Copy
Dette er et nyhedsbrev fra Dansk Psykolog Forening. Besvar venligst ikke denne mail.
TR Nyt 
19. december 2016

Kære tillidsvalgte 

Så er december over os – og vi har vores egen særlig ’julegave’ på trapperne til alle medlemmer og måske særligt til jer, der forhandler i hverdagen: Dansk Psykolog Forening lancerer et nyt værktøj som du kan bruge til at tjekke din egen løn. 
Læs mere om dette i årets sidste TR Nyt.

I ønskes en rigtig glædelig jul og et bragende godt nytår!

Første udgave af Lønberegner er nu klar på vores hjemmeside

Vi er nu klar med første udgave af Dansk Psykolog Forenings nye lønberegner på hjemmesiden. En anden udgave er dog klar inden alt for længe, idet første udgave har nogle fejl og mangler, som løbende vil bliver rettet. Men værktøjet kan bestemt bruges!

Hvad er en lønberegner?
En lønberegner er en teoretisk model, som beregner fiktive lønninger, som man kan bruge til at danne et billede af lønnen, og hermed se om det enkelte medlem får en passende løn. Lønberegneren kan også bruges som et af flere redskaber, når man forhandler løn til vurdering af om man skal anmode om en forhandling.

Lønberegneren får data fra mange steder, og alle vores data bruges til at opstille en række lønbilleder med en konstrueret gennemsnitsløn samt nedre og øvre kvartil. 

Derfor kan man kun beregne forlæns, det vil sige, at man kan taste nogle forudsætninger- eksempelvis kandidatalder, autorisation og tillidsrepræsentant - hvorefter man får en samlet løn det vil sige inklusiv alle tillæg oven på grundlønnen.

Men der er desværre fejl i første udgaven:
Den første vi har fundet er i den forklarende tekst. Der står at den opgivne løn er incl. pension. Her skulle der have stået, at det er excl. pension. Vi arbejder på at rette denne og andre småfejl, som vi finder.  Opdager du en fejl, så send gerne en mail til chefkonsulent Niels Kjeldsen på nik@dp.dk.

Hvordan bliver værktøjet endnu bedre:
Den største og bedste kilde værktøjet bruger er for privat ansatte medlemmernes indberetninger i privatløns statistikken. Jo flere der svarer, jo mere ved vi og desto bedre bliver beregneren. Opfordringen herfra er at alle privatansatte deltager i indberetningen når det kører næste gang i september 2017. 

På det offentlige område er det de lønaftaler og lønsedler vi får, der bruges. Lønaftaler og lønsedler får vi fra Jer tillidsrepræsentanter, når I indgår aftaler. Husk at blive ved med at sende aftalerne ind til os på dp@dp.dk. Men derudover har I som TR ret til at få udleveret lønoplysninger på alle dem, som I forhandler for. Disse lister må I meget gerne bede om at få trukket af jeres HR afdeling og herefter sende ind til os på: dp@dp.dk.

Opfordringen herfra er: PRØV BEREGNEREN. Giv os feedback på den. Drøft brugen af den i dit TR netværk og del den med dine kollegaer på arbejdspladsen. Vi regner med at lønberegneren bliver bedre og bedre, og at vi kan bruge den til at stille nye, større og bedre krav til arbejdsgiver i lønforhandlingerne så vi kan få endnu mere i løn til vores medlemmer.

TR Netværksdage i foråret 2017

I marts er der i Dansk Psykolog Forening netværksdage med mulighed for netværksmøder eller –dannelse om eftermiddagen. 

I 2017 vil sociolog Karsten Brask Fischer gennemføre processen ud fra emnet TR som strategisk medspiller på arbejdspladsen. Karsten har arbejdet i 15 år med udvikling af tillidsvalgte og deres samarbejde med ledelserne. 

En teaser for dagen:
Mange taler om en ny rolle for TR på arbejdspladserne. Ledelsen ønsker at TR kommer tættere på, kollegerne oplever ændringer der er svære at forholde sig til og mange steder oplever man et meget højt forandringstempo. Det har presset den traditionelle forståelse af TR-rollen. 
På netværksmødet vil vi derfor udfolde begrebet medskabelse som et alternativ til den traditionelle medindflydelse, mange tillidsvalgte er skolet til. 
Et af de nyere krav til tillidsrepræsentanter er, at de kan arbejde strategisk - og være medskabende. Hvis man som TR vil have reel indflydelse, kræver det at man kan afkode og forstå de strategiske udfordringer, arbejdspladsen står overfor. Det kræver også at man kan arbejde strategisk med at formulere løsninger. Men for at kunne arbejde strategisk, er det derfor nødvendigt at forstå sin egen platform som TR; at kunne balancere pres og forventninger fra ledelse, kolleger og faglig organisation. Det er også nødvendigt at kunne bruge arbejdspladsens rum: Aftalerummet, dialogrummet og det individuelle rum. 


