Copy
Dette er et nyhedsbrev fra Dansk Psykolog Forening. Besvar venligst ikke denne mail.
TR Nyt 
27. marts 2015

           

Så er påskedagene snart over os - foråret ses piblende op af jorden. TR-Nyt indeholder en  kæmpe stor opfordring til at stemme til OK15 og få hævet psykologernes bundrekord i stemmeprocent. 

Vores påskeæg til jer, er hverken af chokolade eller indpakket i skinnende papir, men er til gengæld et væld af tilbud til dig som TR, TR-S eller AMR.  Vi glæder os til at se dig! 

Rigtig god påske  

…og husk at tilmelde dig DP’s nyhedsbrev eller se nyhederne her.

OK15 - STEM!  

Overenskomstresultaterne er nu blevet godkendt i AC og i bestyrelsen og de er nu til afstemning hos medlemmerne. Som TR er din opgave, at minde dine kollegaer om at stemme; send gerne denne mail videre til kollegagruppen.

Afstemningen løber fra onsdag den 18. marts kl. 10:00 til onsdag den 8. april kl. 10:00.

Du kan stemme og finder også bestyrelsens anbefaling samt redegørelsen fra Akademikerne her

Til glæde for dine kollegaer                                                     

Dansk Psykolog Forening vil i en forsøgsperiode støtte arrangementer i jeres lokale klub, og indbyder hermed til, at I kan søge om støtte til konkrete arrangementer, hvor DP betaler for en oplægsholder.
Emnerne skal naturligvis kunne relateres til samarbejde, arbejdsmiljø, konfliktløsning etc. Ordningen fungerer på forsøgsbasis frem til udgangen af 2015 efter først til mølle princippet.
Vi forestiller os at støtte med et beløb omkring 3.000,- kr. og kun efter forudgående aftale.

Hvis I har et forslag til et arrangement som I gerne vil afholde på jeres arbejdsplads, skal I skrive en kort ansøgning til mbi@dp.dk hvorefter vi tager stilling til jeres ansøgning.

Konkrete eksempler på klubarrangementer, som der har ansøgt:

Holstebro Kommune, PPR:

Ansøgning om støtte til oplæg om spændingsfeltet mellem arbejde og privatliv – eller ”Hvor henter jeg mine ressourcer”? 
Ved Anne Nørgaard, specialpsykolog, cand. Psych.

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afd., Esbjerg:

Ansøgning om støtte til konkret arrangement med relation til samarbejde, arbejdsmiljø og/eller konfliktløsning, ved aut. Psykolog Anne Mette Thomsen.


Forårets fyraftensmøder

 - Hør gode råd fra skuespiller & Voicecoach eller blive meget klogere på arbejdsmiljø


Retorik og gennemslagskraft
v. Lisbeth Holdt Jørgensen - Skuespiller og cand.mag. i audiologopædi og retorik. Voicecoach på Det Kongelige Teater og Det Kongelige Ledelsesakademi.

Lisbeth holdt en workshop på vores TR årsmøde 2014, hvor der var stor begejstring for hendes metoder, hvorfor vi nu gentager succesen i et mindre forum.

Tid: Tirsdag d. 14. april København 16.30-19.30.

Læs mere og tilmeld dig her.

I foråret er der følgende møder:
Gå Hjem Møder for arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter’, hvor der vil være fokus på tillidsrepræsentantens rolle i forbindelse med psykisk arbejdsmiljø og hvor den store arbejdsmiljøundersøgelse af akademikernes psykiske arbejdsmiljø vil blive præsenteret af chefkonsulent Malene Salsskov Amby.
Derudover vil der komme en TR fra Arbejdstilsynet, som vil fortælle om Arbejdstilsynets tilbud om psykisk arbejdsmiljø.

Tid:
Mandag d. 4. maj i København 16.30-20.  Tilmeld dig her.
Mandag d. 18. maj i Aarhus 16.30-20. Tilmeld dig her.

Deltagelse er gratis – der serveres sandwich, vand og kaffe/te til møderne. 

Du kan læse mere om de forskellige arrangementer i TR kursuskataloget.

Arrangement: Er du TR eller TR-suppleant?


Temadag for akademikerklubber i den private sektor for TR og TR-suppleanter.

Tid: Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 11.00-19.00 + efterfølgende netværksdinner på restaurant Brdr. Price (Gælder kun de første 100 tilmeldte. Efterfølgende tilmeldte vil komme til netværksdinner på en anden restaurant).

Sted: Bethesda, Rømersgade 17, 1362 København K.

Du kan tilmelde dig arrangementet her.

Årsmøde 2015 – Fokus på Forhandlingsteknik og TR’s rolle som bindeled

Sæt  i kalenderen torsdag d. 1. oktober og fredag d. 2. oktober, hvor TR Årsmøde 2015 bliver afholdt.

Denne gang afholdes årsmødet i Nyborg på Hotel Storebælt.

Temaet på årsmødet vil - udover nyt fra formanden, Psykologkampagnen og Dansk Psykolog Forenings politik - blandt andet byde på en spændende workshop om forhandling og forhandlingsteknik. Der vil også være fokus på TR’s rolle som bindeled mellem leder og medarbejdere og kommunikator mellem parterne samt på udfordringer og pres fra både kollegaer og ledelse.

Et nærmere program følger i løbet af sommeren – men du kan allerede melde dig til nu her.