Copy
Nieuwsbrief - maart 2015
Bekijk deze e-mail in uw browser
Hierbij ontvangt u onze nieuwe nieuwsbrief. Hiermee houden wij u op de hoogte van onze werkzaamheden en interessante ontwikkelingen rondom ons werk. Kent u iemand met mogelijk interesse in mentorschap? Stuur dan deze nieuwsbrief door.

*Wilt u deze nieuwsbrief niet ontvangen, onderaan kunt u zich afmelden.

Radiocampagne is opnieuw succesvol


De radiocampagne voor mentorschap resulteerde in tientallen aanmeldingen van potentiële mentoren. Het spotje met Marinka de Haan, mentor in West-Brabant, leidde ook tot fors hogere bezoekcijfers voor de website www.mentorschap.nl. In de weken van de campagne (23 februari tot en met 9 maart) werd de site gemiddeld door 341 bezoekers per dag bezocht tegenover gemiddeld 96 bezoekers per dag in de maand januari.

Met de campagne beoogt de organisatie niet alleen de werving van nieuwe mentoren en cliënten. Zij hoopt ook de bekendheid van mentorschap bij zorgprofessionals en gemeenteambtenaren te verhogen. Het radiospotje is daarom twee weken lang op NPO Radio 1 en Radio 2 uitgezonden. 

De campagne trok de aandacht van de redactie van het programma De Ochtend op NPO Radio 1. Hun verslaggever Marcel Dekker ging samen met Ewoud Langerak, mentor in Rotterdam en omgeving, op bezoek bij een cliënt. In het zorgcentrum was ook Nico Heinsbroek, directeur Mentorschap Nederland, aanwezig om de doelstellingen en werkwijze toe te lichten. De fragmenten zijn hier te beluisteren.

Ook hebben de regionale stichtingen veel successen behaald. Een regionaal voorbeeld is de aandacht die de tv-zender Omroep Brabant besteedde aan mentorschap. Naast een rapportage met Marinka de Haan op locatie was Jacqueline Herrema, coördinator Mentorschap West-Brabant, in de studio te gast in het programma Onder Ons. De aflevering is hier terug te zien.
Neem contact op met onze regionale stichtingen

Oproep aan bewindslieden tot behoud landelijke steunfuncties Mentorschap Nederland
 

De voorzitters van de 12 regionale stichtingen mentorschap hebben en dringende oproep gedaan aan de bewindslieden van VWS en Veiligheid en Justitie, om structureel €180.000 per jaar beschikbaar te stellen voor de landelijke steunfuncties van Mentorschap Nederland.

De bewindslieden hebben nog niet gereageerd. De oproep werd gedaan naar aanleiding van het feit dat Veiligheid en Justitie, na overleg met VWS, een verzoek om een bijdrage voor 2015 en 2016 afwees. Een aantal landelijke organisaties heeft steun uitgesproken voor de oproep. En er is ook gestart met een petitie om te gaan aanbieden aan de Tweede Kamer. Lees hier meer.
 

Politieke doorbraak in Amsterdam


In de gemeente Amsterdam groeit de politieke wil om medewerkers van wijkzorgteams en WMO-loketten systematisch te gaan toerusten wat betreft kennis over mentorschap, hoe te signaleren of iemand die steun vraagt -of een mantelzorger - goed en legitiem voor de belangen van de betreffende cliënt kan opkomen, en hoe zo nodig mentorschap kan worden aangevraagd. Een initiatiefvoorstel hiervoor, dat in mei in de Gemeenteraad zal worden besproken, is ingediend door D66 en SP, om te bewerkstelligen dat bij het bieden van steun de cliënt daadwerkelijk centraal staat. Ook wordt beoogd dat mishandeling meer systematisch gesignaleerd wordt en dat, bij signalering, mentorschap wordt ingezet ter bescherming. Mentorschap Amsterdam heeft zich hiervoor sterk gemaakt door contacten aan te spreken en te lobbyen bij de politieke partijen in de hoofdstad. Amsterdam kan aldus de eerste gemeente worden met zo’n systematische aanpak. Mentorschap Nederland steunt het initiatief en wil er graag bekendheid aan geven, opdat ook andere gemeenten tot zo’n systematische aanpak besluiten. Zie hier de lokale persberichtgeving.

