Copy
Dette er et nyhedsbrev fra Dansk Psykolog Forening. Besvar venligst ikke denne mail.
Nyt til psykologer med ydernummer

Medlemmerne har stemt ja til Praksisoverenskomsten.

Urafstemningen om den nye praksisoverenskomst sluttede søndag aften den 17. april. Mandag kom så afstemningsresultatet fra revisionsfirmaet Deloitte. 72,1 % af medlemmerne har stemt ja, til overenskomsten, 23,2 % har stemt nej, og 4,7% har afgivet blank stemme.

Stemmeprocenten på 41,2% er højere end tidligere. I 2011 var den 36,5%, og dengang stemte 91,9% ja.

Formand Eva Secher Mathiasen glæder sig over den klare tilkendegivelse fra medlemmerne, og også over at flere har deltaget i afstemningen denne gang. "Det har været et vanskeligt forhandlingsforløb denne gang og med flere forlængelser. Hertil kommer, at vi med den nye aftale betræder nyt land. Derfor er det selvfølgelig tilfredsstillende at medlemmerne bakker op". Hun peger dog også på, at knapt en fjerdedel denne gang har sagt nej. "Det tager jeg som udtryk for, at mange privatpraktiserende psykologer er stærkt bekymrede over de mange nye opgaver med administration og dokumentation, som fremover vil skulle løses i klinikkerne. Alt sammen opgaver som tager tid, og som psykologerne ikke honoreres for. Den hårde økonomistyring og risikoen for tilbagebetaling og kollektiv honorarnedgang er i sagens natur heller ikke populær", siger hun.  

Bestyrelsen har godkendt forhandlingsresultatet og dermed træder den nye overenskomst i kraft 1. juli 2016.

 
© 2016 Dansk Psykolog Forening