Copy
Dette er et nyhedsbrev fra Dansk Psykolog Forening. Besvar venligst ikke denne mail.
Nyt til selvstændige psykologer

Udsigt til stor overskridelse og modregning i honoraret

Vi har netop fået omsætningstallene for angst og depressionsbehandling i september måned.
Tallene viser, at der, med mindre behandlingsniveauet falder markant, vil komme en stor overskridelse af rammen. Bliver rammen overskredet vil det betyde, at honoreringen i 2016 vil blive lavere.

Vi har som overenskomstpart et aktivt medansvar for at sikre overholdelse af den økonomiske ramme.
Den økonomiske ramme ligger årligt på 133 mio. kr. Til og med september var der brugt 105,4 mio. kr. i 2015. Fortsætter behandlingsniveauet som uændret, vil der være en rammeoverskridelse på 7,5 mio. kr., når året er omme.

En overskridelse vil formentlig kunne undgås, hvis det samlede behandlingsniveau af angst og depression i alle klinikker fra midt november og året ud ligger på det halve niveau af, hvad det gjorde året før.

Tallene fra september viser også, at der i forhold til samme måned året før er en stigning på 2 procent i behandlingsniveau. Denne stigning ses på trods af, at der var udsendt advarsler om en mulighed rammeoverskridelse.

Du er altid velkommen til at kontakte sekretariatet, hvis du har spørgsmål om, hvordan du skal forholde dig i forhold til den økonomiske ramme for angst og depressionsbehandling.
 

Forlængelse af aftale om angst og depressionsbehandling

Dansk Psykolog Forening og Danske Regioner har aftalt at forlænge den midlertidige aftale fra 1. juli 2012 om behandlingen af depressive over 37 år og angst mellem 29 og 38 år. 

Den oprindelig aftale udløber pr. 31. december 2015, og da der endnu ikke er en ny overenskomstaftale på plads, har parterne besluttet at forlænge den nuværende aftale i et halvt år frem til 30. juni 2016.

Økonomistyringen for det halve års forlængelse er den samme som med den nuværende aftale. Dog er der reguleret for, at aktiviteten i ordningen i årets første 6 måneder er lidt højere. Der er således en økonomisk ramme for behandlingen af klienter med angst og depression på 69.920.987 kr. og en omsætningsgrænse på 146.380 kr. for perioden fra januar til og med juni 2016.

Du kan læse den konkrete aftale her.
 

Når klienten får dækket egenbetaling fra kommunen

Økonomisk ressourcesvage borgere har i visse tilfælde mulighed for at få dækket egenbetaling af kommunen, hvis de har en lægehenvisning til psykologhjælp.

Der kan opstå en situation, hvor borgeren beder psykologen om at sende en regning på egenbetalingen til kommunen. Det sker, fordi kommunen ikke har mulighed for at udbetale beløb, før der foreligger en regning, og fordi borgeren ikke altid har mulighed for at lægge ud, jf. borgerens økonomiske situation.

Vi har fået en henvendelse fra en borger, der har oplevet, at flere ydernummerpsykologer har afvist at sende en regning til kommunen under henvisning til, at det medfører ekstra besvær. 

Vi har forståelse for, at man som ydernummerpsykolog har mange administrative opgaver, der ikke afspejles tilstrækkeligt i honorarniveauet. På trods af det, opfordrer vi til, at man udviser forståelse og fleksibilitet overfor ressourcesvage borgere, der kan stå i en vanskelig situation.

 


 

Følg forhandlingerne af ny praksisoverenskomst

Husk at du kan følge forhandlingerne af ny praksisoverenskomst på vores hjemmeside.

Se mere her.
© 2015 Dansk Psykolog Forening