Copy
Dette er et nyhedsbrev fra Dansk Psykolog Forening.
Besvar venligst ikke denne mail.
Ser det ikke rigtigt ud?
Se online-udgaven.

Stigende udgifter til behandling af angst og depression giver udsigt til rammeoverskridelser


De nyeste tal fra Danske Regioner bekræfter, at de selvstændige psykologer med ydernummer vil overskride den økonomiske ramme for behandling af kategori 10 og 11, hvis psykologerne ikke nedjusterer udgifterne til behandling af angst og depression fremadrettet i 2016.  

De nye tal fra maj viser, at de samlede udgifter til angst og depression er steget med 1 procent i perioden januar til maj 2016 sammenlignet med samme periode sidste år. Udgifter til angst og depression er alene i maj 2016 steget med 3 procent sammenlignet med maj sidste år. 

Læs mere om udgifterne i maj nederst i nyhedsbrevet.
 


Note: Fremskrivningen er lavet på baggrund af aktivitetsniveauet i 2015 korrigeret for 2016-niveauet ift. 2015-niveauet i de faktiske tal.


Hvis udviklingen med stigende udgifter til angst og depression fortsætter, vil den økonomiske ramme 135 mio. kr. overskrides med 3,2 procent. Det er en rammeoverskridelse på 4,3 mio. kr. 

Nedjuster udgifterne til angst og depression
Vi understreger, at en nedjustering i udgifterne til angst og depression ikke betyder, at I skal stoppe med at behandle klienter med angst og depression. I skal blot være opmærksomme på, at det aktuelle høje udgiftsniveau til kategori 10 og 11 i årets første halvdel ikke kan opretholdes fremadrettet i 2016, uden at den økonomiske ramme overskrides. I praksis vil en rammeoverskridelse betyde, at honoraret til behandling af angst og depression sænkes i 2017, indtil overskridelsen er tilbagebetalt.  Det er derfor nødvendigt, at antallet af klienter og/eller antallet af konsultationer per klient med angst og depression sænkes fremadrettet i 2016. 

Hvordan nedjusterer man udgifterne?
Omsætningsloftet for kategori 10 og 11 er 270.000 kr. i år. Da loftet er lavere end sidste år, skal de samlede udgifter til behandling af angst og depression også holdes lavere i 2016 end i 2015. 

Som tommelfingerregel skal de månedlige udgifter til kategori 10 og 11 derfor ligge under sidste års månedlige udgifter.  

Du er altid velkommen til at kontakte sekretariatet, hvis du har spørgsmål til, hvordan du skal forholde dig til den økonomiske ramme for angst og depression. 

Udgifterne i maj 2016

De samlede udgifter til angst og depression er 3 procent højere i maj 2016 end i samme måned sidste år. Udgiftsstigningen til behandling af angst og depression dækker over, at antallet af klienter er steget med 3 procent, og antallet af konsultationer per klient er steget med 1 procent. 

Ser vi på udgifterne til behandling af angst, er de steget 9 procent i maj 2016 i forhold til samme måned sidste år. Det skyldes, at antallet af klienter med angst er steget 11 procent.

Udgifterne til depression er steget med 1 procent, da antallet af klienter med depression er steget 1 procent, og antallet af konsultationer per klient med depression er steget 1 procent.

På regionsniveau er de samlede udgifter til behandling af depression og angst steget i alle regioner bortset fra Region Hovedstaden, hvor udgifterne er faldet med 2 procent. Udgifterne er steget mest i Region Syddanmark, hvor udgifterne er steget med 8 procent, og i Region Sjælland, hvor udgifterne er steget med 7 procent i maj 2016 sammenlignet med maj 2015