Copy
Dette er et nyhedsbrev fra Dansk Psykolog Forening. Besvar venligst ikke denne mail.
TR Nyt
26. august 2014

Så er solsikke tiden over os – og TR nyt er tilbage efter en solrig sommer. Dette TR Nyt indeholder bunker af nyttig information for TR, herunder hvilke krav foreningen har sendt videre til OK15. Skal vi - som solsikken gør - dreje hovedet mod lyset, så falder blikket straks på flere gode efterårslyspunkter for tillidsrepræsentanter: TR årsmødet er topscoren, hvor du har mulighed for at møde andre TR og få bunker af staldtips med hjem til din arbejdsplads. Af andre lyspunkter byder vi i Aarhus og København på spændende fyraftensmøder om ’Den gode historie’ og ’ TR rollen som særligt sensitiv og introvert’.
Tag dig 5 min. og læs august TR Nyt -  og bliv inspireret, oplyst og måske endda begejstret!

OK15 - bestyrelsen har udtaget krav

Bestyrelsen har på sit møde den 23. juni udtaget krav til OK15. Disse er nu sendt til Akademikerne og kan læses på hjemmesiden om OK15.

ArbejdsmiljøPrisen

ArbejdsmiljøPrisen uddeles af Arbejdsmiljørådet for at skabe opmærksomhed om arbejdsmiljø generelt - og i særdeleshed om de tre nationalt prioriterede områder (arbejdsulykker, psykisk arbejdsmiljø og muskelskeletpåvirkninger).
Det er indsatsen for at forbedre arbejdsmiljøet, der er i fokus ved uddelingen af ArbejdsmiljøPrisen. Prisen gives til virksomheder eller arbejdspladser, der fortjener anerkendelse og hæder for deres arbejdsmiljøindsats, og hvor indsatsen også kan være til inspiration for andre. 
Alle arbejdspladser kan indstilles til ArbejdsmiljøPrisen – indstillingen foregår via et elektronisk indstillingsskema, som du finder her.

Indstillingsfristen udløber den 19. september 2014.

TR-fyraftensmøder

- efterår 2014


I Aarhus den 15. september og i København den 25. september
begge dag kl. 16 - 20: 

Temamøde: Den gode historie kan komme fra dig 
Der er bud efter psykologer, og det mærker vi på flere måder. I DP's kommunikationsafdeling er vi i daglig kontakt med medier, der ønsker interviews med psykologer, fordi offentligheden søger forklaringer på aktuelle problemstillinger. Vi hjælper gerne medierne, for hvis vi ikke stiller op, bliver psykologernes væsentlige stemme let væk i mængden. Pressearbejdet er en løbende proces med at brande psykologerne, deres ekspertise og troværdighed. 
Tillidsrepræsentanter for psykologer - især i kommuner og regioner - er oplagte talspersoner, når psykologernes interesser skal bredes ud i medierne. Den gode historie kan komme fra dig, fordi du har viden om konkrete arbejdsforhold og kender dine kollegers hverdag. Derfor holder vi temamøder for tillidsrepræsentanter.
Du kan tilmelde dig kurserne via MitDP

I København den 9. oktober kl. 16.30 – 19:30 
TR rollen som særligt sensitiv og introvert
V./ Lise August, autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi fra Sensitiv Balance.

Forskningen peger på, at det indadvendte temperament er kendetegnet ved mange kvaliteter, som gavner de indadvendte, deres nærtstående og arbejdspladserne. Men indadvendte mennesker støder i praksis på en række fordomme i et udadvendt arbejdsliv, hvor de opfordres til at ”komme ud af busken” og være mindre stille. Af den grund bliver nogle ”skabsindadvendte”, de skjuler den stilfærdige side af sig selv for andre og undertrykker den til tider også i forholdet til sig selv. Det påvirker deres præstationer og trivsel negativt og holder dem tilbage fra at få det bedste frem i deres personlighed.    
Fyraftensmødet sætter fokus på de fordele, som både indadvendte og udadvendte kan opnå ved at forstå, anerkende og bruge de indadvendte kvaliteter og ressourcer. Og det sætter fokus på praktisk inspiration til deltagerne: Hvordan skaber man positiv opmærksomhed om indadvendte styrkesider? Hvilke redskaber findes der til indadvendte, som har brug for at tilegne sig udadvendte kompetencer? Der vil være tid til spørgsmål og debat, hvor vigtige pointer kan kobles til deltagernes konkrete erfaringer, udfordringer og behov.


TR årsmøde 

Torsdag den 6. til fredag den 7. november 2014
Hotel Signatur Frederiksdal, Lyngby


Er du tilmeldt?? Hvis ikke kan du nå det endnu. Programmet mangler kun en sidste brik til at falde på plads før det er færdigt, men vi kan garantere at det bliver spændende!!!
Tilmeld dig via MitDP

Arbejde uden for normal arbejdstid eller døgnberedskab


Desværre findes der på statens og det kommunale område ingen retningslinjer for aflønning af psykologen, som fast arbejder uden for normal arbejdstid (kl. 8-18). Retningslinjer for arbejde uden for normal arbejdstid er en af foreningens krav til OK15. DP ønsker:
Indførelse af en regel med de kommunale og statslige arbejdsgivere om at psykologer har en normal arbejdstid inden for ugens 5 første dage og regler om at der ved fravigelse lokalt skal laves aftaler om tillæg for dette.
Læs mere om vores OK15 krav her.

 


Tidsbegrænset ansættelse

Vær opmærksom på, at en medarbejder, som er ansat i en tidsbegrænset stilling, kun kan blive forlænget i stillingen, hvis der er en objektiv grund til at forlænge. En lovlig grund til at forlænge kan fx være, at man erstatter en medarbejder, der er på barsel eller en der er syg. Eller hvis man forlænger et projekt, som endnu ikke er blevet afsluttet.

Kravet om en lovlig objektiv grund til at forlænge gælder allerede ved den første forlængelse. Hvis forlængelsen ikke er lovlig viser domspraksis, at man kan betragte sig selv som fastansat og eventuelt modtage en godtgørelse. Hvis du oplever, at et medlem bliver forlænget uden en lovlig grund, så kontakt psykologforeningen. Reglerne på området kan findes i lov om tidsbegrænsede ansættelser.