Copy
Dette er et nyhedsbrev fra Dansk Psykolog Forening. Besvar venligst ikke denne mail.
TR Nyt 
2. februar 2017
Kære tillidsvalgte 

Så er vintergækker, erantis og de andre forårsbebudere ved at titte op af jorden…..og sammen med dem titter årets første TR Nyt frem. 

Vi vil også SÅ gerne se dig, så dette TR-Nyt bugner af gode tilbud til TR/AMR og ganske særligt, et gratis 2 dages kursus for dig og din leder (Faglige leder eller Arbejdsmiljøleder). 
Ses vi….?

Ny TR eller TR-S…..eller aldrig fået tilmeldt dig? 

TR velkomstkursus d. 2. og 3. marts

Kurset er for nyvalgte, men skulle du have nogle år på bagen og stadig ikke have været afsted, er der stadig guld at hente på dette kursus.
Du tilmelder dig her.

 

Thomas Milsted om Robusthed

TiRsdag d. 28. februar - i Tårnet på Lindevangs Allé 2, Frederiksberg.

Dansk Psykolog Forening inviterer sammen med en række andre AC-organisationer til et fælles morgenmøde for tillidsvalgte. Morgenmødet om robusthed er det første i et nyt initiativ, der giver dig som tillidsvalgt inspiration, ny viden og værktøjer i koncentreret form over morgenkaffe og en croissant.

Forfatter og foredragsholder Thomas Milsted åbner rækken af TR-tirsdage med et kritisk eftersyn af begrebet robusthed: Skal vi alle bare blive mere hårdføre for at klare mosten, eller har virksomheden også et ansvar for at skabe robuste rammer?

Læs mere og tilmeld dig her.

Tag din leder under armen og tag på: Kursus om at løfte i flok....og nærme sig arbejdsglædens tinder

Et to dages kursus for faglige ledere, arbejdsmiljøleder, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter om det moderne arbejdslivs psykosociale arbejdsmiljø.
Mange psykologer oplever modsatrettede krav og en vedvarende acceleration i arbejdslivet. Dette kan i sidste ende afføde mistrivsel og stress. Dansk Psykolog Forening udbyder derfor på forsøgsbasis dette to-dages kursus i psykosocial arbejdsmiljø.
Formålet med kurset er: at bringe dig/jer den nyeste forskningsbaserede viden om grundvilkår, udfordringer og mulige indsatser i forhold til arbejdsmiljøet. Kurset tager afsæt i dine/jeres erfaringer, og vil være mulighed for at arbejde med de specifikke udfordringer, som du som faglig leder/arbejdsmiljøleder, tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant står med på din arbejdsplads.

Der opfordres til, at man melder sig i makkerpar – ledelse & TR/AMR – så man sammen kan bringe kursets viden i spil på arbejdspladsen.

Kurset afholdes den 25. - 26. april 2017 i Dansk Psykolog Forenings lokaler i Stockholmsgade 27.

Du kan læse mere og tilmelde dig her.

HUSK tilmelding til TR netværksdagene i marts

I marts holder Dansk Psykolog Forening netværksdage med mulighed for netværksmøder eller –dannelse om eftermiddagen. 

I 2017 vil sociolog Karsten Brask Fischer gennemfører processen ud fra emnet TR som strategisk medspiller på arbejdspladsen. Karsten har arbejdet i 15 år med udvikling af tillidsvalgte og deres samarbejde med ledelserne. En teaser for dagen:

Mange taler om en ny rolle for TR på arbejdspladserne. Ledelsen ønsker at TR kommer tættere på, kollegerne oplever ændringer der er svære at forholde sig til og mange steder oplever man et meget højt forandringstempo. Det har presset den traditionelle forståelse af TR-rollen. 

På netværksmødet vil vi derfor udfolde begrebet medskabelse som et alternativ til den traditionelle medindflydelse, mange tillidsvalgte er skolet til. 

