Copy
Dette er et nyhedsbrev fra Dansk Psykolog Forening. Besvar venligst ikke denne mail.
Nyhedsbrev til Selvstændige Psykologer

En status og en opfordring

Kære privatpraktiserende psykolog,

Med dette nyhedsbrev vil vi gerne give dig seneste status på arbejdet med forsikringsselskaber og netværk.

Vi vil også gerne opfordre dig, der bruger et elektronisk journalsystem, til at få afklaret med din udbyder, hvordan du er sikret fortsat adgang til dine journaler, hvis du opsiger din aftale.

Status på foreningens arbejde med forsikringsselskaber og netværk

Foreningen arbejder fortsat på flere fronter med psykologers samarbejde med forsikringsselskaber og netværk.

Vi arbejder både for at sikre kvaliteten af de psykologydelser, som udbydes i samarbejde med forsikringsselskaber og netværk, og for at sikre psykologerne bedst mulige vilkår omkring dette samarbejde.
 

Status på møder med netværk

Vi har haft møder med 11 af de 16 netværk, som vi i foreningen har kendskab til. De 11 netværk er:
 • Falck Healthcare
 • GoMentor
 • Dansk Krisekorps
 • Psykologgruppen af 1984
 • Erhvervspsykologisk Rådgivning v. Majken Blom Søefeldt
 • Center for Stress og Trivsel
 • PsyCare/HR Care
 • SOS International
 • Netværket Trekanten
 • Psykologcenteret City v. Connie Ploug
 • Worklife
Vi har endvidere planlagt et møde med Prescriba og er i dialog med Nordisk Krisekorps om at arrangere et møde.

3 netværk har ikke reageret på vores henvendelser. Det drejer sig om: Psykologernes.net, PSYKON ApS v. Ole Nielsen og Jimmy Andersen – Psykologerne ved Gammeltorv.

Når møderækken er afsluttet, tager Liberalt Forhandlingsudvalg (et udvalg i foreningen) stilling til de næste skridt i processen.
 

Arbejdsgruppe for udarbejdelse af faglige standarder

En arbejdsgruppe skal undersøge mulighederne udarbejdelsen af faglige standarder for psykologydelser udbudt af forsikringsselskaber og netværk. Arbejdsgruppen har afholdt de tre første møder.

I arbejdsgruppen sidder Rie Rasmussen (formand i arbejdsgruppen, og næstformand i foreningen, Kirsten Bjerregaard Kristiansen (formand for Selvstændige Psykologers Sektion og Iben Busk (privatpraktiserende psykolog med ydernummer).

Fortsat adgang til journaler efter opsagt aftale

Hvad skal du betale for at få adgang til dine journaler, hvis du opsiger aftalen med udbyderen af dit elektroniske journalsystem?

Foreningen har modtaget en henvendelse fra et medlem, der pga. utilfredshed med sit elektroniske journalsystem har opsagt aftalen.

Nu kræver udbyderen et større beløb for et program, som skal sikre medlemmet fortsat adgang til sine journaler på nettet.

På baggrund af henvendelsen opfordrer vi til, at man, både ved en eksisterende udbyder eller ved forhandlingerne med en ny, sørger for at at få klare rammer for konsekvenserne af en opsigelse, herunder prisen for fortsat adgang til sine journaler.
 

 

© 2014 *|LIST:COMPANY|*