Copy
Dette er et nyhedsbrev fra Dansk Psykolog Forening. Besvar venligst ikke denne mail.
Nyhedsbrev til universitetsansatte psykologer

Generalforsamling 2015 i Universitetssektionen


Hermed en påmindelse om generalforsamlingen 2015 i Universitetssektionen i Dansk Psykolog Forening.

Tid:    Tirsdag den 15. december 2015 kl. 16 - 18
Sted:  Aarhus Universitet, Psykologisk Institut, bygning 1340, 1. etage, EPoS, Bartholins Allé 9, 8000 Århus C

 

Formandsberetning og dagsorden
 

Dagsorden som annonceret i sidste nyhedsbrev.

Vedlagt findes en udførlig formandsberetning om arbejdet og tankerne i den forgangne periode.


Vi håber at se flest muligt.

Vel mødt,
Ane Søndergaard Thomsen, Formand
På vegne af Universitetssektionen

 

 

 


 

Ønsker nogen at stille op til styrelsen

men er forhindrede i at deltage på GF, er I velkomne til at henvende jer til undertegnede på anest@hum.aau.dk.
© 2015 Dansk Psykolog Forening