Copy
Dette er et nyhedsbrev fra Dansk Psykolog Forening. Besvar venligst ikke denne mail.
TR Nyt oktober 2014
 

Tillidsrepræsentanten er Dansk Psykolog Forenings repræsentant ude på arbejdspladsen. Men TR er først og fremmest medarbejdernes repræsentant, og vi ved at I gør en kæmpe daglig indsats for at skabe de bedste rammer på arbejdspladser for jeres kollegaer.
Opgaven som TR kan være rigtig krævende i tider med nedskæringer og høje arbejdskrav, men også udfordrende og spændende, da man som TR kan bidrage til diskussioner om innovative løsninger, nye organisations- og samarbejdsformer etc.
Vi har fra DPs side fokus på, at give TR den bedste opbakning samt uddanne og inspirerer TR samt at give gode muligheder for at kunne deltage i vores arrangementer. Dette TR Nyt handler om godt nyt i forhold til transport, og så en reminder om tilmelding til TR årsmødet, som indeholder et super spændende program.
Vi glæder os til at se jer! 

Og...


…der er mange gode tips til jer også i dette TR Nyt. Så fortsæt endelig læsningen herfra…
 

 HUSK TR-årsmødet den 6. - 7. november

- hvor AMR også er velkommen!

Der er endnu ledige pladser, så skynd dig at tilmelde dig via Mit DP. Tilmeldingsfristen er den 17. oktober og det er først til mølle.
Du finder dagens program her.

Nye Transportregler for tillidsrepræsentanter til arrangementer i Psykologforeningen

For at gøre det hele lidt nemmere har vi ændret lidt i rejsereglerne til TR kurser, TR netværksmøder og andre TR arrangementer i regi af Dansk Psykolog Forening. Ændringen betyder at man nu fra Nordjylland, uden forhåndsgodkendelse, må flyve til arrangementer i København og at vi laver regler for refusion af kørsel til og fra netværksmøder.

Arrangementer og Kurser i DP regi herunder AC kurser med tilmelding via DP:
Vi opfordre altid til at benytte billigste rejseform, dvs. offentlig transport. Med tog foregår rejsen på 2. klasse. For deltagere der bor i Region Nordjylland må transport ske med fly fra Aalborg til København til arrangementer i Hovedstadsområdet. Benyt så vidt muligt bus eller tog til og fra lufthavn og køb den billigste flybillet. Refusion af rejseomkostninger sker ved at benytte foreningens rejseafregnings blanket der hentes på hjemmesiden. Send meget gerne blanketten ind elektronisk til mbi@dp.dk. 

Netværksmøder for tillidsrepræsentanter:
Vi dækker transportudgifter til netværksmøder. Brug billigst mulige transportmiddel. Refusion af rejseomkostninger sker ved at benytte foreningens rejseafregnings blanket der hentes på hjemmesiden. Send meget gerne blanketten ind elektronisk. Blanketten sendes til TR´s DP konsulent eller arrangøren af netværksmødet. 

Vi håber at vi med de nye rejseregler har skabt mere klarhed og bedre vilkår til tillidsrepræsentanterne. Vi har forsøgt at balancere mellem at I ikke skal have udgifter som TR og heller ikke skal bruge for megen tid på transport, men samtidig vil vi gerne bruge mindst muligt af vores TR budget på kørsel og mest muligt på arrangementer.

HUSK - Forlængelse af tidsbegrænset stilling 

Vær opmærksom på, at en medarbejder, som er ansat i en tidsbegrænset stilling, kun kan blive forlænget i stillingen, hvis der er en objektiv grund til at forlænge. En lovlig grund til at forlænge kan fx være, at man erstatter en medarbejder, der er på barsel eller en der er syg. Eller hvis man forlænger et projekt, som endnu ikke er blevet afsluttet. Kravet om en lovlig objektiv grund til at forlænge gælder allerede ved den første forlængelse. Hvis forlængelsen ikke er lovlig viser domspraksis, at man kan betragte sig selv som fastansat og eventuelt modtage en godtgørelse. Hvis du oplever, at et medlem bliver forlænget uden en lovlig grund, så kontakt Dansk Psykolog Forening. Reglerne på området kan findes i lov om tidsbegrænsede ansættelser.

OK15

DPs krav er nu behandlet i bestyrelsen, og de udvalgte krav er sendt til FHO (Forhandlingsudvalget for den offentlige sektor)

Der pågår nu igen en møde- og forhandlingsproces, hvor de enkelte organisationers OK krav gennemgås i FHO, og hvor der til sidst udvælges hvilke, der skal bringes videre som OK krav til modparten/arbejdsgivernes bord. Omkring 1.11.2014 vil der på DPs hjemmeside blive annonceret hvilke krav, der arbejdes videre med.

Inspiration til at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø i forandringsprocesser

Organisationsændringer, omstruktureringer, ny teknologi og lignende forandringer er et væsentligt vilkår på arbejdspladserne i dag. Forandringer betyder nye måder at udføre arbejdet på, men ofte også nye måder at samarbejde på.

I folderen Sikker kurs i en god forandringsproces, kan I læse om hvilke tiltag, I som arbejdsplads kan sætte i gang for at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø, når der sker forandringer på arbejdspladsen.
Læs mere her.

Nyt site om arbejdsmiljø

Kom godt i gang med arbejdsmiljøarbejdet er titlen på et nyt site, hvor man kan få overblik over reglerne om arbejdsmiljø og inspiration til arbejdsmiljøarbejdet.


 
© 2014 Dansk Psykolog Forening