i Stockholmsgade 27 på Østerbro 

Alle medlemmer er velkommen.

På mødet præsenterer vi baggrunden for den aftale, der er indgået med Kommunernes Landsforening om det socialpsykologiske samarbejde. Herefter følger en mere detaljeret gennemgang af aftalen, hvorefter der vil være lejlighed til at de drøfte de udfordringer, psykologerne oplever i forhold til aftalen.

Der vil blive serveret en sandwich i pausen.

Når du går hjem fra mødet, er det vores håb, at du kan svare på følgende spørgsmål:
  • Hvad indeholder aftalen?
  • Hvad er forskellen på psyk 121 og psyk 131?
  • Hvad gør jeg, når kommunen sender den "forkerte" blanket?
  • Hvordan udfylder jeg de forskellige blanketter?
  • Hvad gør jeg, hvis kommunen hele tiden betaler for sent?
Vi håber at gå hjem med forslag til, hvilke områder af aftalen, der bør ændres.

Hvis du vil blive klogere på det socialpsykologiske samarbejde, så tilmeld dig mødet i København eller Århus.

Tilmelding sker på www.mitdp.dk efter først-til-mølle-princippet. Tilmeldingsfristen er fredag den 7. november 2014.

Hvis du har modtaget henvendelser fra kommunen, og du i den forbindelse ikke syntes, at kommunen har levede op til aftalen, må du gerne tage det med som et eksempel.

Spørgsmål til arrangementet er du velkommen til at rette til konsulent Jørgen Andersen på tlf. 35 25 97 16 eller mail jan@dp.dk.
 

Barselsudligning

Fra den 30. september 2015 kan selvstændige få hel eller delvis kompensation for tab af indtægt under barselsorlov.

Du kan få kompensation, hvis din indkomst som selvstændig året før oversteg den maksimale dagpengesats og hvis din barselsorlov er påbegyndt efter den 30. september 2015.

Fra 2015 bliver det samtidig lovpligtig for alle selvstændige at indbetale et bidrag til Barselsudligning for Selvstændige.

Det fulde bidrag er 328 kr. i 2015. Bidraget opkræves automatisk i august 2015.

Bidraget beregnes ud fra omfanget af din selvstændige virksomhed i 2014. Har du været ansat en del af året, vil dit bidrag blive nedsat forholdsmæssigt. Bidraget beregnes ud fra data fra SKAT.

Læs mere ordningen på www.borger.dk/barselsudligning
 

Samarbejde med netværk

Resultater fra undersøgelse af ydernummerpsykologernes samarbejde med netværksfirmaer, juni 2014.

I forbindelse med den sidste ventetidsundersøgelse på praksisområdet valgte foreningen at spørge ind til ydernummerpsykologernes samarbejde med netværksfirmaerne.

Foreningen ønskede mere viden om omfanget af samarbejdet, tilfredsheden med samarbejdet, vilkårene, under hvilke psykologerne samarbejder, samt viden om omfanget af brud på praksisoverenskomsten og sundhedslovgivningen som følge af samarbejdet.

Her kan du læse de vigtigste resultater fra undersøgelsen samt foreningens reaktion på resultaterne.
 

Det viser undersøgelsen

Omfang af og tilfredshed med samarbejdet 
  • To tredjedele af de ydernummerpsykologer, der har deltaget i undersøgelsen, samarbejder med netværksfirmaer.
  • Flertallet af disse er meget eller i overvejende grad tilfredse med deres samarbejde med netværksfirmaerne.
  • Blandt de ydernummerpsykologer, der samarbejder med et eller flere netværksfirmaer, er tendensen, at få af klienterne kommer gennem samarbejdet med netværksfirmaerne. Kun blandt ca. en tredje af de ydernummerpsykologer, der samarbejder med et eller flere netværksfirmaer, kommer halvdelen eller de fleste af klienterne fra samarbejdet.

Det bedste og de største udfordringer
  • Adspurgt hvad det bedste ved samarbejdet med netværksfirmaerne er, svarer flest tilgangen af klienter samt at indkomsten sikres. Der er desuden mange, der fremhæver mulighed for sparing, fællesskab, faglig variation og udfordringer samt administrative fordele.
  • Adspurgt hvad den største udfordring er ved samarbejdet med netværksfirmaerne, svarer flest, at honorarerne presses nedad, at samarbejdet er forbundet med megen besværlig administration samt at netværksfirmaerne limiterer antallet af timer.

Brud på sundhedsloven og praksisoverenskomsten

Blandt de ydernummerpsykologer, der samarbejder med netværkene, er der ca. en tredjedel, der lader klienter med sundhedsforsikring komme foran i køen, og dermed ikke overholder sundhedsloven. -

Cirka halvdelen af ydernummerpsykologerne oplever, at deres klienter skifter til en anden psykolog, fordi ydernummerpsykologen ikke selv er en del af det netværk, som klientens forsikringsselskab samarbejder med. Dermed begrænses klienterne i overenskomstens ret til frit psykologvalg.
 

Det mener foreningen

Foreningen er opmærksom på de forskellige forhold, som undersøgelsens deltagere peger på, og de udfordringer, der opstår i samarbejdet mellem psykologer og netværksfirmaer.

Foreningen arbejder løbende på at sikre psykologers vilkår og højne kvaliteten i de psykologydelser, der leveres gennem forsikringsmarkedet.

Foreningen ser med alvorlige øjne på, at der i mange tilfælde sker overtrædelser af både praksisoverenskomsten og sundhedsloven.

Foreningen har forståelse for, at man som selvstændig psykolog kan føle sig presset på vilkår af netværksfirmaer men minder også om, at det er den enkelte psykologs ansvar at overholde sundhedslovgivningen og praksisoverenskomsten.

Er du i tvivl om, hvorvidt dit samarbejde med et netværksfirma kan medføre overtrædelse af sundhedsloven eller praksisoverenskomsten, er du meget velkommen til at kontakte foreningen.

Se hele rapporten over undersøgelsen
 
© 2014 Dansk Psykolog Forening