Copy
Dette er et nyhedsbrev fra Dansk Psykolog Forening. Besvar venligst ikke denne mail.
TR Nyt 
23. maj 2016

Kære tillidsvalgte 

Vi står midt i den hektiske tid inden sommerferietiden for alvor rammer Danmark. Når talen falder på store arbejdsmængder, tales der ofte om fokus på kerneopgaven og om robuste medarbejdere. Forhandlingsfællesskabet har udgivet en pjece om kerneopgaven, hvor man forsøger at ridse begrebet op. Selvom pjecen nok ikke indgår i sommerferielæsningens top ti – kan man blive lidt klogere på begrebet her. Pjecen kan downloades her.

Robust er et andet utroligt brugt ord i 2016 – vi kaster lidt mere lys på dette, på vores TR årsmøde i oktober, hvor vi blandt andet gæstes af Center for mental robusthed.

God læselyst…..og husk at det er nu nattergalen synger for fuld hals (bonusinfo: nattergaletur kan findes på www.dn.dk

TR NETVÆRKsmøderne i april

I april afholdt Dansk Psykolog Forenings netværksdage med et meget inspirerende forhandlingsoplæg af Søren Viemose om formiddagen og netværksmøde/-dannelse om eftermiddagen. 

Søren Viemose gav sin opskrift på hvordan man kan finde til dygtigere i veje i forhandling. Nyttige råd, at have i baghovedet, når du næste gang går i gang med en forhandling.

Dygtigere veje i vanskelige forhandlinger
 • For hvert argument skal du have mindst tre spørgsmål. Interview din modpart.
 • Pas på ikke at give modparten skylden for alle vanskeligheder i forhandlingen.
 • Har du lyst til at true – så tag en pause. Trusler begrænser som hovedregel resultaterne lang tid fremover.
 • Optræd generøst og åbent med de informationer, der skal indgå i forhandlingen.
 • Samarbejd i dagligdagen om de spørgsmål, der senere skal laves aftaler om. Efterspørg behov for faktuelle oplysninger og levér dem selv.
 • Arbejd intensivt og med inspiration fra dygtige hjælpere på at designe en mulig aftale. Aflever skitser til mulige aftaler.
 • Find på alternative ideer, som gør det muligt for din modpart at komme dig i møde.

...Hvornår skal vi ses igen?


Næste netværksmøde for TR/TR-S er:

Kommunerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland afholdes fredag d. 10. juni kl. 12-14 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, København, Mødelokale 2A.

Kommunerne i Region Midtjylland afholdes onsdag d. 31. august kl. 13-15 i Dansk Psykolog Forening, Fiskergade 41, 4. sal, Aarhus.

Kommunerne i Region Syddanmark afholdes mandag d. 22. august kl. 9-11 i PPR Kolding, Møllegården 1, Kolding.

Kommunerne i Region Nordjylland afholdes mandag d. 12. september kl. 9-11 afholdes i Aalborg – kontakt Kira Hjul Hallberg – khh@dp.dk.

Region Midtjylland – Psykiatrien, afholdes mandag d. 15. august kl. 13-15 i Dansk Psykolog Forening, Fiskergade 41, 4. sal, Aarhus.

Region Syddanmark - Psykiatrien, afholdes fredag d. 9. september kl. 9-12 på Psykiatrien, Østre Hougvej 70, Middelfart.

Region Hovedstaden - Psykiatrien, afholdes torsdag d. 25. august kl. 14-16 på Region Hovedstadens Psykiatri, Kristineberg 3, 2100 København Ø.

Næste år planlægger vi en TR netværksdag med samme form – og nyt formiddagsoplæg. Datoerne for dette vil blive udmeldt til efteråret.

TR årsmøde d. 6. og 7. oktober på Hotel Storebælt i Nyborg


På programmet er:
 • Mød din formand Eva Secher Mathiasen
 • TEMA: Knas i arbejdsmiljøet – hvordan kommer I videre? Hvad kan DP hjælpe med? 
 • Workshop om mental robusthed ved. Psykolog, Ph.d og direktør Eva Hertz
 • Forandringer i organisationer ved. Erhvervspsykolog, foredragsholder og strategisk rådgiver Henrik Leslye
 • Surprise :-)
Tilmelding via Mit DP efter først til mølle-princippet.

