Copy
Dette er et nyhedsbrev fra Dansk Psykolog Forening. Besvar venligst ikke denne mail.
Nyt til selvstændige psykologer

Aftalen om praksisoverenskomsten og invitation til medlemsmøder


Lørdag den 27. februar kl. 5:30 blev der - efter 16,5 timers forhandling - indgået ny aftale om overenskomst om psykologhjælp mellem Dansk Psykolog Forening og Regionernes Lønnings- og Takstnævn, RLTN.
Her finder du hele aftalen samt en kort gennemgang af den.

Bestyrelsen har gennemgået aftalen og finder at den indeholder en række meget væsentlige elementer, som vil få betydning for den fremtidige videreudvikling af psykologordningen med offentligt tilskud.

Bestyrelsen mener at den nye Praksisoverenskomst er fremadskuende og dermed strategisk vigtig, da der er aftalt en stribe tiltag, som vi vil skulle stå på, når den fortsatte kamp for udvidelser og forbedring af ordning og af overenskomsten skal foregå. 

Du kan læse bestyrelsens anbefalinger her.

Efter påske vil der blive afholdt informationsmøder om aftalen rundt om i landet.

Medlemsmøderne ligger:

•    København: 29. marts 2016 kl. 17-20
•    Aalborg: 6. april 2016 kl. 17.30-20.30
•    Aarhus: 13. april 2016 kl. 17-20
•    Odense: 14. april 2016 kl. 17-20

I perioden 29. marts til 17. april vil resultatet blive sendt til urafstemning blandt alle medlemmer med ydernummer.
Mere information herom følger.
© 2016 Dansk Psykolog Forening