Copy
Dette er et nyhedsbrev fra Dansk Psykolog Forening. Besvar venligst ikke denne mail.
Nyhedsbrev til universitetsansatte psykologer

Generalforsamling 2016 i Universitetssektionen


Universitetssektionen i Dansk Psykolog Forening indkalder til ordinær generalforsamling 2016.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Tid:      Onsdag den 4. januar 2017 kl. 16.30
Sted:    Restaurant i Aarhus.

 

Efter generalforsamlingen skal vi diskutere, hvordan Dansk Psykolog Forening (DP) bedst bidrager til at udbrede dansk psykologisk forskning. 

Rubrikken Dansk Psykologisk Forskning med danske abstract fra publicerede artikler var en succes i Psykolog Nyt, men denne er i praksis død efter introduktion af Magasinet P – Psykologernes fagmagasin.

Noget videreføres i ”Fagartikler - Psykologi & Viden” med fagartikler på nettet. Der er dog ingen review eller anden kvalitetskontrol, hvormed det garanterede videnskabelige grundlag tabes. Fra universitetssektionens siden ses det som et problem. Man bør kunne være sikker på, at det, som DP publicerer, er fagligt i orden. Især når vi ønsker at profilere os til andre end psykologer, der tager hjemmesiden som et udtryk for ”State of the art”. 

Vi skal diskutere, hvad vi som universitetsansatte psykologer gerne vil have, så Universitetssektionen kan bringe denne viden tilbage til DP.


Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde

Derudover minder vi om, at DP fortsat har en ledig plads i Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA), der er et stående udvalg under Akademikerne. UVBA varetager akademikernes interesser i ophavsretlige og patentretlige spørgsmål, jf. http://ubva.dk/

Er du interesseret, kan du kontakte formanden for Universitetssektionen på anest@hum.aau.dk.

Universitetssektionen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår!
Vi håber at se flest muligt.

Vel mødt,
Ane Søndergaard Thomsen, Formand
På vegne af Universitetssektionen


 

 


 

Tilmelding af hensyn til forplejning:

Sendes til formanden på anest@hum.aau.dk senest 2. januar 2017.
© 2016 Dansk Psykolog Forening