Copy
Dette er et nyhedsbrev fra Dansk Psykolog Forening. Besvar venligst ikke denne mail.
TR Nyt 
10. juni 2015

Så kom det varme sommervejr endelig......og omsider også TR NYT med nyt om vores årsmøde, som allerede er ved at være et tilløbsstykke. Hovedtemaerne på årsmøde d. 1-2. oktober i Nyborg er TR som mellemled mellem ledelse og medlemmer og forhandling. Vi har inviteret the grand old man i dansk forhandlingsteknik & teori Søren Viemose til at komme en hel formiddag og gøre os klogere. Så skynd dig at tilmelde dig via mit DP. 

Tak for jeres kæmpe indsats i 2015 – rigtig god sommer til jer alle!!

 

TR årsmøde d. 1. og 2. oktober på Hotel Storebælt i NyborgPå programmet er:
•    Mød din formand
•    Hvordan går det med Psykologkampagne 2?
•    TR som bindeled - en udfordrende rolle - hvordan er du hård på sagen og blød på relationen?
•    Workshop om forhandling v. Søren Viemose
•    Surprise :-)
Tilmelding via Mit DP.

Syg under ferie

Med ændringen af ferieloven pr. 1. maj 2012, er det muligt at få erstatningsferie, hvis man bliver syg under sin ferie. DP anbefaler derfor, at du gør brug af de nye regler.  
Hvis du bliver syg under din ferie, skal du:
1.    Meddele det til din arbejdsgiver på samme måde, som du normalt meddeler sygdom.
2.    Fremskaffe lægelig dokumentation for din sygdom. Det gør du ved at tage til lægen eller sygehuset, og få dem til at lave en erklæring på, at du er syg.
Det er vigtigt, at du opsøger en lokal læge, også selvom du er i udlandet. Du kan altså ikke blot ringe til din egen læge i Danmark, hvis du er i udlandet. Eventuelle udgifter til dokumentationen skal du selv betale.

Din arbejdsgiver må godt frasige sig retten til at få dokumentation på din sygdom. Så når du kontakter arbejdspladsen for at meddele, at du er syg, kan det derfor være en god ide, at spørge om de ønsker dokumentation på din sygdom. Alternativt kan du spørge arbejdsgiver, om de er indstillet på at betale udgifterne til lægeerklæringen. Retten til erstatningsferie indtræder først efter 5 karensdage, hvis man har optjent ret til 5 ugers ferie. Hvis man har en meget kort sygeperiode og derfor ikke umiddelbart får ret til erstatningsferie, kan man vælge ikke at gøre brug af reglerne og slet ikke sygemelde sig. Da de 5 karensdage tælles for hele ferieåret, kan det dog vise sig at være en god idé at gøre brug af reglerne, hvis man igen skulle blive syg under ferien indenfor det samme ferieår. Læs mere i ferieloven.

Inviter din kollega med dig til morgenbrød og frisk kaffe.....


TR-morgenmøder - efterår 2015


Du må gerne tage en eller flere af dine kollegaer med under armen – tilmelding sker via Mit DP.
Trivsel i forandringer – hvordan holder man fast i trivsel og arbejdsglæde under store forandringer? V./ Arbejds- og organisationspsykolog Rikke Brix, Cresea.

I København:
Den 7. september kl. 8.30 – 10:30 - tilmeld dig her
I Aarhus:
Den 14. september kl. 8.30 – 10:30 - tilmeld dig her

Emnet for morgenmøderne:
•    Hvad er forandringer og hvad gør de ved os?
•    Hvad betyder den psykologiske side af forandring for den enkelte og for fællesskabet?
•    Hvad kan man gøre for at holde fast i trivslen under forandringer?
•    Hvilke dilemmaer og muligheder har man om TR?

Telefonvagten i sommerferien


Fra mandag d. 29. juni til og med fredag d. 7. august 2015 har vi nedsat telefon- og ekspeditionstid:
Der er konsulenter ved telefonerne hele sommeren igennem fra kl. 10-14
(fredag dog som sædvanlig til kl. 13).
 

Løn, takster og honorarer

Alle parter har godkendt overenskomsterne, og "Løn, Takster og Honorarer - april 2015" ligger på hjemmesiden sammen med de nye regneark.

Der er sket en mindre regulering på alle tre offentlige områder. 
Lønstigningerne er dog for de flestes vedkommende først komme til udbetaling med lønnen den 1. juni men tilbagereguleret fra den 1. april 2015.

Temamøde om mobning


Arbejdsgivere og arbejdstagere i Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed står bag Etsundtarbejdsliv.dk, hvor der er en masse viden og inspiration at hente om dette emne. Der afholdes ligeledes temamøder, og i efteråret er der fokus på mobning på arbejdspladser.
Man kan tilmelde sig disse temamøder her.

Folderen om ’grib-ind.mobning’ kan hentes her.