Copy
Dette er et nyhedsbrev fra Dansk Psykolog Forening. Besvar venligst ikke denne mail.
Nyt til psykologer med ydernummer

 


Udsigt til at rammen for angst og depression overholdes


De nyeste tal fra Danske Regioner for aktiviteten på henvisningsårsag 10 og 11 for september viser, at det grundet et lavere behandlingsniveau end sidste år ser ud til, at rammen præcis bliver brugt op. Der skal derfor lyde en stor ros for jeres fælles indsats for at vende udsigterne til en stor overskridelse. Det er vigtigt, at I fortsætter behandlingsaktiviteten som hidtil, så prognosen vil holde året ud.

Den samlede udgift til behandling af angst og depression var i september 8% lavere end september sidste år. Dermed er de samlede udgifter til angst og depression for hele året 2% lavere end samme periode i 2015, og prognosen viser en rammeoverskridelse ved slutningen af året på 0,1%, som det ses i figuren.


Note: Fremskrivningen er lavet på baggrund af aktivitetsniveauet i 2015 korrigeret for 2016-niveauet ift. 2015-niveauet i de faktiske tal.

For depression er udgifterne i september 10% lavere end sidste år, hvilket skyldes, at der er behandlet 4% færre patienter og 2% færre konsultationer per patient. For angst er udgifterne uændrede i forhold til sidste år, da der er blevet behandlet 6% flere patienter, men der har været 4% færre konsultationer per patient.

Aktiviteten har iperioden været lavere i alle regioner i forhold til sidste år. Faldet har været størst i Region Nordjylland og Region Sjælland med 11% og mindst i Region Midtjylland med 4%.
 

 
© 2016 Dansk Psykolog Forening