Copy
Dette er et nyhedsbrev fra Dansk Psykolog Forening. Besvar venligst ikke denne mail.
Nyt til Selvstændige Psykologer

Mentorer og mentees søges til mentorprogram

Dansk Psykolog Forening søger mentorer og mentees til mentorprogram for selvstændige psykologer

Dansk Psykolog Forening vil gennem et mentorprogram styrke vores medlemmer i at udvikle og drive selvstændig virksomhed samt inspirere til at opdyrke nye områder, hvor der er grundlag for faglig udvikling og gode forretningsmuligheder. 

Mentorprogrammet er et tilbud til dig, der for nylig er sprunget ud som selvstændig psykolog eller som overvejer at gøre det. Og det er et tilbud til dig, der er erfaren selvstændig psykolog, og som ønsker selv at vokse ved at se en fagfælle blive inspireret og udvikle sig gennem samtaleforløb med dig.

Tilmeldingsfristen er d. 28. oktober, 2014.

Læs mere her, hvis du er du interesseret i at blive mentee eller mentor.
 

Udvikling i økonomien for behandling af angst og depression, 1. halvår 2014

Ved udgangen af juni måned var godt 71 mio.kr. af den samlede årlige ramme på i alt 130 mio.kr. brugt (jf. tabel 1). Det betyder, at der er ca. 59 mio. kr. tilbage til brug fra 1. juli 2014 og frem til årets udløb.
Traditionelt har der været større udgifter til behandling årets sidste 6 måneder, dog er udgifterne i juli måned betydeligt lavere grundet sommerferie. Fortsætter behandlingsniveauet som hidtil, vil de samlede udgifter ved årets udløb sandsynligvis ligge tæt op af den økonomiske ramme. Det er derfor fortsat vigtigt, at den enkelte ikke udvider sit behandlingsniveau.

Tabel 1:
Udgifter til depressions- og angstbehandling, første halvår 2014 i forhold til første halvår 2013 (samlede regionale udgifter, mio. kr.)

 
 Samlede regionale  udgifter  til:
 
 Januar 2013 - juni  2013  Januar 2014 – juni  2014  Stigning
 Depressionsbehandling  59.504.866  56.277.368  -5,42 %
 Angstbehandling  13.502.630  15.025.612  11,28 %
 Samlet depressions- og  angstbehandling  73.007.497  71.302.980  -2,33 %

Ser man på udgifterne til angst og depressionsbehandling i første halvår af 2014 i forhold til samme periode året før, er der et fald i udgifterne til depressionsbehandling på 5,42 %, mens der er en stigning i udgifterne til angstbehandling på 11,28 %. Samlet set lille fald i behandlingsudgifterne på 2,33 %.

Udgifterne på regionalt niveau
Der er i første halvår 2014 i samtlige regioner sket et fald i behandlingsniveauet i forhold til samme periode året før, Faldet er dog forskelligt i de enkelte regioner og det er især stort i Region Nord og Region Sjælland. Faldet er meget lavt i Region Midt og Region Syd, hvor psykologerne derfor skal være særligt opmærksomme på ikke at øge antallet af klienter i behandling.

Tabel 2:
Udgifter til depressions- og angstbehandling, første halvår 2014 i forhold til første halvår 2013, regionsopdelt (mio. kr.)

 
 Udgifter til behandling  af  depression og  angst  Januar 2013 – juni  2013  Januar 2014 – juni  2014  Stigning
 Nordjylland   9.255.022  8.100.016  -12,48
 Midtjylland   17.647.164  17.498.853   - 0,84
 Syddanmark   15.379.273  15.279.558    - 0,65
 Hovedstaden   22.481.982  21.984.049    - 2,21
 Sjælland   9.250.765  8.440.504    - 8,76
 
Fejlhenviste
Antallet af klienter, der registreres som fejlhenviste, er faldet betydeligt i forhold til første halvår 2013. Dette kan skyldes, at lægerne er blevet bedre til at henvise, men der er noget, der tyder på, at der stadig er mange psykologer, der ikke kender til denne kategori eller ikke er fortrolige med at bruge den. Da disse klienter ikke tæller med i den endelige opgørelse af den økonomiske ramme, er det vigtigt at benytte den afregningskategori, når det er relevant.
 
Tabel 3:
Antal fejlhenviste samt udgifter (kr.), jan. – jun. 2013 og jan. – jun. 2014, landsplan.

 
 Fejlhenviste  Januar - juni 2013  Januar– juni 2014  Ændring
 Udgifter  125.833  40.628  -67,71 %
 Antal   270  80  -70,37 %
  
Ventetidsundersøgelse juni 2014
Undersøgelsen fra juni viser, at der siden november 2012 har været markante stigninger i ventetiden for klienter henvist med angst og depression (10 – 11). På landsplan har der fra november 2012 til juni 2014 været en stigning på 74 procent. Til gengæld er der på landsplan sket et mindre fald i ventetiden fra juni 2013 til juni 2014. Ventetiden for at komme til psykolog med en henvisning for angst og depression, så således ud til at toppe i sommeren 2013.
I juni 2014 var den landsdækkende gennemsnitlige ventetid for at komme til behandling for angst eller depression 8,7 uger, mens den for de øvrige kategorier lå på 6,2 uger.

Undersøgelsen viser også, at det er forskelligt, hvor meget ventetiderne er steget i de enkelte regioner. Generelt viser tendensen, at alle regioner siden november 2012 har oplevet store stigninger i ventetiden. Region Midt har ligeledes oplevet en stigning siden juni 2013. Siden efteråret 2013 er ventetiden steget i både Region Midt og Syd, mens den i de tre øvrige regioner er faldet en anelse.

De regionale gennemsnitlige ventetider lå i juni 2014 således:

Gennemsnitlig ventetid i uger pr. juni 2014
   Ventetid for henvisningskategori 1- 9  Ventetid for  henvisningskategori 10-11 
 Landsplan  6,2  8,7
 Region Nordjylland  7,1  8,1
 Region Midtjylland  8,3  11,7
 Region Syddanmark  5,1  7,3
 Region Hovedstaden  5,4  8,7
 Region Sjælland  5,8  7,0
 
Du kan se den samlede rapport over ventetidsundersøgelse juni 2014 her.
 

Nye takster pr. 1. oktober 2014

Fra 1. oktober 2014 kommer der igen en mindre regulering af taksterne for behandling af klienter med angst og depression.

Taksterne for henviste via. kategori 1-9 reguleres ikke, da der fortsat betales tilbage på en tidligere overskridelse den økonomiske ramme. Denne overskridelse forventes at blive tilbagebetalt i 2015.

Du kan se du nye takster her

Liberalt team rådgiver selvstændige psykologer

Vi er fire ansatte i sekretariatet, der arbejder i Liberalt team og rådgiver psykologer med selvstændig virksomhed.

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til arbejdet som selvstændig, søger rådgivning omkring overenskomsten eller noget helt tredje.

Jørgen Andersen, konsulent. jan@dp.dk, 35 25 97 16 

Mikkel Hesselbæk Andreasen, konsulent. mha@dp.dk,               35 25 97 10

Anne Mette Marker, konsulent, amm@dp.dk, 35 25 97 54

Britt Vestskov-Møller, sekretær. bvm@dp.dk, 35 25 97 22

 

© 2014 Dansk Psykolog Forening