Datoerne er:
For ansatte i Midt- og Nordjylland (kommuner, regioner, staten og private):
Mandag d. 20. marts kl. 9.30-15 i Dansk Psykolog Forening, Fiskergade 41, 4. sal, Aarhus.

For ansatte i Syddanmark (kommuner, regioner, staten og private):
Onsdag d. 22. marts kl. 9.30-15 i Kulturmaskinen, Farvergården 7, 5000 Odense. 

BEMÆRK NY DATO For ansatte i Sjælland og Hovedstaden (kommuner, regioner, staten og private):
Fredag d. 24. marts kl. 9.30-15 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, København, Mødelokale 2A.


10 Værktøjer til forebyggelse af stress

'Vi forebygger stress sammen' er en revideret og udvidet serie på 10 værktøjshæfter. Serien består af 10 værktøjer til organisationsudvikling og forebyggelse af stress. 
Hæfterne udgives af Branchearbejdsmiljørådene, der består af 11 Branchearbejdsmiljøråd, hvor arbejdsgivere og arbejdstagere samarbejder om initiativer til at skabe et bedre arbejdsmiljø både fysisk og psykisk. Hæfterne kan hentes her.

På Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning har forskerne lavet en pjece med anbefalinger til genopstart efter stresssygemelding. Den er frit tilgængelig på hjemmesiden.

TR/AMR arrangementer i 2017 – Guide til tilmelding

Vi får en del henvendelser omkring hvordan man tilmelder sig TR arrangementer og kurser. Her er en guide:

Du går på hjemmesiden; Vælg menupunktet "Uddannelse og karriere" og herefter "kurser og arrangementer", gå til område: "Løn og arbejdsmarked" og dernæst "TR/AMR kurser".

Følg linket her.

Vi glæder os til at se dig!!

Atter tak for 2016

Et kæmpe stort og varmt tak til alle jer tillidsvalgte for jeres indsats 2016 med at arbejde for, at jeres kollegaer opnår bedre løn- og arbejdsvilkår! Håber I kommer godt ind i det nye år, hvor vi ser frem til godt samarbejde.

 

 

Nye regneark

På det kommunale og det regionale område sker der en regulering af lønnen pr. 1. januar 2017. 

Det betyder at der kommer en ny Løn, takster og honorarer - den er endnu ikke helt færdig, da cirkulæret om satsreguleringen pr. 1. januar 1017 endnu ikke er udgået fra Moderniseringsstyrelsen.

Der er nu lagt nye regneark for kommuner og regioner på hjemmesiden.

Husk altid at anvende de nyeste regneark, når du forhandler.

 


JULENS 
ÅBNINGSTIDER:

23. december:
Telefontid 10-13
24. - 27. december: Lukket
28. - 30. december: Lukket 
Akut telefontid 10-14
31. december: Lukket.

I dagene den 28. til 30. december benytter du i tlf. 35 26 99 55 , hvor akutvagtens telefonnummer vil være oplyst.

Få en gratis underviser ud og undervise jeres MED-udvalg

PUFs bestyrelse har besluttet igen i 2017 at forære kommuner og regioner 125 klippekortmoduler. Det er et tilbud til MED-medlemmer, som allerede har taget MED-grunduddannelsen.

De supplerende uddannelsesdage kan have temaer som fx:
  • Det gode MED-samarbejde
  • Vær MED ved forandring
  • MED og arbejdsmiljø
  • MED og budget
  • MED og social kapital
  • Kommunikation og sammenhængskraft i MED
  • Hovedudvalgets opgaver
Temaet kan også være et andet, som udvalget selv fastlægger ud fra et konkret behov.

PUF dækker omkostningen til undervisers honorar og transport, men rekvirenten dækker selv udgiften til deltagernes forplejning, undervisningslokaler etc.

Tildeling af de 125 MED-klippekortmoduler sker efter først-til-mølle-princippet, således at hver kommune og region frem til den 1. januar 2017 max. kan rekvirere ét MED-klippekort-modul.
Herefter vil der kunne rekvireres yderligere uddannelsesdage.

Skriv til puf@puf.dk, hvis du vil bestille et af de vederlagsfri moduler. Det ønskede tema for dagen skal anføres ved bestilling.
 
This email was sent to jeb@dp.dk
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Dansk Psykolog Forening · Stockholmsgade 27, København, Danmark · København Ø 2100 · Denmark