Et af de nyere krav til tillidsrepræsentanter er, at de kan arbejde strategisk - og være medskabende. Hvis man som TR vil have reel indflydelse, kræver det at man kan afkode og forstå de strategiske udfordringer, arbejdspladsen står overfor. Det kræver også at man kan arbejde strategisk med at formulere løsninger. Men for at kunne arbejde strategisk, er det derfor nødvendigt at forstå sin egen platform som TR; at kunne balancere pres og for
ventninger fra ledelse, kolleger og faglig organisation. Det er også nødvendigt at kunne bruge arbejdspladsens rum: Aftalerummet, dialogrummet og det individuelle rum. 


TR netværksmøde d. 20.3., Kulturby Aarhus 2017

TR netværksmøde d. 22.3., Odense


TR netværksmøde d. 24.3., København


Husk DU kan få penge til støtte af klubarbejdet


Til TR klubmøder refunderer DP som udgangspunkt 350,- kr. pr. år pr. medlem af klubben.
Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december og ubrugte midler kan ikke overføres til følgende regnskabsår.
Du får refunderet klubudgifter ved at benytte skemaet her.

Dansk Psykolog Forening vil igen i en forsøgsperiode støtte arrangementer i jeres lokale klub, og indbyder hermed til, at I kan søge om støtte til konkrete arrangementer, hvor DP betaler for en oplægsholder. Emnerne skal naturligvis kunne relateres til samarbejde, arbejdsmiljø, konfliktløsning etc.

Ordningen fungerer på forsøgsbasis efter først til mølle princippet. Vi har hævet støttebeløbet til omkring kr. 5.000,- kr. og kun efter forudgående aftale.
Send en mail til mbi@dp.dk med en kortfattet ansøgning, med en kort begrundelse for ønsket om tilskud samt ca. pris for arrangementet.

 

 

TR/AMR arrangementer i 2017 - Guide til tilmelding

Vi får en del henvendelser omkring hvordan man orienterer sig i og tilmelder sig TR arrangementer og kurser.

Hermed en guide:
Du går på hjemmesiden; Vælg menupunktet "Uddannelse og karriere" og herefter "kurser og arrangementer", gå til område: "Løn og arbejdsmarked" og dernæst "TR/AMR kurser".

http://www.dp.dk/uddannelse-karriere/kurser-og-arrangementer/

Vi glæder os til at se dig!!

Ny MED-håndbog for kommunerne


”Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse” (MED-rammeaftalen) og en række af de tilhørende protokollater og bilag samt Protokollat om indgåelse af lokale aftaler om medindflydelse og medbestemmelse er ændret som følge af OK-15-forliget. Den underskrevne MED-rammeaftale med tilhørende protokollater og bilag samt det underskrevne Protokollat om indgåelse af lokale aftaler om medindflydelse og medbestemmelse kan downloades her.

Den gode modtagelse
– TR som rollemodel

En af tillidsrepræsentantens mange opgaver er, at sikre, at arbejdspladsen tager godt imod nye kollegaer, da en god start skaber den bedst mulige integration både fagligt og socialt på arbejdspladsen, og hermed skaber grobund for et godt arbejdsmiljø. 
BrancheArbejdsmiljøRådene, som er består af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter, har udgivet en vejledning, der giver inspiration til, hvordan man tilrettelægger modtagelsen af nye medarbejdere. Den er primært skrevet til lederen, arbejdsmiljøgruppen og andre på arbejdspladsen, der spiller en rolle i forhold til at skabe et godt arbejdsmiljø og en god modtagelse af den nyansatte.
Læs mere om BrancheArbejdsmiljøRådene her, og find denne samt flere guides, som er målrettet bestemte brancher her.
This email was sent to jeb@dp.dk
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Dansk Psykolog Forening · Stockholmsgade 27, København, Danmark · København Ø 2100 · Denmark