Copy
Dette er et nyhedsbrev fra Dansk Psykolog Forening. Besvar venligst ikke denne mail.
Nyt til selvstændige psykologer med ydernummer

Årets sidste nyheder om økonomi og ventetider

Med dette nyhedsbrev får du resultaterne af den seneste ventetidsundersøgelse samt en oversigt over forbruget til angst- og depressionsbehandling i perioden juli-september 2014.
 

Tak

Da dette er årets sidste nyhedsbrev vil vi gerne først sige jer en stor tak for et godt samarbejde i 2014.

Vi vil også takke særligt for, at så overvældende mange af jer - og endda langt flere, end der viste sig at være behov for - ville stille op til interviews, da praksisoverenskomsten skulle evalueres. Vi er rigtig glade for, at I på den måde stiller jer til rådighed.

Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
 

Ventetider november 2014

I slutningen af november 2014 bad vi samtlige psykologer med ydernummer om at deltage i en undersøgelse af ventetider.

Undersøgelsen viser, at den gennemsnitlige, landsdækkende ventetid på behandling i november var 8,1 uger og dermed faldet lidt siden seneste undersøgelse fra juni 2014.

Undersøgelsen fra november viser også, at godt hver tiende psykolog, der deltog i undersøgelsen, havde nået omsætningsgrænsen og lukket for behandling af angst- og depressionsklienter.

Se hele undersøgelsen og få bl.a. indblik i de regionale forskelle i ventetider (pdf)
 

Udvikling i økonomien for behandling af angst og depression

Juli-september 2014.

Ved udgangen af september måned var næsten 29 mio. ud af den samlede årlige ramme på i alt 130 mio. brugt (jf. tabel 1).

Der er således ca. 100 mio. tilbage til brug fra 1. oktober 2014 frem til opgørelsesårets afslutning i juni 2015.

Fortsætter behandlingsniveauet som hidtil, vil de samlede udgifter ved opgørelsesårets udløb ligge lidt under den samlede økonomiske ramme.

Der er dog det forbehold, at behandlingsniveauet i juli er betydeligt lavere end i andre af årets måneder, da mange psykologer holder deres sommerferie i netop juli.

Men det er altså forsat vigtigt, at den enkelte ikke udvider sit behandlingsniveau.

Tabel 1: Udgifter til depressions- og angstbehandling
Juli-september 2014 i forhold til juli-september 2013 (samlede regionale udgifter, mio. kr.)
 
Samlede regionale udgifter til:
 
Juli-sept. 2013 Juli-sept. 2014
Ændring fra 2013 til 2014
Depressionsbehandling 22.660.716 23.028.478 1,6 %
Angstbehandling 5.714.904 6.324.412 10,7 %
Samlet depressions- og angstbehandling 28.969.219 29.352.890 1,3 %

Der er en lille stigning på 1,6 % i udgifterne til depressionsbehandling fra 2013-2014, mens der er en stigning på 10,7 % i udgifterne til angstbehandling. Samlet set er der en lille stigning i behandlingsudgifterne på 1,3 %.
 

Udgifterne på regionalt niveau

Udviklingen i de enkelte regioner i perioden juli til september 2014 sammenlignet med samme periode året før viser nogle steder en mindre stigning i behandlingsniveauet, mens der andre steder er sket et fald.

Det er især i Region Sjælland og i Region Hovedstaden, vi ser stigninger i behandlingsniveauet, så her skal psykologerne være særligt opmærksom på ikke at hæve behandlingsniveauet.

Tabel 2: Udgifter til depressions- og angstbehandling
Juli-september 2014 i forhold til juli til september 2013, regionsopdelt (mio. kr.)
 
Udgifter til behandling af depression og angst
 
Juli 2013 - sept. 2013 Juli 2014 – sept. 2014 Ændring fra 13 til 14
Nordjylland
 
3.378.775 3.321.420 -1,7 %
Midtjylland
 
7.099.968 7.049.892 -0,7 %
Syddanmark
 
6.196.029 6.457.487 4,2 %
Hovedstaden
 
8.257.913 8.799.719 6,6
Sjælland
 
3.442.935 3.724.372 8,2
 

Fejlhenviste

Antallet af klienter, der registreres som fejlhenviste, er faldet betydeligt i forhold til samme periode i 2013.

Dette kan skyldes, at lægerne er blevet bedre til at henvise. Der er dog noget, der tyder på, at der stadig er mange psykologer, der ikke kender til denne afregningskategori eller ikke er fortrolige med at bruge den.

Da disse fejlhenviste ikke tæller med i den endelige opgørelse af den økonomiske ramme, er det vigtigt at benytte den afregningskategori, når det er relevant.

Tabel 3: Antal fejlhenviste samt udgifter (kr.)
Juli-september 2013 og juli-september 2014, landsplan.
 
Fejlhenviste Juli 2013 - sept. 2013 Juli 2014 – sept. 2014 Ændring fra 13 til 14
Udgifter 35.583 11.690 -67
Antal 65 21 -67

 
© 2014 Dansk Psykolog Forening