Copy
Dette er et nyhedsbrev fra Dansk Psykolog Forening. Besvar venligst ikke denne mail.
TR Nyt 
5. november 2015
Tak for en rigtigt godt TR årsmøde 2015 med stort fremmøde i den flotte efterårssol.
Du kan på hjemmesiden finde en lille artikel om dagene.

Sæt allerede kryds ved d. 6-7. oktober 2016, hvor TR årsmøde 2016 atter afholdes på Hotel Storebælt, Nyborg.
Ellers er dette TR Nyt proppet med inspiration, reminders og en del nice to known.

God læselyst til nye såvel som gamle TR Nyt læsere.

OK15 - Hvad sker der?

På vores side om OK15 var der stor aktivitet i foråret, mens vi venter på overenskomsterne udsendes, er flere og flere underskrevne aftaler tilgængelige på Forhandlingsfællesskabets hjemmeside. Et udpluk af de seneste ses på nedenstående liste:  

DP kæmper fortsat for lokalløn

Efter 6 måneders drøje lokale lønforhandlinger med en arbejdsgiver i Roskilde Kommune, vurderede DP, at 2 medlemmers forhandlingssager skulle føres videre i fasesystemet.

Fra centralt hold er der enighed mellem parterne om, at lokal løn fortsætter og det er derfor ikke en gyldig grund, når en arbejdsgiver afslår lønforslag med, at der ikke er afsat midler til lokale lønforhandlinger. Dette var netop begrundelsen fra den lokale arbejdsgiver i kommunen og baggrunden for, at DP fandt disse sager så principielle, at der var belæg for at løfte sagerne videre op i det arbejdsretlige system/fasesystemet.

I de konkrete sager havde DP fremsat lønforslag for 2 af vores medlemmer, som var halvvejs i deres specialist uddannelse. DP foreslog derfor K-tillæg på 27.000,- kr. som ”på vej til specialist tillæg” til begge medlemmer. Herudover havde DP fremsat forslag om lønudligning mellem vores 2 medlemmer i form af kvalifikationstillæg på kr. 12.000,-. Dette tillæg ville sidestille vores 2 psykologer, som har sammenlignelige opgaver, kvalifikationer og erfaringer. 

På faseforhandlingsmødet mellem kommunen og DP meddelte arbejdsgiver til en start, at de ikke havde nogen penge med til DPs medlemmer. Til gengæld kunne kommunen bekræfte DP i, at lokal løn virker og derfor også stadig finder anvendelse i deres kommune. Resultatet blev, at arbejdsgiver efter kort pause med betænkningstid, kom tilbage med den glædelige nyhed om, at de ikke kunne finde nogen saglig grund til lønforskellen mellem vores 2 medlemmer. Arbejdsgiver imødekom derfor det ene af vores lønforslag om lønudligning sådan, at vores 2 psykologer nu honoreres med samme løn for samme arbejde.

Dette gode resultat er vi glade for at kunne dele med jer. Vi fortsætter vores arbejde derude fra ”tue til tue” med at håndhæve lokal løn i vores lokale lønforhandlinger og håber på fortsatte sejre.
 

Specialpsykologer i Psykiatrien


Der har i Danske Regioner, på anmodning fra psykiatridirektørerne, været nedsat en tværregional arbejdsgrupppe, der havde til formål at afdække hvilke opgaver specialpsykologerne qua deres særlige uddannelse kan varetage i psykiatrierne. 
Arbejdsgruppen er kommet frem til dette notat om Regionernes anvendelse af specialpsykologer i henholdsvis børne- og ungdomspaykiatri og psykiatri.

Kommende arrangementer i 2016 

Vi er i fuld gang med at planlægge en temadag for tillidsrepræsentanter og suppleanter i foråret 2016, hvor temaet vil være netværksdannelse og mere forhandling med forhandlingseksperten Søren Viemose. Møderne vil blive afholdt i Odense, København og Aarhus. Vi håber at kunne vende tilbage med datoer snarest. 

Få gode råd og vejledning til at bekæmpe seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane er et alvorligt problem, når det rammer en arbejdsplads. Samtidig kan det være et vanskeligt emne at arbejde med, da det er forbundet med mange tabuer og fordomme. Derfor sætter Arbejdstilsynet fokus på emnet på en konference den 24. november på Hotel Scandic i Vejle.  

På konferencen vil der blandt andet være fokus på de dilemmaer, der kan være i forbindelse med seksuel chikane. Der er også mulighed for at få en række gode råd fra rådgivere og arbejdspladser, der har positive erfaringer med at forebygge og håndtere seksuel chikane.

Konferencen henvender sig til virksomheder og arbejdsmiljøprofessionelle, der ønsker at arbejde med at forebygge og håndtere seksuel chikane. 
Det er gratis at deltage.
 
Se programmet og tilmeld dig her.

Har I materiale, som er relevant for udstilling i pauserne, er I velkomne til at kontakte ssv@at.dk 
 

HUSK tilmeldingsfrist til ACs TR kurser d. 10. november.ACs TR kursusprogram 2016

Tilmeldingsblanket til ACs TR kurser 2016


 

Registrering


Er du korrekt anmeldt som tillidsrepræsentant i vores system ?
Husk alle ændringer i din TR rolle skal registreres både i forhold de arbejdssteder, som du repræsenterer, ændringer i TR rollen etc. Dette gøre her.

Husk at vi også gerne sender en liste over de medlemmer, som vi har registeret på din arbejdsplads samt de arbejdssteder, som du er registeret til at dække. Hvis oplysningerne ikke stemmer over med dine registreringer, så giv os besked, så vi kan få rettet oplysningerne i vores system. 

Fri mellem jul & nytår?

Kommunernes Landsforening har tilkendegivet, at kommunalt ansatte akademikere har ret til fridage efter de samme regler, som gælder for kolleger på andre overenskomster. Det betyder, at kommunalt ansatte psykologer kan holde fri med løn den 24. og 31. december, såfremt de arbejder sammen med faggrupper, der har ret til fri med løn på disse dage.

Det samme gælder ikke regionsansatte. Der faldt dom i voldgiftsagen, hvor opmanden fastslog, at der hverken landsdækkende eller for de enkelte regioner gælder ét fælles regelsæt om betalte fridage. Det konkluderedes at der ikke er påvist en fast eller overvejende praksis for, at akademikerne har haft betalt frihed i samme omfang som de personalegrupper, som de arbejder sammen med. Endvidere fandt opmanden, at det ikke efter bevisførelsen er godtgjort, at der i regionerne eller i enkelte af disse har været en sådan langvarig, fast og entydig praksis for betalte fridage, at denne har antaget karakter af en bindende kutyme.

Dansk Psykolog Forenings anbefaling er, at man gør som man hidtil har gjort. Det vil sige, at hvis der er kutyme for at holde fri på ens arbejdsplads i disse dage, så holder man fri - DOG skal dette altid være efter aftale og accept med ens leder. Man kan godt risikere, at skulle bruge feriedage på dette, hvorvidt dette er tilfældet skal afklares lokalt og inden ferien påbegyndes. Hvis alle andre faggrupper på ansættelsesstedet holder fri, så anser DP det for rimeligt at psykologer også holder fri.