Copy
Dette er et nyhedsbrev fra Dansk Psykolog Forening. Besvar venligst ikke denne mail.
Nyt til psykologer med ydernummer

 


Fortsat udsigt til rammeoverskridelse for kategori 10 og 11

De nyeste tal fra Danske Regioner for perioden juni og juli viser, at der henover sommeren er blevet behandlet færre klienter end sidste år. Dette betyder, at der nu ser ud til at blive en mindre rammeoverskridelse ved årsafslutningen på 1 mio. kr. 

Dette er meget positivt i forhold til tidligere udsigter. Dog er der stadig for højt tryk på, så I skal fortsat bremse lidt op på kategori 10 og 11 for ikke at skulle betale tilbage.

Tallene viser, at de samlede udgifter til angst og depression er faldet med 1 procent i perioden januar til juli 2016 sammenlignet med samme periode sidste år. Faldet skyldes, at der samlet set er blevet behandlet 3 procent færre for depression end sidste år, mens der er blevet behandlet 4 procent flere for angst. 

Som det ser ud nu, vil der ved årsafslutningen være en overskridelse af den økonomiske ramme for angst og depression på 1,01 mio. kr., svarende til 0,75%. 


Note: Fremskrivningen er lavet på baggrund af aktivitetsniveauet i 2015 korrigeret for 2016-niveauet ift. 2015-niveauet i de faktiske tal.

JUNI
I juni var de samlede udgifter til angst og depression 8 procent lavere end samme måned sidste år. Dette skyldes, at antallet af klienter var 8 procent lavere og at antallet af konsultationer per klient var 1 procent lavere. 

Udgifterne til depression var 9 procent lavere grundet et fald i antallet af klienter på 6 procent og et fald i antallet af konsultationer per klient på 1 procent. For angst var udgifterne 5 procent lavere, hvilket skyldtes et fald i antallet af klienter på 1 procent og et fald i antallet af konsultationer per klient på 2 procent.

På regionsniveau var de samlede udgifter til behandling af depression og angst faldet i alle regioner i forhold til samme periode sidste år. Det største fald var i Region Sjælland med 13 procent og det mindste fald var i Region Syddanmark med 2 procent.

JULI
I juli var de samlede udgifter til angst og depression 10 procent lavere end samme måned sidste år. Dette skyldtes, at antallet af klienter var 9 procent lavere og antallet af konsultationer per klient var uændret.

Udgifterne til depression var 12 procent lavere grundet et fald i antallet af klienter på 11 procent og et uændret antal konsultationer per klient. For angst var udgifterne 4 procent lavere, hvilket skyldtes et fald i antallet af klienter på 3 procent og en stigning i antallet af konsultationer per klient på 1 procent.

På regionsniveau var de samlede udgifter til behandling af depression og angst faldet i alle regioner i forhold til samme periode sidste år. Det største fald var i Region Syddanmark med 18 procent og det mindste fald var i Region Nordjylland med 3 procent.
 

Nye honorarer pr. 1. oktober 2016

1. oktober er honorarerne blevet reguleret i forhold til pris- og befolkningsudvikling. De reguleres halvårligt 1. april og 1. oktober. Reguleringen gælder hele honoraret og påvirker derfor både beløbet betalt af regionen og patienten. Der er ikke lavet ændringer i fordelingsandelen, og regionerne betaler derfor stadig 60 procent og patienterne 40 procent.

Bemærk, at der er sket en ændring i honoraret for 1. konsultation for børn under 16 år, siden listen over honorarerne blev lagt på hjemmesiden første gang. 

Honorarerne kan ses her.
 

Opdateret vejledning til den nye praksisoverenskomst

I den nye praksisoverenskomst er der indført nogle ydelser. Den første slags har til hensigt at lukke en henvisning, når der har været afholdt den afsluttende konsultation i et forløb. Den anden type er for at kunne lukke henvisningen, hvis det konstateres, at der er tale om en fejlhenvisning. 

Det var intentionen, at ved afregning af en af disse ydelser, skulle henvisningen lukkes både på Henvisningshotellet og i regionernes afregningssystem. Det har dog vist sig, at den tekniske løsning endnu ikke foreligger, hvorfor der indtil videre kun vil ske en lukning af henvisningen i regionens afregningssystem, men ikke på Henvisningshotellet.

