Copy
Als je niets meer kan doen...
Als je niets meer kan doen...

…kun je er altijd bij blijven. Hulpverleners die vanuit een open houding aansluiting vinden bij een jongen of meisje. Dit is van groot belang voor jongeren in de Koppeling, om kleine stappen voorwaarts te maken. Voor Marjan Meijer, gezinsmaatschappelijk werker bij de Koppeling, is werken vanuit ‘presentie’ altijd al een soort tweede natuur geweest.
Lees meer »

Relationele samenwerking
Relationele samenwerking
De Koppeling biedt specialistische zorg voor de meest complexe doelgroep, maar kan dit niet alleen. Samenwerking met belangrijke ketenpartners is cruciaal om tot goede resultaten te komen.
Lees meer »
Een normaal huis
Naar een 'normaal' huis
Van leven in de geslotenheid van de Koppeling naar een huis in een woonwijk. Hoe gaat het met de vier jongens die van de Koppeling naar de kleinschalige groep zijn gegaan?
Lees meer »

Geslaagd
Geslaagd!
Meestal hebben jongens en meisjes die voor het eerst een stap in de Koppeling zetten het idee dat er ‘niets te halen valt’ of dat ze er ‘niks leren’. Het tegendeel is waar. Zo zijn er onlangs twaalf jongeren geslaagd voor hun examens, binnen of buiten de Koppeling.
Lees meer »
Een bijzondere groep
Een bijzondere groep
Jongeren die extra veel individuele aandacht, structuur en veiligheid nodig hebben. Voor hen is ‘Mandela’ inmiddels een jaar open, ontstaan omdat binnen de JeugdzorgPlus behoefte was om jongeren die niet profiteren van groepsbehandeling, behandeling op maat aan te bieden.
Lees meer »

Samen krachtig thuis
Kort in de Koppeling - en dan terug naar huis
Sam spijbelt veel, blowt en er zijn zorgen over zijn vriendenkring. Zijn ouders hebben geen controle over hem. Sam weigert mee te werken aan de hulpverlening. Hij wordt geplaatst in de Koppeling. Bedoeling is dat hij binnen drie maanden een betere relatie met zijn ouders heeft, weer thuis woont, naar school gaat, aan zijn verslaving werkt en openheid geeft over zijn vriendenkring. Hoe? Met de methode ‘Samen Krachtig Thuis’.
Lees meer »

Around the world
'Around the world'
Hoe kom je de wekenlang durende schoolvakantie door vanuit de Koppeling? Met het zomerprogramma boordevol leuke activiteiten! Ruim vijf weken zijn er verschillende activiteiten georganiseerd. Met iedere week een ander onderwerp dat past bij het thema ‘Around the World’. Zo konden waaghalzen bij het onderwerp 'Afrika' een spin vasthouden.
Lees meer »

Homogene groepen
Homogene groepen
Er zijn twee meisjesgroepen in de Koppeling. De meiden krijgen intern onderwijs, gescheiden van jongens, omdat ze kwetsbaar zijn. Ze zijn verstrikt geraakt in mensenhandel, afhankelijkheidsrelaties of het slachtoffer van (dreigend) eerwraak.
Lees meer »
Stressless Challenge
RUSTAAAGH!
Hoe kunnen we technologieën inzetten om jongeren die tijdelijk in geslotenheid verblijven te helpen bij het herkennen van en omgaan met stress? Dat was de hoofdvraag voor de Stressless Challenge, georganiseerd op de CampusParty, in samenwerking met U-create en Spirit.
Lees meer »

Evelien Slim Jeugzorg Plus in 2020
Gamification bij de Koppeling
‘Games zijn een waardevolle aanvulling op de bestaande leer- en instructiemethoden, ook én misschien wel juist voor jongeren die in een gesloten setting verblijven.’ Dit is de conclusie uit het rapport ‘Gaming en gamification’. De Koppeling daagt jongeren, zorgprofessionals en experts op het gebied van virtual reality en serious gaming uit om de behandeling voor jongeren in de JeugdzorgPlus opnieuw te definiëren, met als ambitie om deze behandeling achter gesloten deuren op te heffen.
Lees meer »

Vacature
Nieuwe collega's gezocht
Voor de Koppeling zijn we op zoek naar meerdere pedagogisch medewerkers. Nieuwe collega’s die achter de boosheid van jongeren zoals Erkan kijken. Die zich in hem verplaatsen, zijn angst en verlangens zien, en zijn leven willen leren kennen.
Lees meer »
Eerder verschenen nieuwsbrief
Nog niet uitgelezen?
‘Noodzaak van geslotenheid’, ‘Kinderen voelen het als jij hoop hebt’, ‘Testosteron & Oestrogeen’, ‘Samenwerken in geslotenheid’, ‘Door de ogen van Rebecca’.
Nog niet uitgelezen? Check de eerder verschenen nieuwsbrief!
Lees meer »"De Koppeling is een samenwerkingsverband tussen
Altra, Arkin, de Bascule, Lijn5 en Spirit"


U heeft zich voor de nieuwsbrief ingeschreven.
Uitschrijven   |   Nieuwsbrief doorsturen   |   Bekijk deze nieuwsbrief online
de Koppeling © 2016. Alle rechten voorbehouden.