Copy
Dette er et nyhedsbrev fra Dansk Psykolog Forening. Besvar venligst ikke denne mail.
Nyt til selvstændige psykologer

Aftale om ny praksisoverenskomst indgået

Dansk Psykolog Forening og Regionernes Lønnings- og Takstnævn har i dag, lørdag d. 27. februar 2016 klokken 5.30, indgået aftale om en ny overenskomst om psykologhjælp.


Væsentlige elementer i den nye aftale:
  • Etablering af kvalitets- og efteruddannelsesfond 
  • Suspension af praksiskandidatordningen
  • Udarbejdelse af en klinisk kvalitetsdatabase
  • Svagt reduceret omsætningsgrænse for behandling af angst og depression
  • Stort set uændret økonomisk ramme
  • Forskningsprojekt om effekter og samfundsmæssigt udbytte af psykologbehandling 

Vi vil snarest muligt sende en uddybende gennemgang af aftalen og invitation til medlemsmøder for medlemmer med ydernummer, hvor der vil blive orienteret om aftalens indhold.

Medlemsmøderne er planlagt til at ligge:
  • 29.3.2016 kl. 17-20 i København
  • 4.4.2016 kl 9-12 i Aalborg
  • 13.4.2016 kl. 17-20 i Odense
  • 14.4.2016 kl 17-20 i Århus
Tilmelding til medlemsmøderne åbnes, når invitationen sendes ud.

Liberalt Forhandlingsudvalg vil på deres næstkommende møde behandle aftalen og vil på den baggrund sende indstilling til bestyrelsen vedrørende aftalen.
Efter bestyrelsens behandling vil aftalen blive sendt ud til vejledende urafstemning blandt alle medlemmer med ydernummer.
 
© 2016 Dansk Psykolog Forening