Regionernes nye administrationssystem Praksys.dk vil være integreret med Henvisningshotellet, således at det både vil være muligt at lukke henvisningerne direkte ved afregning af en fejlhenvisning, samt gøre det muligt for psykologen at se, hvorvidt der er resterende konsultationer på en henvisning. Derved vil det ikke være nødvendigt at tage kontakt til regionen for at få dette afklaret. Lanceringstidspunktet er blevet udskudt, og det forlyder at det er klar til at gå i luften til september 2017. Indtil systemet går i luften, er det nødvendigt at kontakte regionen, inden I begynder at behandle på en henvisning, der allerede har været hentet af en anden psykolog. Dette er for at sikre jer, at der ikke er tale om en fejlhenvisning eller en afsluttet konsultation, som er lukket i regionens afregningssystem, og som I derfor ikke vil honoreres for.

Ydelserne, der er tale om, ses i tabellen herunder.
 
  Henvisningsårsag 1-9 Henvisningsårsag 10 Henvisningsårsag 11
Individuel konsultation, 1. konsultation uden efterfølgende forløb (fejlhenvisning)   0214 0314
Individuel konsultation, 2. konsultation uden efterfølgende forløb (fejlhenvisning)   0215 0315
Afsluttende konsultation, individuel konsultation 0116 0216 0316
Afsluttende konsultation, barn under 16 år med pårørende 0117    
Fejlhenvisning uden forløb 0118 0218 0318
Afsluttende konsultation, gruppekonsultation* 1010 1020 1030

Den øvrige vejledning er ikke ændret. Vejledningen kan findes på hjemmesiden
 

Sundhedsstyrelsens nye vejledning for adgang til psykologbehandling

Sundhedsstyrelsen har udgivet en ny vejledning for personers adgang til tilskudsberettiget psykologbehandling, som trådte i kraft den 30. september. 

Formålet med vejledningen er at præcisere hvilke symptomer, en patient skal lide af, for at være berettiget til en henvisning til psykologbehandling. Vejledningen er rettet mod de praktiserende læger og beskriver de risikofaktorer og symptomer, lægerne skal være opmærksom på ved vurderingen af, om en patient opfylder kravene til en henvisning. Dermed er formålet ikke at ændre målgruppen, der er blot tale om en præcisering.

I bekendtgørelsen står, at kravet for at kunne få en henvisning på årsag 1-9 er, at den alvorlige livsbegivenhed skal have forårsaget udvikling af en psykisk patologisk reaktion med moderat nedsat funktionsevne. I vejledningen omtales dette som en psykopatologisk reaktion og defineres som ”en mental tilstand, udløst af en livsbegivenhed, hvor tilstanden har en karakter og alvorlighed, hvor der er behov for behandling for at reducere risikoen for varig lidelse og funktionsbegrænsning”.

En ny bekendtgørelse udkom i maj 2016, og vejledningen knytter sig til denne. Vejledningen i sin fulde længde kan findes her. Sundhedsstyrelsens nyhed om vejledningen kan læses her

 


 

Udsendelse af den nye praksisoverenskomst

Onsdag den 12. oktober bliver den nye praksisoverenskomst sendt ud til alle psykologer med ydernummer. Den kan være blevet sendt til enten jeres klinikadresse eller hjemmeadresse. 

Vi har opdaget, at der i trykken er sket en fejl på side 57, således at en del af teksten er utydelig. Derfor er der i brevet vedlagt en kopi af denne side. 

Hvis I ikke modtager overenskomsten inden for den næste uges tid, må I meget gerne rette henvendelse til Sekretariatet, så skal vi sørge for at få sendt en. Skriv gerne en mail til dp@dp.dk med navn og adresse. 

Praksisoverenskomsten findes også som PDF på hjemmesiden

Tilbagebetaling af rammeoverskridelse for 2015 afsluttet 1. oktober

I 2015 var der en overskridelse af den økonomiske ramme for henvisningsårsag 10 og 11 med et tilbagebetalingskrav på 1,7 mio. kr. Tilbagebetalingen sker via en regulering af taksterne. Den 1. oktober 2016 var kravet tilbagebetalt. Dette sker samtidig med den halvårlige regulering, og er derfor regnet ind i de nye honorarer.  

Honorarerne kan ses her.
© 2016 Dansk Psykolog Forening