Syg under ferie


Det er muligt at få erstatningsferie, hvis man bliver syg under sin ferie. DP anbefaler derfor, at du gør brug af reglerne herom.  

Hvis du bliver syg under din ferie, skal du:
 1. Meddele det til din arbejdsgiver på samme måde, som du normalt meddeler sygdom.
 2. Fremskaffe lægelig dokumentation for din sygdom. Det gør du ved at tage til lægen eller sygehuset, og få dem til at lave en erklæring på, at du er syg.
Det er vigtigt, at du opsøger en lokal læge, også selvom du er i udlandet. Du kan altså ikke blot ringe til din egen læge i Danmark, hvis du er i udlandet. Eventuelle udgifter til dokumentationen skal du selv betale.

Din arbejdsgiver må godt frasige sig retten til at få dokumentation på din sygdom. Så når du kontakter arbejdspladsen for at meddele, at du er syg, kan det derfor være en god ide, at spørge om de ønsker dokumentation på din sygdom. Alternativt kan du spørge arbejdsgiver, om de er indstillet på at betale udgifterne til lægeerklæringen.
Retten til erstatningsferie indtræder først efter 5 karensdage, hvis man har optjent ret til 5 ugers ferie. Hvis man har en meget kort sygeperiode og derfor ikke umiddelbart får ret til erstatningsferie, kan man vælge ikke at gøre brug af reglerne og slet ikke sygemelde sig. Da de 5 karensdage tælles for hele ferieåret, kan det dog vise sig at være en god idé at gøre brug af reglerne, hvis man igen skulle blive syg under ferien indenfor det samme ferieår.

Læs mere i ferieloven.

Reguleringer af pensionen i regioner og kommuner pr. 1. april 2016

Ved en beklagelig fejl var det faktum, at pensionsprocenten i regioner og kommuner er hævet pr. 1. april 2016, ikke kommet med i den tidligere udsendte Løn, takster og honorarer, april 2016.

Pensionsprocenter i regionerne er steget med 0,49% så den nu er på 18,46%. I kommunerne er den steget med 0,47%, så den nu er 18,29%. 
Dette blev aftalt i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i foråret 2015.

Ny Løn, takster og honorarer og nye regneark finder du her.

Viden på Tværs - Nyt website for kommunale TR    

www.Vpt.dk henvender sig til kommunale medarbejdere, ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter, som dagligt og med stort engagement udvikler deres arbejdspladser og arbejdsopgaver. Fremover vil den målgruppe kunne få nyheder, værktøjer og inspiration fra forskellige arbejdspladser og fagområder samt fra det personalepolitiske område. 

Vpt.dk er bygget op omkring fem kommunale fagområder: ældre og sundhed, børn og unge, borgere med særlige behov, borgerservice, beskæftigelse, kultur og teknik samt personalepolitiske emner. Vpt.dk vil blive opdateret dagligt og bringe historier via opsøgende journalistik, ugentlige nyhedsbreve og være at finde på Facebook, Linkedin og Twitter. Vpt.dk erstatter pr. 1. juni 2016 personaleweb.dk, fremfaerd.dk og kompetenceweb.dk.

Læs mere her.

Rammeaftale om seniorpolitik for regionerne

Er du regionalt ansat og i tvivl om hvad der gælder i forhold til ældre medarbejdere på din arbejdsplads, kan du finde svar på dette i den netop udsendte rammeaftale om seniorpolitik. Rammeaftalen er en løbende aftale, der er indgivet mellem RLTN (arbejdsgiver siden for regionerne) og Forhandlingsfælleskabet arbejdstagersiden). Formålet med rammeaftalen er at fastsætte vilkårene politikker, der kan indgås lokalt i overenskomstperioden. Find rammeaftalen her.

PSSST..... Huskede du at dele vores film om forhandling med dine kolleger?

Se og del DP's nye film om vi hjælper medlemmer med lønforhandling.