Mensenrechtenexpert José Smits bepleit goed mentorschap

 

De Verenigde Naties hebben de rechten van personen met een handicap vastgelegd in het vernieuwde mensenrechtenverdrag. José Smits is expert op dit gebied. Zij waarschuwt dat het verdrag ook betrekking heeft op mentorschap. Mentoren moeten goed luisteren naar wat hun cliënt aangeeft te willen. “Wie meent te beslissen uit bestwil, maar daarbij voorbij gaat aan de wil  van de cliënt, handelt in strijd met dit verdrag.”


José Smits legt uit dat het VN-verdrag stelt dat niemand vanwege een handicap zeggenschap mag worden ontnomen. In artikel 12 van het verdrag is bepaald dat alle personen met een handicap in alle aspecten van het leven handelingsbekwaam zijn. Hetzelfde artikel erkent wel dat sommige mensen bescherming nodig hebben bij het uitoefenen van hun wilsbekwaamheid. Ogenschijnlijk lijkt het Nederlandse systeem van vertegenwoordiging door mentoren, bewindvoerders en curatoren dus in overeenstemming met het VN-verdrag. “Maar de uitvoering is niet altijd vanzelf goed. Mentoren handelen in strijd met het verdrag als zij, bijvoorbeeld op grond van hun eigen normen, te weinig luisteren naar wat de persoon voor wie ze handelen, aangeeft te willen.”
 

Bestwil niet goed genoeg

Het Comité dat vanuit Genève toeziet op de naleving van het verdrag licht toe (General Comment op artikel 12) dat mentoren de besluitvorming niet van de ander mogen overnemen, maar die moeten ondersteunen. Dit betekent dat de mentor actief moet onderzoeken wat iemands wil en wens zijn én daarnaar handelen. “De mentor mag niet uitgaan van een zogenaamd objectief belang. Of van bestwil zoals we in het Nederlands zouden zeggen.” Het Comité vindt dat er bij 'bestwil' een subjectieve beoordeling van de mentor (of wie dan ook) in sluipt. Het is juist een mensenrecht dat ook een persoon met een handicap zelf mag besluiten. Uitgangspunt moet zijn, vindt het Comité, dat iedereen automatisch zeggenschap heeft, tenzij voor concrete kwesties is vastgesteld dat iemand dat echt niet kan. Het Comité bepleit dat overheden het gebruik van goede methoden stimuleren om mensen met een handicap te helpen bij het nemen van besluiten. Zo kan de overheid bijvoorbeeld bevorderen dat mensen met verstandelijke handicaps veel meer begrijpelijke informatie krijgen en dat hun ondersteuners (mentoren bijvoorbeeld) gratis beschikbaar zijn.  

José Smits is bestuurder van Inclusie Nederland en Inclusion Europe. Op uitnodiging van Mentorschap Haag en Rijn liet zij haar licht schijnen over de mensenrechten van personen met een handicap tijdens een mentorenbijeenkomst.

In februari was Mentorschap Nederland aanwezig bij het congres “Samen kiezen, vooral doen” georganiseerd door CBO in Utrecht. Het was een positieve dag. De insteek om als hulp- of zorgverlener samen in de spreekkamer tot een beslissing te komen, blijkt velen te inspireren. Guido Zwam, ambassadeur van Mentorschap Midden Nederland, vatte het als volgt samen: “Het gesprek in de spreekkamer tussen zorgverlener en patiënt is als een dans: al hoewel de één hoogstwaarschijnlijk zal leiden, maken de bewegingen van beiden het geheel tot een samenspel.”


Maar wat als de patiënt niet in staat is te begrijpen wat de zorgverlener voorstelt? Of niet in staat is te overzien wat de consequenties zijn? Vaak zal er een familielid zijn die kan helpen tot een goed besluit te komen. Maar als die er ook niet is?

