Copy
Dette er et nyhedsbrev fra Dansk Psykolog Forening. Besvar venligst ikke denne mail.
NYT TIL PSYKOLOGER MED YDERNUMMER

Lille stigning i udgifter til angst og depression i januar 2017 


Nye tal fra Danske Regioner viser, at udgifterne til angst og depression i januar 2017 var 0,1 procent højere end i samme måned sidste år. 

Udgifter til behandling af angst er højere i januar 2017

Den lille stigning på 0,1 procent i de samlede udgifter til behandling af angst og depression i januar 2017 dækker over en stigning i udgifterne til behandling af angst på 6 procent og et fald i udgifterne til behandling af depression på 2 procent, når vi sammenligner med januar 2016.
Note: Prognosen er lavet på baggrund af aktivitetsniveauet i 2016 korrigeret for 2017-niveauet ift. 2016-niveauet i de faktiske tal.

Den ovenstående figur viser en prognose for udgifterne til behandling af angst og depression i årets resterende måneder. Figuren viser, at det akkumulerede forbrug på angst og depression vil være 1,8 procent under den økonomiske ramme ved årets udløb, hvis aktiviteten i januar måned forsætter året ud. Bemærk dog, at prognosen er behæftet med en betydelig usikkerhed af flere grunde. For det første er prognosen lavet på baggrund af en skønsmæssig økonomisk ramme. For det andet bygger prognosen for de akkumulerede udgifter til angst og depression i 2017 kun på en fremskrivning af det faktiske forbrug for januar måned 2017. 

Januar 2017

Samlet forbrug på angst og depression
Udgifterne til behandling af angst og depression var 0,1 procent højere i januar 2017 end i 2016. Det skyldes, at der er blevet behandlet 3 procent færre klienter med angst og depression, mens antallet af konsultationer per klient var 3 procent højere end i januar 2016. 

Fordelt på angst og depression
Udgifterne til behandling af angst var 6 procent højere i januar 2017 end i 2016. Det skyldes, at der blev behandlet 3 procent flere klienter for angst, mens antallet af konsultationer per klient med angst var 1 procent højere end i januar 2016. 

Udgifterne til behandling af depression var 2 procent lavere i januar 2017 end i 2016. Det skyldes, at der blev behandlet 6 procent færre klienter for depression, mens antallet af konsultationer per klient med depression var 3 procent højere end i januar 2016. 

Fordelt på regioner
Aktiviteten i januar 2017 var lavere i alle regioner sammenlignet med januar 2016 med undtagelse af Region Syddanmark, hvor udgifterne i januar 2017 var 6 procent højere end i januar 2016. Faldet i udgifterne til angst og depression var størst i Region Nordjylland og Region Sjælland, hvor udgifterne faldt med 6 procent. Region Hovedstaden og Region Midtjylland oplevede et fald i udgifterne til angst og depression på 1 procent.Dansk Psykolog Forening
Stockholmsgade 27
2100 København Ø

Telefon: 35 26 99 55
E-mail: dp@dp.dk

Afmeld nyhedsbrev