Copy
Dette er et nyhedsbrev fra Dansk Psykolog Forening. Besvar venligst ikke denne mail.
Nyhedsbrev til Psykologer med Ydernummer
Kære medlem,

Med dette nyhedsbrev viser vi udviklingen inden for afregning af angst og depressionsbehandling i det første kvartal af 2015.

Tallene viser en stigning i behandlingsniveauet. Der er derfor behov for en opbremsning i antallet af behandlinger, hvis vi skal undgå en overskridelse af den økonomiske ramme.

Derudover får du nogle præciseringer omkring henvisningers gyldighed samt en venlig påmindelse om, at du på din kliniks hjemmeside skal huske at informere om, hvorvidt en ansat er praksiskandidat eller autoriseret.

Endelig får du de første resultater fra ventetidsundersøgelsen, som vi netop har gennemført.
 

Angst og depression første kvartal 2015 – Behov for opbremsning

Tabel 1 viser den samlede opgørelse af afregning med regionerne for behandling af angst og depression i første kvartal 2015. Samtidig kan du se udviklingen i afregningen i forhold til samme periode i 2014.
 
Behandlingsgruppe 2014 2015 Udvikling i procent
Depression 28.089.267 29.079.533 3,5
Angst 7.331.182 8.497.863 15,9
Depression og angst 35.420.450 37.577.396 6,1
 
Samlet set er der sket en stigning i behandlingen på godt 6 %.

Stigning er størst i behandlingen af angstklienter. Her giver beløbet, der er afregnet med regionerne som tilskud til angstbehandling, en stigning på 15,9 %. Fortsætter behandlingen på samme niveau 2015 ud, bliver der tale om en rammeoverskridelse.

I 2014 placerede behandlingsniveauet sig lige præcis inden for den økonomiske ramme, mens rammen altså overskrides, hvis behandlingsniveauet øges her i 2015.

Der er altså behov for en opbremsning i behandlingerne

En overskridelse af den økonomiske ramme vil få den konsekvens, at honorarerne for behandling af depression og angst bliver reguleret ned, så rammeoverskridelsen kan betales tilbage.
 

Henvisningers gyldighed

Der har i den seneste tid været en del henvendelser omkring henvisningers gyldighedsperiode.

Landssamarbejdsudvalget har i deres fortolkningsbidrag taget stilling til dette spørgsmål. De skriver her, at der ikke kan fastsættes en tidsramme, inden for hvilken et forløb skal være afsluttet. Det betyder, at en henvisning ikke har noget udløb. Dette gælder også, selvom Landssamarbejdsudvalget skriver, at man normalt vil betragte et forløb afsluttet, hvis der ikke har været aktivitet i henvisningen inden for et år.

Regionerne kan derfor godt administrativt lukke henvisninger, der ikke har været brugt i et år, men de skal åbne dem igen, hvis psykologen vurderer, at der er behov for dette. Lægen skal ikke inddrages ved genåbning af henvisningen.
 

Regioners kontrol af henvisninger

Regionerne har til opgave at kontrollere, at de midler, det offentlige bruger på psykologhjælp, bruges korrekt.

Derfor har de også ret til at spørge til henvisningers gyldighed, fx når en klient modtager flere henvisninger på samme kategori.

Som psykolog, skal du dog stadig overholde din tavshedspligt, og bør derfor blot oplyse, hvorvidt du vurderer, at henvisningen er gyldig. Du bør ikke videregive detaljer om årsagerne til, at klientens henvisning falder inden for den aktuelle henvisningskategori.
 

Husk at opdatere din kliniks hjemmeside

Hvis du ansætter en praksiskandidat er det vigtigt, at klienter ud af hjemmesiden kan læse, hvilke medarbejdere i klinikken, der er autoriserede og hvilke der er praksiskandidater.
Du bør derfor opdatere din hjemmeside, når du ansætter nyt personale.
 

Ventetid på to og en halv måned

Foreningens seneste ventetidsundersøgelse fra maj 2015 er netop afsluttet.

45 % af psykologerne deltog i undersøgelsen. På landsplan viser de foreløbige resultater en stigning på 19,8 % i ventetiden siden november 2014.

Gennemsnitligt er ventetiden på landsplan 9,7 uger eller ca. 2,5 måneder.

Den samlede rapport over ventetiderne, hvor også regionale forskelle bl.a. vil fremgå, udsendes med et af foreningens nyhedsbreve.
© 2015 Dansk Psykolog Forening