Copy
Dette er et nyhedsbrev fra Dansk Psykolog Forening. Besvar venligst ikke denne mail.
Nyhedsbrev fra Dansk Psykolog Forening

Kære selvstændige medlem

Du modtager her årets sidste nyhedsbrev til selvstændige medlemmer af Dansk Psykolog Forening.

I nyhedsbrevet kan du læse om:
  • Foreningens arbejde med forsikringsselskaber og netværk
  • Medlemsarrangementer for selvstændige psykologer
  • Nyhed fra "danmark"

Vi vil også benytte lejligheden til at takke for samarbejdet i 2014 og ønske dig en glædelig jul og et godt nytår.
 

Foreningens arbejde med forsikringsselskaber og netværk

- en status

Vi har gennem hele 2014 arbejdet for at sikre bedre vilkår for selvstændige psykologer, der samarbejder med netværksfirmaer. Her kommer en status for vores arbejde og et kig frem mod 2015.

Forsikringskunder kommer foran i køen
Det lykkedes os i efteråret at sætte landspolitisk og offentlig fokus på den ulige adgang til offentligt støttet psykologbehandling. Som bekendt er der desværre ventelister til psykologbehandling inden for praksisoverenskomsten. Dette problem forværres, når borgere med en privat sundhedsforsikring i nogle tilfælde kan springe foran i køen.

Såvel Danske Regioner som sundhedsministeren Nick Hækkerup har været klare i mælet i sagen: Vi kan ikke acceptere, at man forskelsbehandler borgere, som er i sygesikringen.

Liberalt Forhandlingsudvalg følger arbejdet tæt og har på et møde d. 26. november 2014 besluttet, at foreningen skal fortsætte indsatsen. Mere konkret vil vi arbejde for, at når borgere med sundhedsforsikring benytter den til psykologbehandling inden for sygesikringen, skal såvel overenskomsten som sundhedsloven overholdes. Det betyder, at der ikke må indgås aftaler om, at forsikringskunder kommer til inden for en særlig tidsfrist inden for sygesikringen.

Konkret arbejder vi nu videre med følgende:
  • Dialogmøder med forsikringsselskabernes brancheorganisation Forsikring & Pension.
  • Dialog med Danske Regioner om eventuelle overenskomstændringer eller andre tiltag, der kan dæmme op for problemstillingen.
  • Generelt politisk arbejde for at fremme foreningens interesse, herunder anmodning til sundhedsministeren om en udtalelse om, hvordan sundhedslovens bestemmelse om let og lige adgang til sundhedsvæsenet skal forstås i relation til, at der indgås aftaler, hvor forsikringskunder kommer foran i køen.

Faglige standarder for forsikringsdækkede psykologydelser
I løbet af 2014 har en arbejdsgruppe under Liberalt Forhandlingsudvalg i samarbejde med sekretariatet arbejdet med at formulere faglige standarder for forsikringsdækkede psykologydelser.

Formålet med de faglige standarder er at løfte kvaliteten i de forsikringsdækkede psykologydelser samt forbedre vilkårene for psykologer, der leverer disse ydelser.

I det nye år vil vi gå i dialog med forsikringsbranchen med henblik på, at sundhedsforsikringsselskaber fremover følger de faglige standarder.

Fortsat dialog ned netværksfirmaer
Vi er fortsat i dialog med en række netværksfirmaer og oplever generelt, at der bliver lyttet til de problemstillinger, som foreningen rejser. Vi fortsætter den gode dialog med netværksfirmaer med særligt fokus på, at alle parter bidrager til, at sundhedsloven og etiske principper overholdes.

I starten af det nye år udsender vi desuden en opdatering af vejledningen til selvstændige psykologer, der samarbejder med netværksfirmaer.

Tøv ikke med at kontakte foreningen
Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du oplever udfordringer i forbindelse med dit samarbejde med netværksfirmaer og forsikringsselskaber.

Skriv eller ring til konsulent Mikkel Hesselbæk Andreasen (tlf. 35 25 97 10, mail: mha@dp.dk).
 

Vellykkede inspirationsarrangementer om sociale medier

Tidligere i december afholdte vi inspirationsarrangementer om profilering af virksomheder på sociale medier.

Inspirationsarrangementerne var særligt målrettet selvstændige psykologer og ca. 50 selvstændige medlemmer deltog i hhv. Aarhus og København.

Arrangementet gav indblik i, hvorfor det kan være relevant at være til stede på de sociale medier og deltagerne fik inspiration fra fagfæller, der allerede har gjort sig erfaringer med at profilere sig på sociale medier.

Arrangementet fik gode evalueringer og mange har tilkendegivet, at de gerne vil arbejde videre med at profilere deres virksomhed på sociale medier. Derfor gennemfører vi tre uddannelsesdage om samme emne.

Der bliver sendt en særskilt email til alle selvstændige medlemmer med flere informationer om uddannelsesdagene, herunder information om tilmelding.

Inspirationsarrangementerne og uddannelsesdagene er en del af en række nye medlemsinitiativer særligt rettet mod selvstændige psykologer. I løbet af 2015 vil der blive udbudt flere arrangementer, der har til formål at støtte selvstændige psykologer i at drive og udvikle deres virksomhed. Så hold øje med nyhedsmailen!
 

Nyhed fra "danmark"

Vi er blevet orienterede om, at "danmark" fra årsskiftet afregner behandlinger, der er dækket af forsikringsselskabet Skandia.

Du kan læse mere om dette her (pdf)
© 2014 Dansk Psykolog Forening