Copy
Dette er et nyhedsbrev fra Dansk Psykolog Forening. Besvar venligst ikke denne mail.
TR Nyt 
2. december 2016

Kære tillidsvalgte 

Så er december over os – og vi har vores egen særlig ’julegave’ på trapperne til alle medlemmer og måske særligt til jer, der forhandler i hverdagen: Dansk Psykolog Forening lancerer meget snart et nyt værktøj som du kan bruge til at tjekke din egen løn. Læs mere om dette i årets sidste TR Nyt.
I ønskes en rigtig glædelig jul og et bragende godt nytår!


 

Har du tjek på din løn?

Dansk Psykolog Forening lancerer meget snart et nyt værktøj som du kan bruge til at tjekke din egen løn. Vi har samlet vores statistikker om psykologers løn og sat det ind i et værktøj som giver dig mulighed for at tjekke hvilket lønniveau der er inden for dit arbejdsområde. Du vil også kunne bruge beregningerne til at tjekke lønnen inden for andre arbejdsområder. Dermed kan det indgå i din forberede ved jobsøgning.

Hold øje med DP's nyhedsbrev, hvor værktøjet snarligt bliver lanceret.
 


TR/AMR arrangementer i 2017


Find TR arrangementer og kurser på hjemmesiden;
Vælg menupunktet "Uddannelse og karriere" og herefter "kurser og arrangementer", gå til område: "Løn og arbejdsmarked" og dernæst "TR/AMR kurser". Eller følg dette link.

Bemærk at tilmeldingsfristen for TR meritgivende kurser er den 19. december 2016.
 

TR Netværksdage i foråret 2017

I marts er der Dansk Psykolog Forenings netværksdage med formiddagsoplæg (…hvem, der kommer udmeldes senere) om formiddagen og mulighed for netværksmøder eller –dannelse om eftermiddagen. Allerede i gangværende netværk holder almindeligt netværksmøde om eftermiddagen på mødestedet. 

Datoerne er:

Kommunerne i Region Midtjylland og Kommunerne i Region Nordjylland afholdes mandag d. 20. marts kl. 9.30-15 i Dansk Psykolog Forening, Fiskergade 41, 4. sal, Aarhus.

Kommunerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland afholdes tirsdag d. 21. marts kl. 9.30-15 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, København, Mødelokale 2A.

Kommunerne i Region Syddanmark afholdes onsdag d. 22. marts kl. 9.30-15 i Kulturmaskinen, Farvergården 7, 5000 Odense. 
 

Arbejde med det psykiske arbejdsmiljø (REGIONER)

Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet har som led i indsatsen om et styrket psykisk arbejdsmiljø fået udarbejdet vedlagte artikelsamling ”Om at arbejde – også med det psykiske arbejdsmiljø”. Der er tale om 7 artikler som på forskellig vis beskæftiger sig med psykisk arbejdsmiljø, i forhold til organisatoriske og faglige forandringer, samt vold og trusler. De syv artikler kan findes på Forhandlingsfællesskabets hjemmeside, men publiceres nu også som samlet publikation. Find dem her.

Ekspertrådgivning
(REGIONER)

Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet tilbyder ekspertrådgivning og inspiration om psykisk arbejdsmiljø til de regionale arbejdspladser i samarbejde med fire udbydere: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, RUC, CBS og ALECTIA. 

Rådgivningen har blandt andet fokus på, hvordan man håndterer organisatoriske forandringer. 

Læs pjecen "Et bedre psykisk arbejdsmiljø - et tilbud om ekspertrådgivning og inspiration".

Pænt Goddag


Du kan som TR være med til at skabe en god modtagekultur.

Branchearbejdsmiljørådene har udarbejdet 6 guider om den gode modtagekultur. Guiderne er rettet til uddannelsesinstitutioner, men indeholder gode generelle råd, som også andre arbejdspladser kan lade sig inspirere af. Find dem her.

Fri mellem jul og nytår


Kommunernes Landsforening har tilkendegivet, at kommunalt ansatte akademikere har ret til fridage efter de samme regler, som gælder for kolleger på andre overenskomster. Det betyder, at kommunalt ansatte psykologer kan holde fri med løn den 24. og 31. december, såfremt de arbejder sammen med faggrupper, der har ret til fri med løn på disse dage.

Det samme gælder ikke regionsansatte. Der faldt dom i voldgiftsagen, hvor opmanden fastslog, at der hverken landsdækkende eller for de enkelte regioner gælder ét fælles regelsæt om betalte fridage. Det konkluderedes at der ikke er påvist en fast eller overvejende praksis for, at akademikerne har haft betalt frihed i samme omfang som de personalegrupper, som de arbejder sammen med. Endvidere fandt opmanden, at det ikke efter bevisførelsen er godtgjort, at der i regionerne eller i enkelte af disse har været en sådan langvarig, fast og entydig praksis for betalte fridage, at denne har antaget karakter af en bindende kutyme.

Dansk Psykolog Forenings anbefaling er, at man gør som man hidtil har gjort. Det vil sige, at hvis der er kutyme for at holde fri på ens arbejdsplads i disse dage, så holder man fri - DOG skal dette altid være efter aftale og accept med ens leder. Man kan godt risikere, at skulle bruge feriedage på dette, hvorvidt dette er tilfældet skal afklares lokalt og inden ferien påbegyndes. Hvis alle andre faggrupper på ansættelsesstedet holder fri, så anser DP det for rimeligt at psykologer også holder fri.

Mål og mening

Mange arbejdspladser i både den finansielle sektor og i den offentlige administration benytter forskellige former for præstationsmål. Det vil sige, at de oversætter organisationens overordnede målsætning eller kerneopgave til en række operationelle mål, den enkelte afdeling, leder eller medarbejder skal opfylde. 
Formålet med denne publikation er at inspirere den enkelte arbejdsplads til at drøfte og tage stilling til sammenhængen mellem præstationsmål og arbejdsmiljø. 
Er din arbejdsplads i den offentlige administration eller skyller målingsbølgen også henover dit skrivebord, så er der inspiration at hente her til at tage med i drøftelse af dette.

SPARK - ansøgninger kan indsendes igen

Du kan indsende ansøgning til SPARK igen fra den 15. november 2016.

SPARK er etableret af KL og Forhandlingsfællesskabet som en fælles indsats for at understøtte kommunale arbejdspladsers arbejde for et godt psykisk arbejdsmiljø.

Se hvordan du søger
Gå direkte til ansøgningsskemaet
 

Julens åbningstider:


23. december: Tlf. tid 10-15
24. - 26. december: Lukket
27. - 30. december: Lukket - Akut telefontid 10-14
31. december: Lukket.

I dagene den 27. til 30. december benytter du tlf. 35 26 99 55 , hvor akutvagtens telefonnummer vil være oplyst.
 
This email was sent to jeb@dp.dk
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Dansk Psykolog Forening · Stockholmsgade 27, København, Danmark · København Ø 2100 · Denmark