Copy
Dette er et nyhedsbrev fra Dansk Psykolog Forening. Besvar venligst ikke denne mail.
Nyt til selvstændige psykologer

Arrangementer for selvstændige

Informationsmøder om faglige standarder for forsikringsdækkede psykologydelser


Møderne afholdes som fyraftensmøder i København den 3. september, i Aarhus den 10. september og i Fredericia den 24. september 2015.

Du kan stadig nå at tilmelde dig!

For at sikre fortsat høj kvalitet i de psykologydelser, der leveres gennem forsikringsbranchen, har vi udarbejdet faglige standarder for forsikringsdækkede psykologydelser.

Vi inviterer nu interesserede medlemmer til informationsmøder om de faglige standarder og vores øvrige arbejde for at sikre kvalitet og gode vilkår i samarbejdet med forsikringsselskaber og netværk.

OBS: Der er et begrænset antal pladser og tilmelding er efter først til mølle. Tilmeldingsfristen til arrangementet i København er allerede på torsdag d. 27. august.

Læs mere og tilmeld dig her.
 

Kom godt i gang med E-terapi

29.- 30. oktober 2015, København
 
Udviklingen går i disse år utroligt stærkt på feltet Internetbaseret rådgivning og terapi. Det giver nye muligheder for psykologer, men kan også give nye udfordringer. 

Vil du gerne i gang med internetbaseret terapi – eller vil du blot vide mere? Så er det nye kursus i e-terapi måske noget for dig. 

På baggrund af den nyeste viden, vil vi på kurset beskæftige os med spørgsmål som: 
 • Hvordan kommer jeg i gang? 
 • Hvordan kan jeg tilbyde behandling via nettet? 
 • Hvad er de etiske dilemmaer? 
 • Hvor går grænsen for, hvad jeg som psykolog kan påtage mig at behandle via teknologibaseret medier? 
 • Hvordan visiterer jeg? 
 • Hvad skal jeg særligt være opmærksom på?
Kurset har fokus på muligheder, begrænsninger, etik og centrale dilemma i mødet med klienter på nettet. 

Du kan læse mere om kurset fra d. 26. august i vores kursuskalender, hvor du også kan tilmelde dig til kurset. Du finder vores kursuskalender her.

Underviser Kit Lisbeth Jensen, psykolog og specialist i klinisk psykolog, indehaver af psykologonline.net og forfatter til bogen ”Fra offline til online; Internetbaseret rådgivning og terapi”. 

Kurset er udviklet som del af projekt ”Udvikling af Kursusvirksomheden”. Med projektet stiller Dansk Psykolog Forening skarpt på psykologers behov for karriere- og kompetenceudvikling for at skabe flere relevante kurser og arrangementer inden for de psykologfaglige områder. 
 

Nyeste forskning om børns socio-emotionelle kompetencer 

25.- 26. februar 2016, kl. 10.00 – 17.00, København

Kom til faglig dag med Professor of Diversity in Parenting and Development, Judi Mesman, og få et overblik over den nyeste forskning om socio-emotionelle kompetencer hos børn. 

I forlængelse af den faglige dag har du mulighed for at deltage i en kursusdag, som vil være praksisorienteret og sigte mod at gøre den nyeste viden anvendbar for danske klinikere, der skal udrede børn med socio-emotionelle vanskeligheder i forbindelse med iværksættelse af intervention.

Kursusdagene vil omhandle børn, der er i risiko for at udvikle socio-emotionelle forstyrrelser samt børn med forskellige diagnostiske problemstillinger.

Den faglige dag og kurset kan meriteres til specialistuddannelsen. 

Læs mere her.
 
 

Find vej i ny lovgivning og reformer

2. september 2015, Århus og 23. september, København

Fyraftensmøde om beskæftigelsesindsatsen i sager om sygedagpenge, revalidering, fleksjob og førtidspension. 

På mødet vil du kunne få mere viden om temaer som:  
 • Den organisatoriske ramme for sagsarbejdet (Rehabiliteringsplaner, Rehabiliteringsteam)
 • Sygedagpenge (Uarbejdsdygtighed, revurderingstidspunkt, visitation af sygedagpengemodtagere, forlængelse af sygedagpenge og jobafklaringsforløb)
 • Revalidering (Betingelser for revalidering (begrænset arbejdsevne)
 • Fleksjob (Betingelser for fleksjob (varig begrænset arbejdsevne), Fastholdelsesfleksjob, Midlertidigt fleksjob, ”Mini-fleksjob”)
 • Førtidspension (Betingelser for førtidspension (varig nedsat arbejdsevne), Ressourceforløb
Du kan læse mere om fyraftensmødet her.

Oplægsholder Susanne Koch Larsen, uddannet socialrådgiver i 1976 med flere efteruddannelser, blandt andet en supervisionsuddannelse, konsulentuddannelse og en lederudviklingsuddannelse.
Har siden 1990 undervist på De sociale Højskolers Efter- og Videreuddannelse, nu kaldet Professionshøjskoler, med speciale inden for beskæftigelsesområdet med fokus på sygedagpenge, revalidering, fleksjob og førtidspension.
Har haft eget konsulentfirma siden 1.3.1997 og har deltaget i flere landsdækkende udviklingsprojekter i samarbejde med Arbejdsmarkedsstyrelsen.  


 

 

 


 

Kend din pension

28 september 2015, København og 27. oktober, Aarhus

Dansk Psykolog Forening og MP Pension (Pensionskassen for Magistre & Psykologer) inviterer til medlemsmøder for dig, der gerne vil høre mere om mulighederne i din pensionsordning. 

Måske spørger du dig selv… 
 • Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, tilbagetræknings- og velfærdsreformen, vi bliver ældre mv.)
 • Hvad får jeg for pengene? (Har jeg de rigtige dækninger ved alderdom, hvad nu hvis jeg bliver invalid eller dør inden?)
 • Går pengene i de rigtige lommer? (Hvem får hvilke penge når jeg dør?)
Der er afsat tid til personlig rådgivning, og vores rådgivere vil bl.a. give svar på: 
 • Hvordan du er dækket ved sygdom, invaliditet og ulykke
 • Hvordan du sikrer din familie
 • Hvor meget og hvad du kan spare op til
 • Hvordan du kan optimere din pensionsordning
Kunne du tænke dig at få svar på disse eller andre spørgsmål om emnet, så kom til medlemsmødet. Arrangementet er gratis for medlemmer af Dansk Psykolog Forening.

Du kan tilmelde dig til medlemsmødet i Aarhus her og i København her.
© 2015 Dansk Psykolog Forening