Copy
Dette er et nyhedsbrev fra Dansk Psykolog Forening. Besvar venligst ikke denne mail.
TR Nyt 
21. oktober 2016

Kære tillidsvalgte
 
Så er efteråret over os alle vegne med de flotteste efterårsfarver. 

Tak for to super gode dage på TR årsmødet. Vi håber, at se jer alle igen næste år, hvor I allerede nu kan reservere dagene:
den 21.-22. september 2017.


 

Mere viden om arbejdsmiljø

Temaet for årets TR årsmøde var arbejdsmiljø.
Der findes en mængde steder på nettet, hvor man kan søge mere viden. Nyeste skud på stammen er mentalsundhed.dk, der netop er gået i luften. Her er værktøjer og gode råd til at forebygge og håndtere mentale helbredsproblemer, alt efter om man selv, en kollega, leder eller en anden nøgleperson på arbejdspladsen har det svært.
På hjemmesiden kan man blandt andet få svar på, hvad man kan sige til en kollega, der ikke har det godt. Hjemmesiden giver også let adgang til at søge blandt knap 400 værktøjer.

Her er et par andre gode links, som man kan dykke videre ned i:

http://www.etsundtarbejdsliv.dk/
http://www.arbejdsmiljoviden.dk/
http://www.arbejdsmiljoforskning.dk
http://arbejdstilsynet.dk

Akademikernes TR kursusprogram 2017Akademikernes TR kursusprogram 2017 er netop udkommet. Du finder det på vores hjemmeside sammen med den elektroniske tilmeldingsblanket. 

OBS: AC gør opmærksom på fejlagtig dato i kursuskatalogets side 15 i.f.t. kurset ”Hvad betyder budgetterne for TR’s arbejde”. Kurset varer fra d. 17.–18 maj 2017.

Alle kurserne udbydes til såvel tillidsrepræsentanter som suppleanter. Som suppleant skal du dog være opmærksom på, at du inden for de fleste ansættelsesområder som udgangspunkt ikke har ret til frihed til at deltage i TR uddannelse, selvom mange arbejdspladser dog ser velvilligt på, at også suppleanter deltager i kurserne.

Da vi erfaringsmæssigt oplever stor efterspørgsel på Akademikernes TR kurser, forbeholder vi os ret til at måtte prioritere blandt de indkomne ønsker. Afhængigt af efterspørgslen vil vi som udgangspunkt i lighed med tidligere formodentlig kunne tilbyde tillidsrepræsentanter 1 kursus pr. halvår og suppleanter 1 kursus pr. helår. Vi kan kun tilbyde deltagelse én gang på hvert kursus.

Tilmelding sker ved at udfylde og maile den elektroniske tilmeldingsblanket til mbi@dp.dk. 

Vær opmærksom på, at du på tilmeldingsblanketten også skal anføre din prioritering af kursusønsker.

Der er stor efterspørgsel og interesse for kurserne, så hurtig tilmelding tilrådes. Tilmeldingsfristen til DP er denne gang senest tirsdag d. 8. november 2016. For indkomne kursusønsker efter denne frist tilbydes venteliste.

Endelig skal vi gøre opmærksom på, at tilmelding til kurserne er bindende. Dansk Psykolog Forening hæfter for betaling for tilmeldte og evt. afmelding er som oftest forbundet med store udgifter for os – ærgerlige penge som går fra andre TR aktiviteter i foreningen.
Skulle du mod al forventning blive forhindret, beder vi dig venligst give besked hurtigst muligt til såvel foreningen som til AC, så pladsen forhåbentlig kan tilbydes til anden side.

I øvrigt henstiller vi til, at du som nyvalgt TR/suppleant gennemfører vores eget velkomstkursus, inden du deltager på ACs TR kurser. Vores eget TR kursusudbud forventes klar i starten af december og vil til den tid findes på vores hjemmeside. Vi giver besked via TR Nyt, når vores TR kursustilbud for 2017 er klar til tilmelding via Mit DP.
Såfremt du har spørgsmål og/eller bemærkninger til ovenstående, er du naturligvis velkommen til at kontakte Mette Binding på tlf.: 35 26 99 55 eller e-mail: mbi@dp.dk

Løn, takster & honorarer, oktober 2016

Den 1. oktober 2016 blev lønningerne på det kommunale og regionale område reguleret med en stigning på 1,00%. 

Der var i denne omgang ingen regulering på det statslige område. 

Du kan læse mere i Løn, takster og honorarer, oktober 2016.

Det kommunale og det regionale regneark på hjemmesiden er i den forbindelse også blevet opdateret.

SPARK - Ny ansøgningsrunde
15. november 2016

Hvad er SPARK?

SPARK tilbyder støtte og sparring til jeres lokale TRIO/MED, sådan at I selv bliver bedre i stand til at handle på de udfordringer, I oplever i jeres psykiske arbejdsmiljø.

SPARK skal medvirke til at styrke samarbejdet og handlekompetencen hos jer. Det betyder, at vi arbejder med udgangspunkt i, at I er eksperter på jeres område.

Når SPARK kommer på besøg, arbejder vi derfor med at øge jeres handlekompetence. Det betyder, at SPARK gennem dialog og fælles udforskning forholder sig nysgerrigt og undersøgende til den konkrete situation og jeres eksisterende viden og erfaringer.

Video – hvad er SPARK

Læs mere om ansøgning her.

 
This email was sent to jeb@dp.dk
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Dansk Psykolog Forening · Stockholmsgade 27, København, Danmark · København Ø 2100 · Denmark