Copy
Dette er et nyhedsbrev fra Dansk Psykolog Forening. Besvar venligst ikke denne mail.
TR Nyt
14. marts 2014

Foråret er over os og op spirer nye forårsbebudere. Ny er også foreningens hjemmeside og nyhedsbrevssystem, hvilket har bevirket en længere pause i TR-Nyt udsendelserne. Men nu er vi tilbage i fuldt flor og med masse af vigtige nyheder.
 

Ny Hjemmeside 

Som mange af jer måske har bemærket har vi fået ny hjemmeside med et flot design. Den hurtigste genvej til TR stoffet finder I i øverste venstre hjørne i den sorte bjælke.
Siderne findes her.
Hvis der er noget information, som I savner på TR siderne eller på hjemmesiden generelt, så vil vi meget gerne have et hint om dette, så vi kan arbejde videre med jeres ønsker. Skriv til tia@dp.dk.
 

Der ligger en dugfrisk mail i din mailboks…..

... med en opfordring til at overveje et kandidatur til Bestyrelsen i Dansk Psykolog Forening. Håber at mange af jer vil tage den ekstra overvejelse, om 2014 ikke skulle være året hvor du kunne føje bestyrelsespost på CV’et – og hermed være med til at præge foreningen, få masse spændende viden og udvide dit professionelle netværk. 
Husk at komme til GF14 i næste weekend d. 22-23.marts. Læs mere om GF – hvordan og hvor.

Nye retningslinjer til tillidsrepræsentanter og konsulenter i sekretariatet

Retningslinjerne indeholder:
 
1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat:
2/ Vejledning til TR omkring processen ved nyansættelser
3/ Vejledning til TR omkring processen ved den årlige lønforhandling
4/ Fasesystemet
5/ Inspirations katalog til funktions og kvalifikationstillæg
 
Retningslinjer er tænkt som faste holdepunkter for tillidsrepræsentanter og konsulenter i sekretariat i foreningen. Nogle retningslinjer er mere fast beskrevet, mens andre er gode råd til hvordan du skal gøre.

Du finder retningslinjerne her.
 

Nye TR Fyraftensmøder i foråret 2014

Læs mere om de enkelte arrangementer i vores TR-kursusprogram.
 

København, Stockholmsgade 27

9. aprilNye perspektiver på stress v. psykolog Malene Friis Andersen
 

Aarhus, Fiskergade 41, 4

26. marts – Lyst til ledelse v. cand. Psych. Vibe Støier og Lone Willer Holm
22. april – Nye perspektiver på stress v. psykolog Malene Friis Andersen

MED-håndbog 2013 KL  

MED-håndbogen på KL’s område kan nu downloades fra KTO’s hjemmeside.

 

Forberedelse til OK15

Dansk Psykolog Forening er i fuld gang med de indledende øvelser til OK15.
Vi har åbnet OK15 siderne, hvor du finder DP’s debatoplæg som er godkendt i L&S den 4. marts 2014.

Alle TR’ere og suppleanter er via mail inviteret til orienterings- og debatmøder i henholdsvis København, den 7. april 2014 kl. 10 – 12.30 og i Aarhus den 24. april 2014 kl. 12.30 – 15.00.
Tilmeld dig allerede nu via Mit DP.
Husk at tilmeldingsfristen er den 24. marts 2014.
Fristen for at modtage jeres krav og input fra arbejdsplads debatterne er fredag den 30. maj 2014.
I kan maile jeres bidrag til OK15@dp.dk.

Lønpolitik for Dansk Psykolog Forening på det offentlige område 2013-2015Som tillidsrepræsentant er lønpolitikken et meget vigtigt redskab. Det er her du finder argumenterne for en række af de synspunkter du fremfører under forhandlinger, og når du f.eks. diskuterer med dine medlemmer på klubmøderne.
Som TR har du forhandlingskompetencen, men vi har som organisation, en forventning om at du følger foreningens politik samt prioritere inden for rammerne af denne. Der skal naturligvis være plads til særstandpunkter på arbejdspladsen, men det må ikke være særstandpunkter der kan påvirke foreningens samlede position i forhandlingerne.
Læs og følg lønpolitikken – og søg gerne sparring hos din konsulent i foreningen, hvis du møder al for megen modstand på din arbejdsplads i forhold til kunne forhandle ud fra lønpolitikken.

 
© 2014 *|LIST:COMPANY|*