Copy
Dette er et nyhedsbrev fra Dansk Psykolog Forening. Besvar venligst ikke denne mail.
TR Nyt 
22. januar 2016

Kære tillidsvalgte 

Hermed årets første frostklare TR Nyt med nye lønreguleringer og spændende arrangementer.

God læselyst!

 

Kommende arrangementer i 2016

 

Vores TR kursuskatalog 2016 klar og der blev åbnet for tilmelding i starten december. 

I foråret 2016 afholdes en temadag for tillidsrepræsentanter og suppleanter. Temaet vil være netværksdannelse og mere forhandlingsundervisning med forhandlingseksperten Søren Viemose. Allerede i gangværende netværk får mulighed for at holde almindeligt netværksmøde om eftermiddagen på mødestedet

Netværksdagene bliver afholdt på følgende datoer:

Aarhus d. 11. april 9.30 -15.30  i Fiskergade 41,4, Aarhus
For TR i Region Midtjylland og kommuner, Region Nordjylland og kommuner.
 - Tilmeld dig her.

København d. 15.april 9.30 - 15.30 i DP, Stockholmsgade 27
For TR i Region Sjælland og kommuner og Region Hovedstaden og kommuner.
 - Tilmeld dig her

Odense d. 21.april 9.30 - 15.30 i Kulturfabrikken
For TR i Region Syd og kommuner
 - Tilmeld dig her

Privat- og statsansatte TR booker sig bare ind på det møde, der passer bedst geografisk.
SIDSTE CHANCE - SIG DET TIL DIN KOLLEGA - SENESTE TILMELDING PÅ MANDAG DEN 25. JANUAR.
Dansk Psykolog Forening indbyder til Psykiatrikonference
Psykologer i fremtidens psykiatri
-    med særlig fokus på specialpsykologernes rolle


Torsdag d. 28. januar 2016 på Rigshospitalet i København
- tilmeld dig her
Fredag d. 29. januar 2016 i Aarhus, Turbine Hallen
- tilmeld dig her

Begge dage fra 10 til 16

I Dansk Psykolog Forening ønsker vi at styrke psykologernes position i psykiatrien og skabe synlighed om specialpsykologuddannelsen. Det vil vi gerne gøre i dialog med medlemmer, psykiatere, politikere og direktører.
Konferencerne bliver indledt med politiske indspark fra regionerne og patienterne. Herefter vil norske Cecilie Skule, Avdelingssjef, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Diakonhjemmet Sykehus, holde et oplæg om, hvad de har gjort og gør i Norge. Cecilie Skule er psykolog og leder for 220 medarbejdere i psykiatrien. Emnet bliver psykologer i lederstillinger og psykologer som aktive deltagere i behandlingen. 
Efter frokost vil repræsentanter for psykiatriledelsen i en region tale om regionernes planer med specialpsykologerne og psykologerne, forinden vil repræsentanter fra sekretariatet i foreningen holde et indlæg om de lovgivningsmæssige rammer for psykologer i psykiatrien.
Den sidste del af konferencen bliver interne oplæg fra en af de helt nyuddannede specialpsykologer og derefter en psykologleder fra psykiatrien.
Vi slutter vi af med medlemsdebat om foreningens politik med formand Eva Secher Mathiasen.
Vi håber, at alle psykiatriske afdelinger bliver repræsenteret, og vi vil særligt indbyde de psykologfaglige ledere, specialpsykologer, medlemmer af selskaberne og sektionernes styrelser samt tillidsrepræsentanterne.
Sådan deltager du
Du tilmelder dig via Mit DP på ovenstående links. Der er 150 pladser i henholdsvis København og Aarhus. Vi fordeler pladserne efter først til mølle princippet, dog vil vi sikre, at alle regioner er repræsenteret.
Hvad koster det
Det er gratis at deltage og tillidsrepræsentanter kan få dækket transport til enten København (TR Øst for Storebælt) eller Aarhus (TR Vest for Storebælt). 
Transport skal ske efter TR reglerne, dvs. med offentlig transport. Arbejdspladsen kan søge AKUT midler til dækning af TR´s fravær.
 


GF 2016 
- Kom og gå i dialog om psykologernes vilkår


Husk at tilmelde dig Generalforsamlingen 2016. Den afholdes på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S. Lørdag den 12. marts 2016, klokken 11:30 – søndag den 13. marts 2016, klokken 16:00.

Transport og hotel
- Som noget nyt har bestyrelsen besluttet, at der ydes refusion af udgifter til billigste offentlige transportmiddel og overnatning på hotel op til 800 kr. som et forsøg ved GF2016.
Læs mere om Generalforsamlingen 2016 samt tilmelding mm her.
 

 

Til de kommunalt ansatte - Innovationsnetværk

KL og Akademikerne har under overenskomstforhandlingerne i 2015 aftalt at etablere og faciltiere to netværk om innovation i kommunerne for akademikere. Netværkene opdeles i et netværk i VEST-Danmark og et netværk i ØST-Danmark. 

I netværkene vil der være mulighed for at dele, diskutere og blive inspireret af hinandens innovation.

Læs mere, se invitationen og tilmeld dig her.

Løn, takster & honorarer, januar 2016.

Lønreguleringer pr. 1. januar 2016 betyder en lønstigning på 0,50 % for kommunalt- og regionalt ansatte. Reguleringerne er en del af aftalerne ved overenskomstforhandlingerne i foråret 2015.

De statslige lønninger reguleres ikke før til april 2016.

Læs mere i Løn, takster & honorarer, januar 2016 (pdf)
og husk at der også er kommet nye regneark.

 

HJÆLP TIL ARBEJDSMILJØET - samarbejde med Har du som TR eller AMR problemer med arbejdsmiljøet og har I svært ved at trænge igennem til ledelsen med jeres problemer og løsningsforslag er der hjælp at hente.

Foreningen har indledt samarbejde med TeamArbejdsliv. TR og AMR kan få op til 2 gange 1 1/2 timers rådgivning fra konsulenter i TeamArbejdsliv.

Kontakten til TeamArbejdsliv formidles via foreningens konsulenter.

Læs mere her.

Læs mere om Team Arbejdsliv her.