Copy
Dette er et nyhedsbrev fra Dansk Psykolog Forening. Besvar venligst ikke denne mail.
TR Nyt om OK15
17. februar 2015

Der er nu indgået forlig på både det statslige og kommunale område.

OK15 - Forlig på det kommunale område

Mandag den 16. februar er der indgået forlig for alle de kommunalt ansatte efter 65 timers forhandlinger mellem KL og Forhandlingsfællesskabet.

Forliget indeholder følgende rammer:
Aftalte generelle lønstigninger 4,81 %
ATP forhøjelse samt andre små punkter 0,05 %
Skønnet provenu fra reguleringsordningen 0,61 %
I alt 5,47 %

Tirsdag den 17. februar blev der, efter 17 timers forhandling, indgået forlig på det Akademiske område.

Her blev det vigtigste for os i Psykologforeningen at vi for første gang i historien fik et projekt igennem ved overenskomstforhandlingerne.
Projektet handler om at vi sammen med Kommunernes Landsforening skal arbejde med fremtidens krav til psykologerne i PPR.

Læs mere om forligene på det kommunale område her.

OK15 - Forlig på det statslige område

Fredag den 6. februar blev der indgået forlig for de ansatte i staten efter 1½ døgns forhandling.

Forliget består af to forlig:

Et forlig mellem CFU (Centralorganisationernes Fælles Udvalg) og Finansministeren.
Af resultater her kan nævnes:
  • En 3-årig overenskomstperiode
  • Øremærket barselsorlov til mænd
  • Videreførsel af reguleringsordningen
  • Generelle lønstigninger incl. udmøntning fra reguleringsordningen på 4,5 pct.
  • Et projekt med henblik på at styrke det centrale og lokale samarbejde
  • og en partfælles indsats for et godt psykisk arbejdsmiljø.
Et forlig på Akademiker området:
Hvor vi bl.a. blev enige om følgende:
  • Et projekt om det nye lønsystem med fokus på anvendelsen af rammerne for lokal løndannelse,
  • Projekter om lokal løndannelse “Anerkendelse af den gode undervisning” på erhvervsgymnasier, professionshøjskoler og erhvervsakademier,
  • Ny aftale om visse vilkår for videnskabeligt personale på universiteter samt
  • Aftaler om visse ansættelsesvilkår for kunstnerisk/videnskabeligt personale ved arkitektskoler, designskoler og konservatorskolen og videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet.
Læs mere om forligene på det statslige område her.

OK15 - Kommende forhandlinger på det Regionale område

De afsluttende forhandlinger på det regionale område finder sted i næste uge, og starter mandag den 23. februar kl. 15:00.
Følg med på hjemmesiden, hvor resultatet vil blive lagt ud i løbet af tirsdagen.


 

HUSK: Orienteringsmøder om resultaterne af OK15


Selv om forhandlingerne om overenskomsterne endnu kører på højtryk, tror vi på resultater på alle tre områder, og har derfor allerede nu booket tid og sted til orienteringsmøder i henholdsvis København og Aarhus, hvor formand Eva Secher Mathiasen, sammen med sekretariatet, vil fortælle om forhandlingerne og resultatet.
Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen:

København, onsdag den 25. marts 2015 kl. 13.30 – 15.30, hos MBK A/S, Pilestræde 61, 1. sal, 1112 København K.

Aarhus, torsdag den 26. marts kl. 9-11, i Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3, 8000 Aarhus C.

Møderne er åbne for alle offentligt ansatte medlemmer, så tag gerne dine kolleger med under armen.
Tilmelding sker via Mit DP.