Copy
Dette er et nyhedsbrev fra Dansk Psykolog Forening. Besvar venligst ikke denne mail.
Nyhedsbrev til universitetsansatte psykologer

Indkaldelse til Generalforsamling 2014

Pga. travlhed har generalforsamlingen for 2014 endnu ikke fundet sted, men den indkaldes hermed med lovbestemt varsel.

Tid:    Torsdag den 9. april 2015 kl. 16
Sted:    Aarhus Universitet, Psykologisk Institut, bygning 1340, 1. etage, EPoS, Bartholins Allé 9, 8000 Århus C

Vi håber at se flest muligt. Ønsker nogle at stille op, men er forhindrede i at deltage, kan de henvende sig til formanden for Universitetssektionen på anest@hum.aau.dk 
 

Sektionens formand:

2014 har været et godt år for Universitetssektionen i Dansk Psykolog Forening trods trange vilkår på de enkelte universiteter. Som sektion kan vi glæde os over, at Dansk Psykolog Forening (DP) bakker op om os universitetsansatte og i løbet af året har styrket indsatsen for os. Vi har bl.a. fået lov at beholde Uddannelses- og Forskningsudvalget som et fast udvalg, hvor vi kan diskutere uddannelses- og forskningspolitiske spørgsmål, sideløbende med, at vi har muligheden for at nedsætte ad hoc arbejdsgrupper på området. Der er også opmærksomhed på, at arbejdsvilkårene på universiteterne har konsekvenser for kvaliteten af de uddannelser, vi udbyder. Som et led i opprioriteringen i forhold til løn- og ansættelsesvilkår på universiteterne har DP fået en plads i det Forhandlingsforberedende udvalg på universitets- og forskningsområdet (FUF) hos hovedorganisationen Akademikerne.

Vi kan være særligt stolte af rubrikken Dansk Psykologisk Forskning i Psykolog Nyt. Her formidles ny, dansk, psykologisk forskning ud til danske psykologer i et oplagstal omkring 10.200. Der er i 2014 bragt 20 indlæg fra danske forskere inden for alle psykologiske forskningsområder. Tak til jer, der har bidraget. Vi håber, alle vores medlemmer vil se dette som en mulighed for forskningsformidling fremover.

Alle vore aktiviteter er beskrevet i formandsberetningen for 2014. Læs formandens beretning her.

Endelig vil jeg takke alle jer, der har været aktive i sektionens arbejde i den forgangne periode. Jeg glæder mig til et fortsat godt samarbejde. Samtidig inviterer jeg nye medlemmer til på næste generalforsamling at involvere sig og få indflydelse, hvor det gælder. Se nedenstående indkaldelse.

De bedste hilsner
Ane Søndergaard Thomsen
© 2014 Dansk Psykolog Forening