Helaas blijkt dat een vraag waar nog weinig over na is gedacht. Onze aanwezigheid bleek dus zeer waardevol. We hebben diverse gesprekken kunnen voeren met beleidsmakers, zorgverleners en communicatieadviseurs waarin duidelijk werd dat mentorschap in de praktijk van de zorgverlener een belangrijke meerwaarde kan hebben.

Door middel van een enquête hebben we deze dag onder de aanwezigen wat gegevens verzameld. In totaal beantwoorden 37 artsen, verpleegkundigen, beleidsmakers, projectleiders en communicatietrainers/adviseurs de enquête. Slechts 14% is goed bekend met mentorschap. Iets meer dan de helft van de groep heeft er voordat ze de enquête kregen nog nooit van gehoord. Toch vindt 41% dat een deel van de cliënten dat door hun organisatie wordt verzorgd en/of ondersteund eigenlijk een mentor nodig heeft.

De meerwaarde van een mentor bij het samen kiezen? Guido omschrijft het als volgt: “De mentor kan vanuit de zorgverlener gezien dé tolk zijn die inzicht kan verschaffen in de situatie, wensen en waarden van de patiënt. Vanuit de patiënt gezien is hij de onmisbare schakel om te communiceren met de zorgverlener.” En zo is het.

Sterke groei in 2014

 
Het jaar 2014 overtreft alle verwachtingen van Mentorschap Nederland. De aantallen mentoren en cliënten groeien veel harder dan verwacht.

Het aantal cliënten met een benoemde mentor en een beschikking van de rechtbank nam met ongeveer 30% toe. Het aantal ingeschreven mentoren groeide met ongeveer 25%. Uit het aantal wachtende cliënten leidt Mentorschap Nederland af dat de behoefte aan mentorschap onverminderd groot is. De doelstelling voor 2015 is daarmee glashelder: samen met de regionale stichtingen voorzien in de groeiende vraag naar mentoren. 

Hieronder een grafiek met de ontwikkeling in de diverse cliëntengroepen.


Evaluatie GoedVertegenwoordigd.nl

 

Op de site www.goedvertegenwoordigd.nl vindt u informatie over vertegenwoordiging door familie. De site werd opgezet als project. Medio 2015 wordt besloten of en hoe we de website en helpdesk kunnen voortzetten. Daarvoor houden we op dit moment een beknopte enquête. Ieder die de site weleens bezoekt nodigen wij graag uit om aan deze enquête mee te werken. Kijk op www.goedvertegenwoordigd.nl

Kijken naar Ondernemend Nederland


Het tv-programma Ondernemend Nederland besteedt 26 april aandacht aan mentorschap. De makers van dit programma willen zakelijk Nederland inspireren. Zij nemen de kijker mee in de wereld van grote en kleine ondernemingen. De topman van een beursgenoteerd bedrijf vertelt bijvoorbeeld over investeringen in verre buitenlanden, terwijl de vakman zonder personeel (ZZP-er) laat zien wat hem drijft en hoe hij het aanpakt. En Nico Heinsbroek vertelt wat Mentorschap Nederland is en doet. Kijken dus! Zondag 26 april 2015 om 09.55 uur naar Ondernemend Nederland op RTL 7. Herhaling is op 2 mei 2015 om 13.00 uur.
Mentorschap Nederland
B: Maliebaan 71 G, 3581 CG Utrecht
P: Postbus 13180, 3507 LD Utrecht
T: 030 – 230 71 90
E: info@mentorschap.nl

U ontvangt onze nieuwsbrief, omdat uw e-mailadres bij ons bekend is. Wilt u zich afmelden of uw gegevens wijzigen? Klik dan hieronder:

Ik wil mij uitschrijven voor deze nieuwsbrief 

Ik wil mij inschrijven voor deze nieuwsbrief 

Ik wil mijn gegevens wijzigen 
 

Copyright (C) 2014 Mentorschap Nederland Alle rechten voorbehouden.