Copy
Dette er et nyhedsbrev fra Dansk Psykolog Forening.
Besvar venligst ikke denne mail.
Ser det ikke rigtigt ud?
Se online-udgaven.

Samarbejde med netværk


Færre lader forsikringskunder komme foran, men vær fortsat opmærksom på ulovlige bestemmelser om behandling af sygesikringsklienter. 

I forbindelse med ventetidsundersøgelsen i slutningen af maj 2015 har vi gentaget undersøgelsen af jeres samarbejde med forsikringsselskaber og netværk, som vi første gang gennemførte i juni 2014.

Undersøgelsen viser, at der er sket en positiv udviklingen i løbet af det sidste år således, at der blandt ydernummerpsykologer, der samarbejder med netværksfirmaerne, er færre som er omfattet af frister for, hvornår de skal tilbyde første konsultation til en forsikringskunde. Samtidig er der færre, der oplever, at de, som en konsekvens af fristen, må lade forsikringskunder komme foran i køen.

Se tabellen nedenfor, der viser udviklingen fra 2014 til 2015.


(Klik på tabellen for at se et større billede)

Undersøgelsen viser altså, at det går den rigtige vej, og det tyder på, at vores fælles indsats i løbet af det sidste år har båret frugt. Men undersøgelsen viser også, at der stadig er udfordringer. Vi vil derfor benytte lejligheden til at opfordre jer til fortsat at være særlig opmærksomme på overholdelse af overenskomsten, når I samarbejder med netværksfirmaer.
 

Eksempler på problematiske samarbejdsaftaler i forhold til POK


Vi er blevet opmærksomme på samarbejdsaftaler, der indeholder forskellige bestemmelser for behandling af sygesikringsklienter i forbindelse med et samarbejde mellem et netværksfirma og en psykolog med ydernummer. Vi mener, at bestemmelserne kan være i strid med sundhedsloven og praksisoverenskomsten. Her følger tre forskellige typer bestemmelser, som vi er blevet opmærksomme på:

1. Bestemmelse med frister for hvornår første konsultation skal tilbydes:

Der er lange ventetider på at komme til hos en psykolog inden for den offentlige ordning. Det fremgår af sundhedsloven, at klienter skal have lige adgang i sundhedsvæsenet. Det betyder, at det er ulovligt at lade forsikringskunder springe køen over. Derfor er det vores opfattelse, at det er i strid med sundhedsloven at tilbyde klienter, der kommer gennem samarbejdet med et netværk, tid inden for en bestemt tidsramme.

2. Bestemmelse om vurdering af klientens tilstand samt sammenhæng mellem klientens tilstand og tid for opstart af behandling:

Vi er blevet opmærksomme på en samarbejdsaftale, der indeholder en bestemmelse om, at klienten tilbydes tid ud fra den vurdering af klientens tilstand, der foretages i et samarbejde mellem netværk og ydernummerpsykolog. En sådan samarbejdsaftale er efter vores opfattelse i strid med overenskomsten.

Det følger af praksisoverenskomsten, at klienter tidsmæssigt skal behandles i henhold til den ventetid, som psykologen er forpligtiget til at oplyse på hjemmesiden sundhed.dk.

I henhold til overenskomsten om psykologbehandling er det kun den praktiserende læge, der ved henvisningen kan vurdere, om der er tale om en akut henvisning eller ej (§19, stk. 3 i overenskomst om psykologhjælp).

Derfor er det efter vores opfattelse i strid med overenskomsten at indgå aftaler om, at der foretages vurderinger af sygesikringsklienters tilstand i samarbejde med et netværksfirma, og at denne vurdering har betydning for, hvornår sygesikringsklienten tilbydes en tid.

3. Reservation af tider i kalender:

Vi er blevet opmærksomme på en samarbejdsmodel mellem netværk og psykolog med ydernummer, der indebærer, at psykologen med ydernummer skal reservere ledige tider i sin kalender, som netværket kan gøre brug af. Hvis disse ledige kalendertider udelukkende anvendes til sygesikringsklienter, der har en sundhedsforsikring, betyder det, at klienter med en sundhedsforsikring kommer hurtigere i behandling end henviste klienter uden sundhedsforsikring. Da alle klienter skal tilbydes lige adgang i sundhedsvæsenet, er det vores opfattelse, at en sådan aftale er ulovlig og i strid med sundhedsloven.

Vi opfordrer alle ydernummerpsykologer til at være særligt opmærksomme på ovenstående, hvis I samarbejder med netværk. Kontakt foreningen, hvis I er i tvivl om, hvorvidt jeres samarbejde forhindrer jer i at overholde overenskomst og/eller sundhedslovgivningen.