Copy
Dette er et nyhedsbrev fra Dansk Psykolog Forening. Besvar venligst ikke denne mail.
TR Nyt 
30. juni 2016

Kære tillidsvalgte 

Måske er du lige nu tæt på at slå autosvaret til og drage ud i sommeren eller måske er der lige et par uger endnu?

I DP ønsker vi dig en rigtig god, afslappende og velfortjent ferie – og et varmt tak for indsatsen i årets første halvdel!

NYT TILTAG: Introduktionsdag for tillidsrepræsentanter, der gerne vil være i supervisionsgruppe

V. Benedicte Schilling

Dagen vil bestå af oplæg samt opstart af supervisionsgrupper. Derefter vil de enkelte grupper dannes, og der er det tanken, at der også skal en ekstern supervisor/konsulent på.
    
Supervisionen kommer til at være et frivilligt tilbud til tillidsrepræsentanter, som uden for arbejdstid kan mødes og drøfte de udfordrende situationer, de indimellem står i som tillidsrepræsentanter. 

Formålet vil være at danne nogle supervisionsfora samt sikre en solid netværksdannelse, således at deltagerne altid har en "hotline"/ ligesindet at kontakte, når en situation opleves vanskelig.

Dagene finder sted:
Tirsdag d. 25. oktober i Aarhus – kl. 10-17 - tilmeld dig her
Tirsdag d. 1. november i Odense – kl. 10-17 - tilmeld dig her
Torsdag d. 14. november i København - kl. 10-17 - tilmeld dig her.

Er du tillidsvalgt på en regional arbejdsplads? Har du brug for rådgivning om et godt psykiske arbejdsmiljø?

…så er der professionel hjælp at hente her.

Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet blev ved overenskomstforhandlingerne 2015 enige om at sætte yderligere fokus på et godt psykisk arbejdsmiljø og tilbyder derfor ekspertrådgivning og inspiration til de regionale arbejdspladser. 

Rådgivningen skal sikre, at det psykiske arbejdsmiljø er tænkt med før, under og efter organisatoriske og faglige forandringer og er koncentreret om disse tre temaer: 
 • Organisatoriske forandringer 
 • Faglige forandringer 
 • Vold og trusler. 
Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet har udvalgt og indgået aftale med fire udbydere:
 • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA 
 • RUC, Center for Arbejdslivsforskning og Center for Sundhedsfremmeforskning
 • CBS, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi
 • ALECTIA – Arbejdsmiljørådgiver
Udbyderne yder ekspertrådgivning og inspiration til et bedre psykisk arbejdsmiljø. Du kan læse mere om de fire, ganske forskellige, udbydere og deres metoder, aktiviteter og kontaktoplysninger her.

Har I Danmarks bedste arbejdsmiljø?

Torsdag den 24. november 2016 kårer Arbejdsmiljørådet fire vindere af ArbejdsmiljøPrisen, og måske er det din arbejdsplads, der skal vinde i år. 

Har I gjort en særlig indsats for at skabe bedre arbejdsmiljø og kan I se, at det virker? Så er det nu I skal indstille jeres arbejdsplads til ArbejdsmiljøPrisen 2016 i en de fire kategorier: 
 • Færre arbejdsulykker
 • Reduktion i muskelskeletpåvirkninger
 • Mindre psykisk overbelastning
 • Samarbejde om arbejdsmiljø
Klik ind på www.arbejdsmiljøprisen.dk og indstil din arbejdsplads. 

Indstillingsfristen er 12. september 2016

TR NETVÆRKsmøder efter sommerferien

Næste netværksmøde for TR/TR-S er:

Kommunerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland afholdes fredag d. 10. juni kl. 12-14 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, København, Mødelokale 2A.

Kommunerne i Region Midtjylland afholdes onsdag d. 31. august kl. 13-15 i Dansk Psykolog Forening, Fiskergade 41, 4. sal, Aarhus.

Kommunerne i Region Syddanmark afholdes mandag d. 22. august kl. 9-11 i PPR Kolding, Møllegården 1, Kolding.

Kommunerne i Region Nordjylland afholdes mandag d. 12. september kl. 9-11 afholdes i Aalborg – kontakt Kira Hjul Hallberg, khh@dp.dk.

Region Midtjylland – Psykiatrien, afholdes mandag d. 15. august kl. 13-15 i Dansk Psykolog Forening, Fiskergade 41, 4. sal, Aarhus.

Region Syddanmark - Psykiatrien, afholdes fredag d. 9. september kl. 9-12 på Psykiatrien, Østre Hougvej 70, Middelfart.

Region Hovedstaden - Psykiatrien, afholdes torsdag d. 25. august kl. 14-16 på Region Hovedstadens Psykiatri, Kristineberg 3, 2100 København Ø.

Næste år planlægger vi en TR netværksdag igen med samme form – og nyt formiddagsoplæg. Datoerne for dette vil blive annonceret til efteråret.

TR årsmøde d. 6. og 7. oktober på Hotel Storebælt i Nyborg


På programmet er:
 • Mød din formand Eva Secher Mathiasen
 • TEMA: Knas i arbejdsmiljøet – hvordan kommer I videre? Hvad kan DP hjælpe med? 
 • Workshop om mental robusthed ved. Psykolog, Ph.d og direktør Eva Hertz
 • Forandringer i organisationer ved. Erhvervspsykolog, foredragsholder og strategisk rådgiver Henrik Leslye
 • Surprise :-)
Tilmelding via Mit DP efter først til mølle-princippet.

Telefonvagten over sommeren


Fra mandag d. 27. juni til og med fredag d. 5. august 2016 har vi nedsat telefon- og ekspeditionstid:
Der er konsulenter ved telefonerne hele sommeren igennem fra kl. 10-14
(fredag dog som sædvanlig til kl. 13).

Personaleweb bliver til
Viden på Tværs

 

På Viden på Tværs kan du finde viden, værktøjer og inspiration til dit arbejde. 
Tilmeld dig et eller flere nyhedsbreve, der matcher dine interesser og arbejdsområde her.
 

Sygdom i forbindelse med ferie

Hvis du er syg når ferien begynder, har du ikke pligt til at starte på ferien. Du har derimod ret til at få udskudt ferien, indtil du er raskmeldt igen, som en erstatningsferie. Det gælder også, når en virksomhed har ferielukket.
Det er en forudsætning for at få erstatningsferie, at du har sygemeldt dig senest den dag, hvor ferien skulle begynde, og hvor arbejdstiden normalt ville begynde.

Du har også ret til erstatningsferie, hvis du bliver syg under ferien.
Forudsætningerne er:
 • at du har optjent ret til 25 dages ferie med sædvanlig løn,
 • at du afleverer lægelig dokumentation til din arbejdsgiver (skal du selv betale),
 • at det er minimum 5 sygedage.
En medarbejder, ‎der har optjent mindre end 25 dages ferie, har ret til erstatningsferie efter et ‎forholdsmæssigt færre antal sygedage.‎ De 5 sygedage behøver ikke falde i direkte forlængelse af hinanden. Sygedagene under ferie tælles for et helt ferieår.

Du kan læse mere om ferie på vores hjemmeside.